:: لیست جدید ۲۶ شهریور ::  اینجا ضربه بزنید

:: مزایده جدید شماره ۶۱ :: اینجا ضربه بزنید

5 سنت

معرفی و مشخصات سکه 5 سنت جرج ششم (Five Cents) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یکصد سنت کشور کانادا برابر با یک دلار می باشد. این سکه در 6 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 5 سنت - کنفدراسیون 

5 سنت کنفدراسیون - جرج ششم

توضيحات

-

ويژگي ها

5 Cents confederation - George VI
5 سنت کنفدراسیون - جرج ششم
The phrase of «GEORGIVS VI D:G:REX ET IND:IMP:» - Side view of George VI with crown - HP (Designer)
عبارت «به لطف خدا جرج ششم پادشاه و امپراطور هند» - نیمرخ جرج ششم همراه با تاج - اختصار نام توماس همفری پاژه (طراح)
5 CENTS - 2 Maple leaves - A beaver on rock - K.G (Designer) - CANADA - AD date
5 سنت - 2 برگ افرا - یک سگ آبی روی سنگ - اختصار نام جرج کروگر گری (طراح) - کانادا - تاریخ میلادی
1937 To 1942
از 1937 تا 1942
Nickel
نیکل
4.50 Grams
4.50 گرم
21.2 mm
21.2 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 سنت 1938
 • نیکل
 • 4.5
 • 21.2
 • 3
 • 5 سنت 1939
 • نیکل
 • 4.5
 • 21.2
لیست کامل

2) 5 سنت - نیوفاندلند 

5 سنت نیوفاندلند - جرج ششم

توضيحات

این سکه در دو تیپ با عیار نقره متفاوت به ضرب رسیده است که در جدول به آن اشاره شده است. بر پشت برخی از این سکه ها حرف C زیر یک بیضی کوچک به چشم می خورد که نشان ضرابخانه سلطنتی اُتاوا می باشد. برخی دیگر بدون نشان بوده که ضرب شده در ضرابخانه سلطنتی لندن هستند.

ويژگي ها

5 Cents newfoundland - George VI
5 سنت نیوفاندلند - جرج ششم
The phrase of «GEORGIUS VI DEI GRA. REX ET IND. IMP.» - Side view of George VI with crown - PM (Designer)
عبارت «به لطف خدا، جرج ششم پادشاه و امپراطور هند» - نیمرخ جرج ششم همراه با تاج - اختصار نام پرسی میتکالف (طراح)
NEWFOUNDLAND - 5 CENTS - AD date - Decorative design
نیوفاندلند - 5 سنت - تاریخ میلادی - طراحی تزئینی
1938 To 1947
از 1938 تا 1947
Silver 800 and 925
نقره با عیار 800 و 925
1.17 and 1.16 Grams
1.17 و 1.16 گرم
15.7 mm
15.7 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 سنت 1938 ، پروف
 • نقره با عیار 900
 • 1.17
 • 15.7
 • 3
 • 5 سنت 1940 C
 • نقره با عیار 900
 • 1.17
 • 15.7
لیست کامل

3) 5 سنت - کنفدراسیون دوازده ضلعی 

5 سنت کنفدراسیون 12 ضلعی - جرج ششم

توضيحات

این سکه در دو تیپ با جنس های نیکل و برنج به ضرب رسیده است که در جدول به آن اشاره شده است.

ويژگي ها

5 Cents confedration twelve sides - George VI
5 سنت کنفدراسیون 12 ضلعی - جرج ششم
The phrase of «GEORGIVS VI D:G:REX ET IND:IMP:» - Side view of George VI without crown - HP (Designer)
عبارت «به لطف خدا جرج ششم پادشاه و امپراطور هند» - نیمرخ جرج ششم بدون تاج - اختصار نام توماس همفری پاژه (طراح)
5 CENTS - 2 Maple wreath - A beaver on rock - K.G (Designer) - CANADA - AD date
5 سنت - 2 برگ افرا - یک سگ آبی روی سنگ - اختصار نام جرج کروگر گری (طراح) - کانادا - تاریخ میلادی
1942 To 1947
از 1942 تا 1947
Nickel and brass
نیکل و برنج
4.50 Grams
4.50 گرم
21.2 mm
21.2 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 سنت 1946
 • برنز
 • 4.5
 • 21.2
 • 3
 • 5 سنت 1947
 • برنز
 • 4.5
 • 21.2
لیست کامل

4) 5 سنت - یادبود جنگ 

5 سنت یادبود جنگ - جرج ششم

توضيحات

این سکه به مناسبت یادبود جنگ جهانی دوم و پیروزی نیروهای کانادایی به ضرب رسیده است. به همین علت بر پشت سکه حرف V مشاهده می شود که هم حرف اول کلمه Victory به معنی پیروزی بوده و هم عدد 5 در اعداد رومی یعنی ارزش اسمی سکه را نشان می دهد. دور سکه نیز کد مورس (نقطه و خط) مشاهده می شود که شعاری است با این مضمون «وقتی با میل و اراده خود عمل کنیم پیروز می شویم».

همچنین این سکه در دو تیپ با دو وزن و جنس مختلف به ضرب رسیده است که در جدول به آن اشاره شده است.

ويژگي ها

5 Cents war commemorative - George VI
5 سنت یادبود جنگ - جرج ششم
The phrase of «GEORGIVS VI D:G:REX ET IND:IMP:» - Side view of George VI without crown - HP (Designer)
عبارت «به لطف خدا جرج ششم پادشاه و امپراطور هند» - نیمرخ جرج ششم بدون تاج - اختصار نام توماس همفری پاژه (طراح)
CANADA - A torch on the roman 5 numeral - CENTS - AD date - T.S (Designer) - 2 Maple leaves - Morse code
کانادا - یک مشعل روی عدد 5 رومی - سنت - تاریخ میلادی - اختصار نام توماس شینگلز (طراح) - 2 برگ افرا - کد مورس
1943 To 1945
از 1943 تا 1945
Brass and chrome plated steel
برنج و فولاد با پوشش کروم
4.54 and 4.40 Grams
4.54 و 4.40 گرم
21.2 mm
21.2 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 سنت 1944 ، تیپ یک (1 عدد شناخته شده)
 • برنج
 • 4.54
 • 21.2
 • 3
 • 5 سنت 1944 ، تیپ دو
 • استیل با روکش کروم
 • 4.40
 • 21.2
لیست کامل

5) 5 سنت - کنفدراسیون دوازده ضلعی تیپ دو 

5 سنت کنفدراسیون 12 ضلعی تیپ دو - جرج ششم

توضيحات

این سکه با دو کد متفاوت در کاتالوگ جهانی از هم تفکیک شده که ما هر دو کد را در این جدول با هم ادغام کرده ایم. کد اول مربوط به سال های 1948 تا 1950 میلادی است که با عنوان تیپ یک و کد دوم مربوط به سال های 1951 و 1952 میلادی است که با عنوان تیپ دو در ردیف ها مشخص شده اند. لازم به ذکر است که این سکه در سال 1951 م. دارای دو واریته Low relief (برجستگی کم) و High relief (برجستگی زیاد) است. در واریته با برجستگی کم، دومین A بین نقاط کنگره و در واریته با برجستگی زیاد، دومین A روی نقطه کنگره قرار گرفته است و همانطور که در لیست قیمت ها مشهود است ارزش واریته با برجستگی زیاد به مراتب بیشتر از واریته با برجستگی کم است.

ويژگي ها

5 Cents confedration twelve sides type two - George VI
5 سنت کنفدراسیون 12 ضلعی تیپ دو - جرج ششم
The phrase of «GEORGIVS VI DEI GRATIA REX» - Side view of George VI without crown - HP (Designer)
عبارت «به لطف خدا پادشاه جرج ششم» - نیمرخ جرج ششم بدون تاج - اختصار نام توماس همفری پاژه (طراح)
5 CENTS - 2 Maple wreath - A beaver on rock - K.G (Designer) - CANADA - AD date
5 سنت - 2 برگ افرا - یک سگ آبی روی سنگ - اختصار نام جرج کروگر گری (طراح) - کانادا - تاریخ میلادی
1948 To 1952
از 1948 تا 1952
Chromium and nickel plated steel or Nickel
استیل با روکش نیکل و کروم یا نیکل
4.54 Grams
4.54 گرم
21.2 mm
21.2 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 سنت 1949 ، تیپ یک
 • نیکل
 • 4.54
 • 21.2
 • 3
 • 5 سنت 1950 ، تیپ یک
 • نیکل
 • 4.54
 • 21.2
لیست کامل

6) 5 سنت - کشف نیکل 

5 سنت دویستمین سالگرد کشف نیکل - جرج ششم

توضيحات

این سکه به مناسبت دویستمین سالگرد کشف معادن غنی از نیکل در کانادا به ضرب رسیده است.

ويژگي ها

5 Cents 200th anniversary of the discovery of nickel - George VI
5 سنت دویستمین سالگرد کشف نیکل - جرج ششم
The phrase of «GEORGIVS VI DEI GRATIA REX» - Side view of George VI without crown - HP (Designer)
عبارت «به لطف خدا پادشاه جرج ششم» - نیمرخ جرج ششم بدون تاج - اختصار نام توماس همفری پاژه (طراح)
CANADA - Nickel 1751-1951 - Image of nickel production factory - 5 CENTS - S.T (Designer) - 3 Maple leaves
کانادا - نیکل 1751-1951 - تصویر کارخانه تولید نیکل - 5 سنت - اختصار نام استفان تورنکا (طراح) - 3 برگ افرا
1951
1951
Nickel
نیکل
4.54 Grams
4.54 گرم
21.2 mm
21.2 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

کالاهای فروشگاه


لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.