:: لیست جدید ۱۲ آذر ::  اینجا ضربه بزنید

1 بولیوار

معرفی و مشخصات سکه 1 بولیوار (One Bolivar) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

سکه یک بولیوار کشور ونزوئلا معادل صد سنتیمو می باشد. این سکه در 5 تیپ مختلف به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 1 بولیوار - ایالات متحده 

1 بولیوار - ایالات متحده

توضیحات

این سکه با نام 5 گرم نیز شناخته می شود. لازم به ذکر است که سکه مزبور در تاریخ های 1880 تا 1885 ، 1890 تا 1892 ، 1894 تا 1899 ، 1902 ، 1904 تا 1910 ، 1913 تا 1918 ، 1920 ، 1922 ، 1923 ، 1925 تا 1928 ، 1930 تا 1934 ، 1937 تا 1944 میلادی ضرب نشده است.

ویژگی ها

1 Bolivar - United states
سکه 1 بولیوار - ایالات متحده
BOLÍVAR LIBERTADOR - Bolivar face side view - BARRE
عبارت بولیوار آزادی بخش - نیمرخ بولیوار - نام طراح سکه
Coat of arms of Venezuela - ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA - GRAM,5 - LEI 835 - Date
نشان ملی ونزوئلا - ایلات متحده ونزوئلا - 5 گرم - عیار 835 - تاریخ
1879 To 1945
از 1879 تا 1945
Silver 835
نقره با عیار 835
5 Grams
5 گرم
23.4 mm
23.4 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آبان 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 بولیوار 1886A
 • نقره
 • 5
 • 23.4
 • 3
 • 1 بولیوار 1886
 • نقره
 • 5
 • 23.4
لیست کامل

2) 1 بولیوار جمهوری - تیپ یک 

1 بولیوار جمهوری - تیپ یک

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Bolivar Republic - Type one
سکه 1 بولیوار جمهوری - تیپ یک
BOLÍVAR LIBERTADOR - Bolivar face side view - BARRE
عبارت بولیوار آزادی بخش - نیمرخ بولیوار - نام طراح سکه
Coat of arms of Venezuela - REPÚBLICA DE VENEZUELA - UN BOLÍVAR - GR.5 - LEI 835 - Date
نشان ملی ونزوئلا - جمهوری ونزوئلا - یک بولیوار - 5 گرم - عیار 835 - تاریخ
1954,1960,1965
1954 ، 1960 ، 1965
Silver 835
نقره با عیار 835
5 Grams
5 گرم
23 mm
23 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آبان 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 بولیوار 1960
 • نقره
 • 5
 • 23
 • 3
 • 1 بولیوار 1965
 • نقره
 • 5
 • 23
لیست کامل

3) 1 بولیوار جمهوری - تیپ دو 

1 بولیوار جمهوری - تیپ دو

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Bolivar Republic - Type two
سکه 1 بولیوار جمهوری - تیپ دو
BOLÍVAR LIBERTADOR - Bolivar face side view - BARRE
عبارت بولیوار آزادی بخش - نیمرخ بولیوار - نام طراح سکه
Coat of arms of Venezuela - REPÚBLICA DE VENEZUELA - UN BOLÍVAR - Date
نشان ملی ونزوئلا - جمهوری ونزوئلا - یک بولیوار - تاریخ
1967
1967
Nickel
نیکل
5 Grams
5 گرم
23 mm
23 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آبان 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

4) 1 بولیوار جمهوری - تیپ سه 

1 بولیوار جمهوری - تیپ سه

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Bolivar Republic - Type Three
سکه 1 بولیوار جمهوری - تیپ سه
BOLÍVAR LIBERTADOR - Bolivar face side view - BARRE
عبارت بولیوار آزادی بخش - نیمرخ بولیوار - نام طراح سکه
Coat of arms of Venezuela - REPÚBLICA DE VENEZUELA - 1 BOLÍVAR - Date
نشان ملی ونزوئلا - جمهوری ونزوئلا - 1 بولیوار - تاریخ
1977,1986,1989,1990
1977 ، 1986 ، 1989 ، 1990
Nickel
نیکل
5 Grams
5 گرم
23 mm
23 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آبان 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 بولیوار 1986
 • نیکل
 • 5
 • 23
 • 3
 • 1 بولیوار 1989 ، نوشته و تاریخ روی سکه بزرگ
 • نیکل
 • 5
 • 23
لیست کامل

5) 1 بولیوار جمهوری - دو تکه 

1 بولیوار جمهوری - دو تکه

توضیحات

بر کنگره بیرونی این سکه عبارت BCV1 1ΛƆB BCV1 1ΛƆB BCV1 1ΛƆB به معنی 1 بولیوار بانک مرکزی ونزوئلا نوشته شده است.

ویژگی ها

1 Bolivar Republic - Bi-metallic
سکه 1 بولیوار جمهوری - دو تکه
BOLÍVAR LIBERTADOR - Bolivar face side view - BARRE - Mintmark
عبارت بولیوار آزادی بخش - نیمرخ بولیوار - نام طراح سکه - نشان ضرابخانه
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - Coat of arms of Venezuela - 8 Stars - 1 BOLÍVAR - Date
نشان ملی ونزوئلا - جمهوری بولیواری ونزوئلا - 8 ستاره - 1 بولیوار - تاریخ
2007,2009,2012
2007 و 2009 و 2012
Bi-Metallic Nickel center in Aluminium-Bronze ring
تکه داخلی نیکل ، حلقه دور آلیاژی از آلومینیوم و برنز
8.04 Grams
8.04 گرم
24 mm
24 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آبان 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 بولیوار 2009
 • تکه داخلی نیکل ، حلقه دور آلیاژی از آلومینیوم و برنز
 • 8.04
 • 24
 • 3
 • 1 بولیوار 2012
 • تکه داخلی نیکل ، حلقه دور آلیاژی از آلومینیوم و برنز
 • 8.04
 • 24
لیست کامل

کالاهای فروشگاه


سکه 1 بولیوار 1929 - F - ونزوئلا 010635
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 بولیوار 1929 - G - ونزوئلا 010634
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 بولیوار 1929 - VG - ونزوئلا 010633
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 بولیوار 1935 - F - ونزوئلا 010636
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 بولیوار 1935 - VF25 - ونزوئلا 032864
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 بولیوار 1935 - VF35 - ونزوئلا 010637
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 بولیوار 1936 - VF25 - ونزوئلا 010639
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 بولیوار 1936 - VG - ونزوئلا 010638
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 بولیوار 1945 - F - ونزوئلا 010642
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 بولیوار 1945 - VF25 - ونزوئلا 010641
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 بولیوار 1945 - VF25 - ونزوئلا 032865
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 بولیوار 1945 - VF30 - ونزوئلا 010640
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 بولیوار 1954 - F - ونزوئلا 010644
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 بولیوار 1954 - MS62 - ونزوئلا 010647
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 بولیوار 1954 - VF20 - ونزوئلا 010645
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 بولیوار 1954 - VF25 - ونزوئلا 032867
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 بولیوار 1954 - VF30 - ونزوئلا 010646
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 بولیوار 1954 - VG - ونزوئلا 010643
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 بولیوار 1960 - AU50 - ونزوئلا 032858
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 بولیوار 1960 - AU55 - ونزوئلا 027863
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 بولیوار 1960 - AU58 - ونزوئلا 010651
اتمام (فعلا موجود نیست)

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.