1 بولیوار

معرفی و مشخصات سکه 1 بولیوار (One Bolivar) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

سکه یک بولیوار کشور ونزوئلا معادل صد سنتیمو می باشد. این سکه در 5 تیپ مختلف به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کتاب


1) 1 بولیوار - ایالات متحده 

1 بولیوار - ایالات متحده

توضیحات

این سکه با نام 5 گرم نیز شناخته می شود. لازم به ذکر است که سکه مزبور در تاریخ های 1880 تا 1885 ، 1890 تا 1892 ، 1894 تا 1899 ، 1902 ، 1904 تا 1910 ، 1913 تا 1918 ، 1920 ، 1922 ، 1923 ، 1925 تا 1928 ، 1930 تا 1934 ، 1937 تا 1944 میلادی ضرب نشده است.

ویژگی ها

1 Bolivar - United states
سکه 1 بولیوار - ایالات متحده
BOLÍVAR LIBERTADOR - Bolivar face side view - BARRE
عبارت بولیوار آزادی بخش - نیمرخ بولیوار - نام طراح سکه
Coat of arms of Venezuela - ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA - GRAM,5 - LEI 835 - Date
نشان ملی ونزوئلا - ایلات متحده ونزوئلا - 5 گرم - عیار 835 - تاریخ
1879 To 1945
از 1879 تا 1945
Silver 835
نقره با عیار 835
5 Grams
5 گرم
23.4 mm
23.4 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 بولیوار 1886A
 • نقره
 • 5
 • 23.4
 • 3
 • 1 بولیوار 1886
 • نقره
 • 5
 • 23.4
لیست کامل

2) 1 بولیوار جمهوری - تیپ یک 

1 بولیوار جمهوری - تیپ یک

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Bolivar Republic - Type one
سکه 1 بولیوار جمهوری - تیپ یک
BOLÍVAR LIBERTADOR - Bolivar face side view - BARRE
عبارت بولیوار آزادی بخش - نیمرخ بولیوار - نام طراح سکه
Coat of arms of Venezuela - REPÚBLICA DE VENEZUELA - UN BOLÍVAR - GR.5 - LEI 835 - Date
نشان ملی ونزوئلا - جمهوری ونزوئلا - یک بولیوار - 5 گرم - عیار 835 - تاریخ
1954,1960,1965
1954 ، 1960 ، 1965
Silver 835
نقره با عیار 835
5 Grams
5 گرم
23 mm
23 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 بولیوار 1960
 • نقره
 • 5
 • 23
 • 3
 • 1 بولیوار 1965
 • نقره
 • 5
 • 23
لیست کامل

3) 1 بولیوار جمهوری - تیپ دو 

1 بولیوار جمهوری - تیپ دو

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Bolivar Republic - Type two
سکه 1 بولیوار جمهوری - تیپ دو
BOLÍVAR LIBERTADOR - Bolivar face side view - BARRE
عبارت بولیوار آزادی بخش - نیمرخ بولیوار - نام طراح سکه
Coat of arms of Venezuela - REPÚBLICA DE VENEZUELA - UN BOLÍVAR - Date
نشان ملی ونزوئلا - جمهوری ونزوئلا - یک بولیوار - تاریخ
1967
1967
Nickel
نیکل
5 Grams
5 گرم
23 mm
23 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

4) 1 بولیوار جمهوری - تیپ سه 

1 بولیوار جمهوری - تیپ سه

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Bolivar Republic - Type Three
سکه 1 بولیوار جمهوری - تیپ سه
BOLÍVAR LIBERTADOR - Bolivar face side view - BARRE
عبارت بولیوار آزادی بخش - نیمرخ بولیوار - نام طراح سکه
Coat of arms of Venezuela - REPÚBLICA DE VENEZUELA - 1 BOLÍVAR - Date
نشان ملی ونزوئلا - جمهوری ونزوئلا - 1 بولیوار - تاریخ
1977,1986,1989,1990
1977 ، 1986 ، 1989 ، 1990
Nickel
نیکل
5 Grams
5 گرم
23 mm
23 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 بولیوار 1986
 • نیکل
 • 5
 • 23
 • 3
 • 1 بولیوار 1989 ، نوشته و تاریخ روی سکه بزرگ
 • نیکل
 • 5
 • 23
لیست کامل

5) 1 بولیوار جمهوری - دو تکه 

1 بولیوار جمهوری - دو تکه

توضیحات

بر کنگره بیرونی این سکه عبارت BCV1 1ΛƆB BCV1 1ΛƆB BCV1 1ΛƆB به معنی 1 بولیوار بانک مرکزی ونزوئلا نوشته شده است.

ویژگی ها

1 Bolivar Republic - Bi-metallic
سکه 1 بولیوار جمهوری - دو تکه
BOLÍVAR LIBERTADOR - Bolivar face side view - BARRE - Mintmark
عبارت بولیوار آزادی بخش - نیمرخ بولیوار - نام طراح سکه - نشان ضرابخانه
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - Coat of arms of Venezuela - 8 Stars - 1 BOLÍVAR - Date
نشان ملی ونزوئلا - جمهوری بولیواری ونزوئلا - 8 ستاره - 1 بولیوار - تاریخ
2007,2009,2012
2007 و 2009 و 2012
Bi-Metallic Nickel center in Aluminium-Bronze ring
تکه داخلی نیکل ، حلقه دور آلیاژی از آلومینیوم و برنز
8.04 Grams
8.04 گرم
24 mm
24 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 بولیوار 2009
 • تکه داخلی نیکل ، حلقه دور آلیاژی از آلومینیوم و برنز
 • 8.04
 • 24
 • 3
 • 1 بولیوار 2012
 • تکه داخلی نیکل ، حلقه دور آلیاژی از آلومینیوم و برنز
 • 8.04
 • 24
لیست کامل

کالاهای فروشگاه


100,000 تومان
010635

اتمام (فعلا موجود نیست)

010634
90,000 تومان
010633

اتمام (فعلا موجود نیست)

010636

اتمام (فعلا موجود نیست)

010637
100,000 تومان
010639

اتمام (فعلا موجود نیست)

010638

اتمام (فعلا موجود نیست)

010642
95,000 تومان
010641
105,000 تومان
010640
90,000 تومان
010644

اتمام (فعلا موجود نیست)

010647
90,000 تومان
010645

اتمام (فعلا موجود نیست)

010646

اتمام (فعلا موجود نیست)

010643

اتمام (فعلا موجود نیست)

010651

اتمام (فعلا موجود نیست)

010649

اتمام (فعلا موجود نیست)

010650

اتمام (فعلا موجود نیست)

010652

اتمام (فعلا موجود نیست)

010648

اتمام (فعلا موجود نیست)

010656

اتمام (فعلا موجود نیست)

010655

اتمام (فعلا موجود نیست)

010658

اتمام (فعلا موجود نیست)

010657
لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک وبسایت تخصصی فروش صنایع دستی ، آنتیک ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و غیره ... می باشد. و هیچگونه فعالیتی در تولید صنایع دستی ندارد. تلاش ما در ایران آنتیک تهیه مستقیم صنایع دستی مرغوب و دارای اصالت ایرانی از هنرمندان تولیدکننده و معرفی و فروش آنها در وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژیک در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیون یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ، مدال یادبود ، اسکناس ، تمبر و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش کرده ایم با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک در آینده نزدیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی ، اشیاء قدیمی ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و... می باشد.