:: مزایده ماهانه :: مزایده آنلاین ماهانه ایران آنتیک (شماره 29) ، جمعه 1 بهمن 1400 راس ساعت 18:00 شروع خواهد شد. جهت اطلاع بیشتر و مشاهده محصولات مزایده ای «اینجا کلیک کنید»

1 روپیه

معرفی و مشخصات سکه 1 روپیه عبدالرحمن خان (One Rupee) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک روپیه افغانستان برابر با یک دهم طلا، سه عباسی، شش سنار، دوازده شاهی، شصت پیسه و ششصد دینار می باشد. این سکه در 6 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کتاب


1) 1 روپیه - کابل 

سکه 1 روپیه عبدالرحمن خان - کابل

توضیحات

این سکه دارای چهار تیپ می باشد. تیپ اول بدون تاریخ، در تیپ دوم تاریخ به شکل دو تکه دو طرف طغرا، در تیپ سوم تاریخ زیر طغرا و در تیپ چهارم تاریخ سمت راست طغرا قرار گرفته است.

ویژگی ها

1 Rupee Abdur rahman khan - Kabul
سکه 1 روپیه عبدالرحمن خان - کابل
Kabul - Tughra of Emir abdur rahman zia ul millat wa uddin - AH date - Wheat wreath
کابل - امیرعبدالرحمن ضیا الملت و الدین به خط طغرا - تاریخ قمری - تاج گندم
Coat of arms of afghanistan - One Rupee - Wheat wreath
نشان ملی افغانستان - یک روپیه - تاج گندم
1314 To 1317
از 1314 تا 1317
Silver 500
نقره با عیار 500
9.20 Grams
9.20 گرم
Different diameter
قطرهای متفاوت
Reeded
دندانه دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 روپیه 1315 ، تیپ اول
 • نقره
 • 9.20
 • 24.30
 • 3
 • 1 روپیه 1315 ، تیپ دوم
 • نقره
 • 9.20
 • 24.30
لیست کامل

2) 1 روپیه - دو مثقال 

سکه 1 روپیه عبدالرحمن خان - دو مثقال

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Rupee Abdur rahman khan - Two mesqhals
سکه 1 روپیه عبدالرحمن خان - دو مثقال
One star - Tughra of Emir abdur rahman zia ul millat wa uddin - Wheat wreath
ستاره - امیرعبدالرحمن ضیا الملت و الدین به خط طغرا - تاج گندم
Two mesqhals - Coat of arms of afghanistan - One rupee kabuli - AH date - Wheat wreath
دو مثقال - نشان ملی افغانستان - یک روپیه کابلی - تاریخ قمری - تاج گندم
1314
1314
Silver 900
نقره با عیار 900
9.20 Grams
9.20 گرم
24 mm
24 میلیمتر
-
-
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

3) 1 روپیه - نقش ریز 

سکه 1 روپیه عبدالرحمن خان - نقش ریز

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Rupee Abdur rahman khan - Small design
سکه 1 روپیه عبدالرحمن خان - نقش ریز
One star - Tughra of Emir abdur rahman - AH date - Wheat wreath
یک ستاره - امیرعبدالرحمن به خط طغرا - تاریخ قمری - تاج گندم
Kabul - Coat of arms of afghanistan - One rupee - Wheat wreath
کابل - نشان ملی افغانستان - یک روپیه - تاج گندم
1312 and 1313
1312 و 1313
Silver 900
نقره با عیار 900
9.20 Grams
9.20 گرم
23 mm
23 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 روپیه 1313
 • نقره
 • 9.20
 • 23

4) 1 روپیه - نقش متوسط 

سکه 1 روپیه عبدالرحمن خان - نقش متوسط

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Rupee Abdur rahman khan - Medium design
سکه 1 روپیه عبدالرحمن خان - نقش متوسط
Tughra of Emir abdur rahman - zia ul millat wa uddin - Wheat wreath
امیرعبدالرحمن به خط طغرا - ضیاء الملت والدین - تاج گندم
Star - Coat of arms of afghanistan - AH date - One rupee kabul document - Wheat wreath
ستاره - نشان ملی افغانستان - تاریخ قمری - سند یک روپیه کابل - تاج گندم
1313
1313
Silver 900
نقره با عیار 900
9.20 Grams
9.20 گرم
24 mm
24 میلیمتر
-
-
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

5) 1 روپیه - نقش درشت 

سکه 1 روپیه عبدالرحمن خان - نقش درشت

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Rupee Abdur rahman khan - Large design
سکه 1 روپیه عبدالرحمن خان - نقش درشت
Star - Tughra of Emir abdur rahman zia ul millat wa uddin - AH date - Wheat wreath
ستاره - امیرعبدالرحمن ضیاء الملت و الدین به خط طغرا - تاریخ قمری - تاج گندم
Star - Coat of arms of afghanistan - Wheat wreath
ستاره - نشان ملی افغانستان - تاج گندم
1318
1318
Silver 500
نقره با عیار 500
9.20 Grams
9.20 گرم
25 mm
25 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

6) 1 روپیه - یک ستاره 

سکه 1 روپیه عبدالرحمن خان - یک ستاره

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Rupee Abdur rahman khan - One star
سکه 1 روپیه عبدالرحمن خان - یک ستاره
Star - Tughra of Emir abdur rahman - Wheat wreath
ستاره - امیرعبدالرحمن به خط طغرا - تاج گندم
Star - Coat of arms of afghanistan - Kabul - AH date - Wheat wreath
ستاره - نشان ملی افغانستان - کابل - تاریخ قمری - تاج گندم
1308 To 1391
از 1318 تا 1391
Silver 900
نقره با عیار 900
9.20 Grams
9.20 گرم
23 mm
23 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 روپیه 1309
 • نقره
 • 9.20
 • 23
 • 3
 • 1 روپیه 1310
 • نقره
 • 9.20
 • 23
لیست کامل
لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک تهیه مستقیم صنایع دستی مرغوب و دارای اصالت ایرانی از هنرمندان تولیدکننده و معرفی و فروش آنها در وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژیک در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیون یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ، مدال یادبود ، اسکناس ، تمبر و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش کرده ایم با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک در آینده نزدیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی ، اشیاء قدیمی ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و... می باشد.