:: مزایده ماهانه :: مزایده آنلاین ماهانه ایران آنتیک (شماره 29) ، جمعه 1 بهمن 1400 راس ساعت 18:00 شروع خواهد شد. جهت اطلاع بیشتر و مشاهده محصولات مزایده ای «اینجا کلیک کنید»

1 روپیه

معرفی و مشخصات سکه 1 روپیه حبیب الله خان (One Rupee) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک روپیه افغانستان برابر با یک دهم طلا، سه عباسی، شش سنار، دوازده شاهی، شصت پیسه و ششصد دینار می باشد. این سکه در 7 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کتاب


1) 1 روپیه - تیپ یک 

سکه 1 روپیه حبیب الله خان - تیپ یک

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Rupee Habibullah khan - Type one
سکه 1 روپیه حبیب الله خان - تیپ یک
Star - Tughra of emir Habibullah - AH Date - Olive Wreath
ستاره - امیر حبیب الله به خط طغرا - تاریخ قمری - تاج زیتون
Star - Coat of arms of afghanistan - Olive wreath
ستاره - نشان ملی افغانستان - تاج زیتون
1319
1319
Silver 500
نقره با عیار 500
9.20 Grams
9.20 گرم
25 mm
25 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: فروردین 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

2) 1 روپیه - تیپ دو 

سکه 1 روپیه حبیب الله خان - تیپ دو

توضیحات

این سکه در دو تیپ موجود می باشد. در تیپ یک کنار نام امیر حبیب الله به خطر طغرا ستاره وجود نداشته اما در تیپ دو یک ستاره به چشم می خورد.

ویژگی ها

1 Rupee Habibullah khan - Type two
سکه 1 روپیه حبیب الله خان - تیپ دو
Afghanistan - Tughra of emir Habibullah - AH Date - Olive Wreath
ستاره - امیر حبیب الله به خط طغرا - تاریخ قمری - تاج زیتون
Star - Coat of arms of afghanistan - Olive wreath
ستاره - نشان ملی افغانستان - تاج زیتون
1319 To 1325
از 1319 تا 1325
Silver 500
نقره با عیار 500
9.20 Grams
9.20 گرم
25 mm
25 میلیمتر
-
-
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: فروردین 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 روپیه 1319 ، تیپ دو
 • نقره
 • 9.20
 • 25
 • 3
 • 1 روپیه 1320 ، تیپ یک
 • نقره
 • 9.20
 • 25
لیست کامل

3) 1 روپیه - تیپ سه 

سکه 1 روپیه حبیب الله خان - تیپ سه

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Rupee Habibullah khan - Type three
سکه 1 روپیه حبیب الله خان - تیپ سه
Afghanistan - Star - Tughra of emir Habibullah - Siraj al milat eldin - AH Date - Olive Wreath
افغانستان - ستاره - امیر حبیب الله به خط طغرا - سراج الملت الدین - تاریخ قمری - تاج زیتون
Star - Coat of arms of afghanistan - Olive wreath
ستاره - نشان ملی افغانستان - تاج زیتون
1320
1320
Silver 500
نقره با عیار 500
9.20 Grams
9.20 گرم
25 mm
25 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: فروردین 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

4) 1 روپیه - تیپ چهار 

سکه 1 روپیه حبیب الله خان - تیپ چهار

توضیحات

این سکه در دو تیپ موجود می باشد. در تیپ اول تاریخ زیر لقب امیر و در تیپ دوم درون خط طغرا می باشد.

ویژگی ها

1 Rupee Habibullah khan - Type four
سکه 1 روپیه حبیب الله خان - تیپ چهار
Afghanistan - Star - Tughra of emir Habibullah - Siraj al milat eldin - AH Date - Olive Wreath
افغانستان - ستاره - امیر حبیب الله به خط طغرا - سراج الملت الدین - تاریخ قمری - تاج زیتون
Star - Coat of arms of afghanistan - Olive wreath
ستاره - نشان ملی افغانستان - تاج زیتون
1320
1320
Silver 500
نقره با عیار 500
9.20 Grams
9.20 گرم
25 mm
25 میلیمتر
-
-
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: فروردین 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 روپیه 1321 ، تیپ دو
 • نقره
 • 9.20
 • 25

5) 1 روپیه - تیپ پنج 

سکه 1 روپیه حبیب الله خان - تیپ پنج

توضیحات

این سکه در دو تیپ موجود می باشد. در تیپ در نشان ملی افغانستان دو توپ و دو شمشیر، و در تیپ دوم فقط دو توپ به چشم می خورد.

ویژگی ها

1 Rupee Habibullah khan - Type five
سکه 1 روپیه حبیب الله خان - تیپ پنج
Star - Habibullah siraj al milat eldin - AH Date - Olive and oak wreath
ستاره - امیر حبیب الله سراج الملت الدین - تاریخ قمری - تاج زیتون و بلوط
Star - Coat of arms of afghanistan - Olive and oak wreath
ستاره - نشان ملی افغانستان - تاج زیتون و بلوط
1321 To 1329
از 1321 تا 1329
Silver 500
نقره با عیار 500
9.20 Grams
9.20 گرم
25 mm
25 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: فروردین 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 روپیه 1322 ، تیپ یک
 • نقره
 • 9.20
 • 25
 • 3
 • 1 روپیه 1322 ، تیپ دو
 • نقره
 • 9.20
 • 25
لیست کامل

6) 1 روپیه - تیپ شش 

سکه 1 روپیه حبیب الله خان - تیپ شش

توضیحات

این سکه در دو تیپ موجود می باشد. در تیپ اول زیر مسجد، تاریخ دو تکه ضرب شده است. دو عدد سمت چپ و دو عدد سمت راستِ توپ و شمشیر دیده می شود. اما در تیپ دوم سه عدد اول سمت چپ و عدد آخر سمت راست به چشم می خورد.

ویژگی ها

1 Rupee Habibullah khan - Type six
سکه 1 روپیه حبیب الله خان - تیپ شش
Star - Emir habibullah siraj al milat eldin - Olive and oak wreath
ستاره - امیر حبیب الله سراج الملت الدین - تاج زیتون و بلوط
2 Stars - Coat of arms of afghanistan - AH Date - Oak wreath
2 ستاره - نشان ملی افغانستان - تاریخ قمری - تاج بلوط
1328
1328
Silver 500
نقره با عیار 500
9.20 Grams
9.20 گرم
25 mm
25 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: فروردین 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 روپیه 1328 ، تیپ دو
 • نقره
 • 9.20
 • 25

7) 1 روپیه - تیپ هفت 

سکه 1 روپیه حبیب الله خان - تیپ هفت

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Rupee Habibullah khan - Type seven
سکه 1 روپیه حبیب الله خان - تیپ هفت
Star - Emir habibullah siraj al milat eldin - AH Date - Olive wreath
ستاره - امیر حبیب الله سراج الملت الدین - تاج زیتون
One rupee - Coat of arms of afghanistan - Olive wreath
یک روپیه - نشان ملی افغانستان - تاج زیتون
1329 To 1337
از 1329 تا 1337
Silver 500
نقره با عیار 500
9.20 Grams
9.20 گرم
25 mm
25 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: فروردین 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 روپیه 1330
 • نقره
 • 9.20
 • 25
 • 3
 • 1 روپیه 1331/0 سورشارژ تاریخ
 • نقره
 • 9.20
 • 25
لیست کامل
لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک تهیه مستقیم صنایع دستی مرغوب و دارای اصالت ایرانی از هنرمندان تولیدکننده و معرفی و فروش آنها در وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژیک در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیون یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ، مدال یادبود ، اسکناس ، تمبر و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش کرده ایم با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک در آینده نزدیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی ، اشیاء قدیمی ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و... می باشد.