:: لیست جدید ۲۶ شهریور ::  اینجا ضربه بزنید

:: مزایده جدید شماره ۶۱ :: اینجا ضربه بزنید

1 روپیه

معرفی و مشخصات سکه 1 روپیه جمهوری هند (One Rupee) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک روپیه معادل صد پایسا می باشد. این سکه در 30 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 1 روپیه - شاخه گندم - تیپ یک 

1 روپیه - شاخه گندم - تیپ یک

توضیحات

این سکه دارای دو تیپ است ، تیپ اول مربوط به سال 1950 میلادی و تیپ دوم مربوط به سال 1954 میلادی است. سکه های تیپ دوم تاریخ بزرگ بوده و حرف اول هندی آن کمی با تیپ اول متفاوت است.این سکه ها ضرب بمبئی می باشند.

ویژگی ها

1 Rupee republic india - Wheat Sprigs
سکه 1 روپیه جمهوری هند - شاخه گندم 
2 Wheat Sprigs - 1 rupee - एक रुपया - Date - Mint mark
2 شاخه گندم - 1 روپیه - 1روپیه به زبان هندی - تاریخ - نشان ضرابخانه
GOVERNMENT OF INDIA - Lion Capital of Ashoka - Star
حکومت هند - سرستون شیر آشوکا - ستاره
1950 To 1954
از 1950 تا 1954
Nickel
نیکل
11.7 Grams
11.7 گرم
27.9 mm
27.9 میلیمتر
Security
طرح امنیتی
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 روپیه 1950 ، پروف
 • نیکل
 • 11.7
 • 27.9
 • 3
 • 1 روپیه 1954
 • نیکل
 • 11.7
 • 27.9
لیست کامل

2) 1 روپیه - شاخه گندم - تیپ دو 

1 روپیه - شاخه گندم - تیپ دو

توضیحات

این سکه خود دارای 5 تیپ است ؛ تیپ اول مربوط به سال 1962 میلادی ، تیپ دوم مربوط به سال های 1970 تا 1974 میلادی است و تاریخ کوچک ، تیپ سوم مربوط به سال های 1975 تا 1979 میلادی . تیپ چهارم مربوط به سال های 1975 و 1976 میلادی که سرستون شیر آشوکا و نوشته بزرگتر هستند و تیپ پنجم نیز مربوط به سال های 1979 تا 1982 میلادی است که کنگره بیرونی آن ها از نظر پهن و نازکی با دیگر تیپ ها متفاوتند ، کنگره های داخلی ریم آن نیز در پشت سکه 1981 و روی سکه 1982 متفاوت است. سکه های تیپ یک و دو از جنس نیکل و به وزن 10 گرم و دیگر تیپ های آن از جنس مس-نیکل به وزن 8 گرم می باشند.

ویژگی ها

1 Rupee republic india - Wheat Sprigs - Type 2
سکه 1 روپیه جمهوری هند - شاخه گندم - تیپ دو
2 Wheat Sprigs - 1 rupee - रुपया - Date - Mint mark
2 شاخه گندم - 1 روپیه - روپیه به زبان هندی - تاریخ - نشان ضرابخانه
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka
هند - عبارت هند به زبان هندی - سرستون شیر آشوکا
1982 To 1974
از 1962 تا 1982
Nickel
نیکل
10 Grams
10 گرم
28 mm
28 میلیمتر
Security
طرح امنیتی
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 روپیه 1962 ، ضرب کلکته
 • نیکل
 • 10
 • 28
 • 3
 • 1 روپیه 1970 ، ضرب بمبئی
 • نیکل
 • 10
 • 28
لیست کامل

3) 1 روپیه - ماهاتما گاندی 

1 روپیه - ماهاتما گاندی

توضیحات

این سکه بدون تاریخ است و به مناسبت سالگرد تولد صد سالگی مهاتما گاندی در سال 1969 میلادی به ضرب رسید.

ویژگی ها

1 Rupee republic india - Mahatma Gandhi
سکه 1 روپیه جمهوری هند - ماهاتما گاندی
महात्मा गांधी - MAHATMA GANDHI - Gandhi face side view - Birth and Death Date
عبارت مهاتما گاندی به زبان هندی - مهاتما گاندی - نیمرخ گاندی - تاریخ تولد و مرگ وی
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - एक रूपया - ONE RUPEE - Mint mark
هند - عبارت هند به زبان هندی - سرستون شیر آشوکا - یک روپیه به زبان هندی - یک روپیه - نشان ضرابخانه
1969
1969
Nickel
نیکل
10 Grams
10 گرم
28 mm
28 میلیمتر
Security
طرح امنیتی
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 روپیه 1969 ، پروف ، ضرب بمبئی
 • نیکل
 • 10
 • 28
 • 3
 • 1 روپیه 1969 ، ضرب کلکته
 • نیکل
 • 10
 • 28
لیست کامل

4) 1 روپیه - شاخه گندم - تیپ سه 

1 روپیه - شاخه گندم - تیپ سه

توضیحات

این سکه خود دارای 5 تیپ است. تفاوت تیپ ها در شکل کنگره ( طرح امنیتی و دندانه دار ) ، چشم و سینه شیر ها و برخی جزئیات می باشد.

ویژگی ها

1 Rupee republic india - Wheat Sprigs - Type 3
سکه 1 روپیه جمهوری هند - شاخه گندم - تیپ سه
seven-sided polygon - Dots rim - 2 Wheat Sprigs - 1 rupee - रुपया - Date - Mint mark
هفت ضلعی -ریم نقطه ای -2 شاخه گندم - 1 روپیه - روپیه به زبان هندی - تاریخ - نشان ضرابخانه
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते
هند - عبارت هند به زبان هندی - سرستون شیر آشوکا - حقیقت به تنهایی پیروز است (شعار ملی هند)
1983 To 1991
از 1983 تا 1991
Copper-Nickel
مس-نیکل
6 Grams
6 گرم
26 mm
26 میلیمتر
Security - Reeded
طرح امنیتی - دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 روپیه 1983 ، ضرب کلکته
 • مس-نیکل
 • 6
 • 26
 • 3
 • 1 روپیه 1984 ، ضرب بمبئی
 • مس-نیکل
 • 6
 • 26
لیست کامل

5) 1 روپیه - سال جهانی جوانان 

1 روپیه - کبوتر

کنگره بیرونی 1 روپیه - کبوتر

توضیحات

این سکه به مناسبت سال بین المللی جوانان به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

1 Rupee republic india - Dove
سکه 1 روپیه جمهوری هند - کبوتر
Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते - भारत - INDIA - 1 - रूपया - RUPEE
سرستون شیر آشوکا - حقیقت به تنهایی پیروز است (شعار ملی هند) - عبارت هند به زبان هندی - هند - عدد یک - روپیه به زبان هندی - روپیه
अन्तरॉष्ट्रीय युवा वर्ष - INTERNATIONAL YOUTH YEAR - Date - Mint mark - Dove and laurel branch
عبارت سال بین المللی جوانان به زبان هندی - سال بین المللی جوانان - تاریخ - نشان ضرابخانه - کبوتر با یک شاخه برگ بو
1985
1985
Copper-Nickel
مس-نیکل
6 Grams
6 گرم
26 mm
26 میلیمتر
Security
طرح امنیتی
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 روپیه 1985 ، ضرب کلکته
 • مس-نیکل
 • 6
 • 26
 • 3
 • 1 روپیه 1985 ، پروف ، ضرب کلکته
 • مس-نیکل
 • 6
 • 26
لیست کامل

6) 1 روپیه - کشاورزان 

1 روپیه - کشاورزان

کنگره بیرونی 1 روپیه جمهوری هند - کشاورزان

توضیحات

این سکه از سری سکه های فائو با موضوع کشاورزان کوچک است.

ویژگی ها

1 Rupee republic india - Farmers
سکه 1 روپیه جمهوری هند - کشاورزان
Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते - भारत - INDIA - 1 - रूपया - RUPEE
سرستون شیر آشوکا - حقیقت به تنهایی پیروز است (شعار ملی هند) - عبارت هند به زبان هندی - هند - عدد یک - روپیه به زبان هندی - روپیه
छोटे किसान - FAO Logo - SMALL FARMERS - Two figures working in field - Date - Mint mark
عبارت کشاورزان کوچک به زبان هندی - لوگوی فائو - کشاورزان کوچک - دو کشاورز مشغول کار - تاریخ - نشان ضرابخانه
1987
1987
Copper-Nickel
مس-نیکل
6 Grams
6 گرم
26 mm
26 میلیمتر
Security
طرح امنیتی
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 روپیه 1987 ، پروف ، ضرب بمبئی
 • مس-نیکل
 • 6
 • 26
 • 3
 • 1 روپیه 1987 ، ضرب کلکته
 • مس-نیکل
 • 6
 • 26
لیست کامل

7) 1 روپیه - کشت بارانی 

1 روپیه - کشت بارانی

کنگره بیرونی 1 روپیه - کشت بارانی

توضیحات

این سکه از سری سکه های فائو با موضوع کشت بارانی است.

ویژگی ها

1 Rupee republic India - Rainfed farming
سکه 1 روپیه جمهوری هند - کشت بارانی
Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते - भारत - INDIA - 1 - रूपया - RUPEE
سرستون شیر آشوکا - حقیقت به تنهایی پیروز است (شعار ملی هند) - عبارت هند به زبان هندی - هند - عدد یک - روپیه به زبان هندی - روپیه
वर्षा सिंचित खेती - RAINFED FARMING - Date - Mint mark - Rain cloud and Woman with flowers - FAO
عبارت کشت بارانی به زبان هندی - کشت بارانی - تاریخ - نشان ضرابخانه - ابر بارانی و یک زن با شاخه گل هایی در دست - فائو
1988
1988
Copper-Nickel
مس-نیکل
6 Grams
6 گرم
26 mm
26 میلیمتر
Security
طرح امنیتی
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 روپیه 1988 ، ضرب کلکته
 • مس-نیکل
 • 6
 • 26
 • 3
 • 1 روپیه 1988 ، ضرب حیدر آباد
 • مس-نیکل
 • 6
 • 26
لیست کامل

8) 1 روپیه - جواهر لعل نهرو 

1 روپیه - جواهر لعل نهرو

کنگره بیرونی 1 روپیه - جواهر لعل نهرو

توضیحات

این سکه به مناسبت سالگرد تولد صد سالگی جواهر لعل نهرو به ضرب رسیده و دارای دو تیپ است که تفاوت آن ها در کنگره داخلی می باشد.

ویژگی ها

1 Rupee republic india - Jawaharlal Nehru
سکه 1 روپیه جمهوری هند - جواهر لعل نهرو
Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते - भारत - INDIA - 1 - रूपया - RUPEE
سرستون شیر آشوکا - حقیقت به تنهایی پیروز است (شعار ملی هند) - عبارت هند به زبان هندی - هند - عدد یک - روپیه به زبان هندی - روپیه
जवाहरलाल नेहरू - JAWAHARLAL NEHRU - Nehro face side view - Date - Mint mark
عبارت جواهر لعل نهرو به زبان هندی - جواهر لعل نهرو - نیمرخ نهرو - تاریخ - نشان ضرابخانه
1989
1989
Copper-Nickel
مس-نیکل
6 Grams
6 گرم
26 mm
26 میلیمتر
Security
طرح امنیتی
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 روپیه 1989 ، ضرب بمبئی ، کنگره داخلی کوتاه
 • مس-نیکل
 • 6
 • 26
 • 3
 • 1 روپیه 1989 ، ضرب بمبئی ، کنگره داخلی بلند
 • مس-نیکل
 • 6
 • 26
لیست کامل

9) 1 روپیه - غذا و محیط زیست 

1 روپیه - غذا و محیط زیست

کنگره بیرونی 1 روپیه - روز جهانی غذا

توضیحات

این سکه از سری سکه های فائو با موضوع روز جهانی غذا است.

ویژگی ها

1 Rupee republic india - Food and Environment
سکه 1 روپیه جمهوری هند - غذا و محیط زیست
Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते - भारत - INDIA - 1 - रूपया - RUPEE
سرستون شیر آشوکا - حقیقت به تنهایی پیروز است (شعار ملی هند) - عبارت هند به زبان هندی - هند - عدد یک - روپیه به زبان هندی - روپیه
विश्व खाद्य दिवस : खाद्य एवं पर्यावरण - FOOD AND ENVIRONMENT : WORLD FOOD DAY - FAO Logo - Sun and wheat stalks - Date - Mint mark
عبارت روز جهانی غذا : غذا و محیط زیست به زبان هندی - روز جهانی غذا : غذا و محیط زیست - لوگوی فائو - خورشید و ساقه گندم - تاریخ - نشان ضرابخانه
1989
1989
Copper-Nickel
مس-نیکل
6 Grams
6 گرم
26 mm
26 میلیمتر
Security
طرح امنیتی
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 روپیه 1989 ، ضرب حیدر آباد
 • مس-نیکل
 • 6
 • 26
 • 3
 • 1 روپیه 1989 ، ضرب بمبئی
 • مس-نیکل
 • 6
 • 26
لیست کامل

10) 1 روپیه - سازمان سارک 

1 روپیه - سازمان سارک

کنگره بیرونی 1 روپیه - سازمان سارک

توضیحات

SAARC مخفف انگلیسی اتحادیه همکاری های منطقه ای جنوب آسیا می باشد. این اتحادیه یک سازمان سیاسی و اقتصادی متشکل از هشت کشور در جنوب آسیا (هند، پاکستان، بنگلادش، سریلانکا، نپال ، مالدیو ، بوتان و افغانستان) است.

ویژگی ها

1 Rupee republic india - SAARC
سکه 1 روپیه جمهوری هند - سازمان سارک
Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते - भारत - INDIA - 1 - रूपया - RUPEE
سرستون شیر آشوکا - حقیقت به تنهایی پیروز است (شعار ملی هند) - عبارت هند به زبان هندی - هند - عدد یک - روپیه به زبان هندی - روپیه
खुशहाल बालिका भविष्य देश का - CARE FOR THE GIRL CHILD - Sun - Girl child - SAARC Logo - SAARC YEAR - Date - Mint mark
مراقبت از کودکان دختر به زبان هندی - مراقبت از کودکان دختر - خورشید - کودک دختر - لوگوی سازمان سارک - سال سارک - تاریخ - نشان ضرابخانه
1990
1990
Copper-Nickel
مس-نیکل
6 Grams
6 گرم
26 mm
26 میلیمتر
Security - Reeded
طرح امنیتی - دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 روپیه 1990 ، ضرب بمبئی ، کنگره بیرونی دندانه دار
 • مس-نیکل
 • 6
 • 26
 • 3
 • 1 روپیه 1990 ، ضرب حیدر آباد ، کنگره بیرونی دندانه دار
 • مس-نیکل
 • 6
 • 26
لیست کامل

11) 1 روپیه - دکتر آمبدکار 

1 روپیه - دکتر آمبدکار

توضیحات

بهیمراو رامجی آمبدکار که به بابا صاحب مشهور است حقوقدان ، اقتصاددان ، سیاست مدار و اصلاح گر اجتماعی هندی ، اولین وزیر قانون هند استقلال یافته و معمار اصلی قانون اساسی هند بود. این سکه به مناسیت صدمین سالگرد تولد او به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

1 Rupee republic india - Dr. Ambedkar
سکه 1 روپیه جمهوری هند - دکتر آمبدکار
Ambedkar's bust - डा.बी.आर.अम्बेडकर - DR. B.R. AMBEDKAR - जन्म शती - Date - Mint mark - CENTENARY
نیم تنه آمبدکار - عبارت دکتر بی.آر.آمبدکار به زبان هندی - عبارت دکتر بی.آر.آمبدکار - عبارت یادبود صد سالگی به زبان هندی - تاریخ - نشان ضرابخانه - عبارت یادبود صد سالگی
Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते - भारत - INDIA - 1 - रूपया - RUPEE
سرستون شیر آشوکا - حقیقت به تنهایی پیروز است (شعار ملی هند) - عبارت هند به زبان هندی - هند - عدد یک - روپیه به زبان هندی - روپیه
1990
1990
Copper-Nickel
مس-نیکل
6 Grams
6 گرم
26 mm
26 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 روپیه 1990 ، ضرب حیدرآباد
 • مس-نیکل
 • 6
 • 26

12) 1 روپیه - خدمات توسعه یکپارچه کودک 

1 روپیه - خدمات توسعه یکپارچه کودک

توضیحات

این سکه بدون تاریخ است و به مناسبت پانزدهمین سال تاسیس سازمان خدمات توسعه یکپارچه کودک در سال 1990 میلادی به ضرب رسیده است. این سازمان دولتی در سال 1975 میلادی در هند با هدف آموزش پیش دبستانی ، غذا ، مراقبت های بهداشتی اولیه ، ایمن سازی ، بررسی سلامت و خدمات ارجاعی برای کودکان زیر 6 سال و مادرانشان تاسیس شد.

ویژگی ها

1 Rupee republic india - ICDS
سکه 1 روپیه جمهوری هند - خدمات توسعه یکپارچه کودک
Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते - भारत - INDIA - 1 - रूपया - RUPEE
سرستون شیر آشوکا - حقیقت به تنهایی پیروز است (شعار ملی هند) - عبارت هند به زبان هندی - هند - عدد یک - روپیه به زبان هندی - روپیه
समेकित बाल विकास सेवा योजना के 15 वर्ष - वसुधैव कुटुम्बकम - Seated figure holding child, radiant design surrounds - 15 YEARS OF I.C.D.S. - Mint mark - Date
یادبود 15 سالگی تاسیس خدمات توسعه یکپارچه کودک به زبان هندی - عبارتی به زبان سانسکریت به معنای جهان یک خانواده است - پیکره ای نشسته با بچه ای در بغل که دور آن با اشعه احاطه شده است - یادبود 15 سالگی تاسیس خدمات توسعه یکپارچه کودک - نشان ضرابخانه - تاریخ تاسیس
1990
1990
Copper-Nickel
مس-نیکل
6 Grams
6 گرم
26 mm
26 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 روپیه 1990 ، ضرب حیدر آباد
 • مس-نیکل
 • 6
 • 26

13) 1 روپیه - غذا برای آینده 

1 روپیه - غذا برای آینده

توضیحات

این سکه از سری سکه های فائو با موضوع روز جهانی غذا است.

ویژگی ها

1 Rupee republic india - Food for the future
سکه 1 روپیه جمهوری هند - غذا برای آینده
Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते - भारत - INDIA - 1 - रूपया - RUPEE
سرستون شیر آشوکا - حقیقت به تنهایی پیروز است (شعار ملی هند) - عبارت هند به زبان هندی - هند - عدد یک - روپیه به زبان هندی - روپیه
भविष्य के लिए भोजन - FAO Logo - FOOD FOR THE FUTURE - विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर 1990 - Date - Mint mark - Farming scene
غذا برای آینده به زبان هندی - لوگوی فائو - غذا برای آینده - روز جهانی غذا 16 اکتبر 1990- نشان ضرابخانه - نمایی از کشاورزی
1990
1990
Copper-Nickel
مس-نیکل
6 Grams
6 گرم
26 mm
26 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 روپیه 1990 ، ضرب حیدر آباد ، کنگره بیرونی دندانه دار
 • مس-نیکل
 • 6
 • 26
 • 3
 • 1 روپیه 1990 ، ضرب حیدر آباد ، کنگره بیرونی ساده
 • مس-نیکل
 • 6
 • 26
لیست کامل

14) 1 روپیه - راجیو گاندی 

1 روپیه - راجیو گاندی

توضیحات

این سکه بدون تاریخ است. راجیو گاندی ششمین نخست وزیر هندوستان بود.

ویژگی ها

1 Rupee republic india - Rajiv Gandhi
سکه 1 روپیه جمهوری هند - راجیو گاندی
राजीव गांधी - RAJIV GANDHI - Rajiv's Bust - Birth and Death Date
راجیو گاندی به زبان هندی - راجیو گاندی - نیم تنه راجیو گاندی - تاریخ تولد و مرگ وی
Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते - भारत - INDIA - 1 - रूपया - RUPEE
سرستون شیر آشوکا - حقیقت به تنهایی پیروز است (شعار ملی هند) - عبارت هند به زبان هندی - هند - عدد یک - روپیه به زبان هندی - روپیه
1991
1991
Copper-Nickel
مس-نیکل
6 Grams
6 گرم
26 mm
26 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 روپیه 1991 ، ضرب حیدر آباد
 • مس-نیکل
 • 6
 • 26

15) 1 روپیه - کنفرانس پارلمانی 

1 روپیه - کنفرانس پارلمانی

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Rupee republic india - Parliamentary Conference
سکه 1 روپیه جمهوری هند - کنفرانس پارلمانی
Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते - भारत - INDIA - 1 - रूपया - RUPEE
سرستون شیر آشوکا - حقیقت به تنهایی پیروز است (شعار ملی هند) - عبارت هند به زبان هندی - هند - عدد یک - روپیه به زبان هندی - روپیه
राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन - COMMONWEALTH PARLIAMENTARY CONFERENCE - Date - Mint mark - Parliament Building
عبارت کنفرانس پارلمانی کشورهای مشترک المنافع به زبان هندی - کنفرانس پارلمانی کشورهای مشترک المنافع - تاریخ - نشان ضرابخانه - ساختمان مجلس
1991
1991
Copper-Nickel
مس-نیکل
6 Grams
6 گرم
26 mm
26 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 روپیه 1991 ، پروف
 • مس-نیکل
 • 6
 • 26

16) 1 روپیه - گردشگری 

1 روپیه - گردشگری

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Rupee republic india - Tourism Year
سکه 1 روپیه جمهوری هند - گردشگری
Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते - भारत - INDIA - 1 - रूपया - RUPEE
سرستون شیر آشوکا - حقیقت به تنهایی پیروز است (شعار ملی هند) - عبارت هند به زبان هندی - هند - عدد یک - روپیه به زبان هندی - روپیه
पर्यटन वर्ष - TOURISM YEAR - Stylized peacock - Date - Mint mark
سالگرد گردشگری به زبان هندی - سالگرد گردشگری - نقش طاووس استیلیزه شده - تاریخ - نشان ضرابخانه
1991
1991
Copper-Nickel
مس-نیکل
6 Grams
6 گرم
26 mm
26 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 روپیه 1991 ، ضرب بمبئی
 • مس-نیکل
 • 6
 • 26
 • 3
 • 1 روپیه 1991 ، ضرب بمبئی ، پروف
 • مس-نیکل
 • 6
 • 26
لیست کامل

17) 1 روپیه - جنبش رهایی هند 

1 روپیه - جنبش رهایی هند

توضیحات

این سکه بدون تاریخ است و به مناسبت پنجاهمین سالگرد جنبش رهایی هند و خروج سربازان بریتانیایی به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

1 Rupee republic india - Quit India Movement
سکه 1 روپیه جمهوری هند - جنبش رهایی هند
Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते - भारत - INDIA - 1 - रूपया - RUPEE
سرستون شیر آشوکا - حقیقت به تنهایی پیروز است (شعار ملی هند) - عبارت هند به زبان هندی - هند - عدد یک - روپیه به زبان هندی - روپیه
भारत छोडो आंदोलन - QUIT INDIA MOVEMENT - image of quit India movement - Date - Mint mark
عبارت جنبش رهایی هند به زبان هندی - عبارت جنبش رهایی هند - تصویری از جنبش - تاریخ - نشان ضرابخانه
1992
1992
Copper-Nickel
مس-نیکل
6 Grams
6 گرم
26 mm
26 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 روپیه 1992 ، ضرب حیدر آباد
 • مس-نیکل
 • 6
 • 26
 • 3
 • 1 روپیه 1992 ، ضرب بمبئی
 • مس-نیکل
 • 6
 • 26
لیست کامل

18) 1 روپیه - غذا و تغذیه 

1 روپیه - غذا و تغذیه

توضیحات

این سکه از سری سکه های فائو با موضوع روز جهانی غذا است.

ویژگی ها

1 Rupee republic india - Food and nutrition
سکه 1 روپیه جمهوری هند - غذا و تغذیه
Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते - भारत - INDIA - 1 - रूपया - RUPEE
سرستون شیر آشوکا - حقیقت به تنهایی پیروز است (شعار ملی هند) - عبارت هند به زبان هندی - هند - عدد یک - روپیه به زبان هندی - روپیه
खाद्य एवं पोषकता - FOOD AND NUTRITION - FAO Logo - Food items and wheat stalks - विश्व खाद्य दिवस - WORLD FOOD DAY - Date
عبارت غذا و تغذیه به زبان هندی - عبارت غذا و تغذیه - لوگوی فائو - اقلام مواد غذلیی و ساقه های گندم - عبارت روز جهانی غذا به زبان هندی - عبارت روز جهانی غذا - تاریخ
1992
1992
Copper-Nickel
مس-نیکل
6.4 Grams
6.4 گرم
26.2 mm
26.2 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

19) 1 روپیه - شاخه گندم - تیپ چهار 

1 روپیه - شاخه گندم - تیپ چهار

توضیحات

این سکه خود دارای دو تیپ متفاوت است که تفاوت آن ها در کنگره بیرونی می باشد.

ویژگی ها

1 Rupee republic india - Wheat Sprigs - Type 4
سکه 1 روپیه جمهوری هند - شاخه گندم - تیپ چهار
2 Wheat Sprigs - 1 rupee - रुपया - Date - Mint mark
2 شاخه گندم - 1 روپیه - روپیه به زبان هندی - تاریخ - نشان ضرابخانه
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते
هند - عبارت هند به زبان هندی - سرستون شیر آشوکا - حقیقت به تنهایی پیروز است (شعار ملی هند)
1992 To 2004
از 1992 تا 2004
Stainless Steel
استیل ضد زنگ
4.85 Grams
4.85 گرم
25 mm
25 میلیمتر
Reeded - Plain
دندانه دار - صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 روپیه 1992 ، ضرب بمبئی ، کنگره بیرونی دندانه دار
 • استیل ضد زنگ
 • 4.85
 • 25
 • 3
 • 1 روپیه 1993 ، ضرب بمبئی ، کنگره بیرونی دندانه دار
 • استیل ضد زنگ
 • 4.85
 • 25
لیست کامل

20) 1 روپیه - اتحادیه بین ‌المجالس 

1 روپیه - اتحادیه بین ‌المجالس

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Rupee republic india - Inter parliamentary union conference
سکه 1 روپیه جمهوری هند - اتحادیه بین ‌المجالس
Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते - भारत - INDIA - 1 - रूपया - RUPEE
سرستون شیر آشوکا - حقیقت به تنهایی پیروز است (شعار ملی هند) - عبارت هند به زبان هندی - هند - عدد یک - روپیه به زبان هندی - روپیه
89वां अंतर संसदीय संघ सम्मेलन - 89TH INTER PARLIAMENTARY UNION CONFERENCE - Parliament building - Inter parlimanentary union conference logo- Date - Mint mark
عبارت هشتاد و نهمین کنفرانس اتحادیه پارلمانی اتحادیه اروپا به زبان هندی - کنفرانس اتحادیه پارلمانی اتحادیه اروپا - ساختمان پارلمان - لوگوی اتحادیه - تاریخ - نشان ضرابخانه
1993
1993
Copper-Nickel
مس-نیکل
6 Grams
6 گرم
26 mm
26 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

21) 1 روپیه - خانواده 

1 روپیه - خانواده

توضیحات

این سکه دارای دو تیپ است که تفاوت آن ها در کنگره بیرونی صاف و دندانه دار می باشد.

ویژگی ها

1 Rupee republic india - Family
سکه 1 روپیه جمهوری هند - خانواده
Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते - भारत - INDIA - 1 - रूपया - RUPEE
سرستون شیر آشوکا - حقیقت به تنهایی پیروز است (شعار ملی هند) - عبارت هند به زبان هندی - هند - عدد یک - روپیه به زبان هندی - روپیه
अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष - INTERNATIONAL YEAR OF THE FAMILY - Family - Date
سال جهانی خانواده به زبان هندی - سال جهانی خانواده - خانواده - تاریخ
1994
1994
Stainless Steel
استیل ضد زنگ
4.9 Grams
4.9 گرم
26 mm
26 میلیمتر
Reeded - Plain
دندانه دار - صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 روپیه 1994 ، کنگره بیرونی دندانه دار
 • استیل ضد زنگ
 • 4.9
 • 26
 • 3
 • 1 روپیه 1994 ، ضرب بمبئی ، کنگره بیرونی صاف
 • استیل ضد زنگ
 • 4.9
 • 26
لیست کامل

22) 1 روپیه - تیرووالووا 

1 روپیه - تیرووالووار

کنگره بیرونی 1 روپیه - تیرووالووار

توضیحات

تیرووالووار (Thiruvalluvar) یا والووار (Valluvar) شاعر و فیلسوف باستانی اهل تامیل بود. این سکه به مناسبت هشتمین کنفرانس جهانی تامیل به ضرب رسیده است.این سکه دارای دو تیپ است که تفاوت آن ها در کنگره بیرونی صاف و دندانه دار می باشد.

ویژگی ها

1 Rupee republic india - Thiruvalluvar
سکه 1 روپیه جمهوری هند - تیرووالووار
Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते - भारत - INDIA - 1 - रूपया - RUPEE
سرستون شیر آشوکا - حقیقت به تنهایی پیروز است (شعار ملی هند) - عبارت هند به زبان هندی - هند - عدد یک - روپیه به زبان هندی - روپیه
8वाँ विश्व तमिल सम्मेलन - 8th WORLD TAMIL CONFERENCE - संत तिरुवल्लुवर - SAINT THIRUVALLUVAR - Seated Thiruvalluvar - Date - Mint mark
هشتمین کنفرانس جهانی تامیل به زبان هندی - هشتمین کنفرانس جهانی تامیل - تیرووالووار به زبان هندی - تیرووالووار - تصویر تیرووالووار نشسته - تاریخ - نشان ضرابخانه
1995
1995
Stainless Steel
استیل ضد زنگ
5 Grams
5 گرم
25 mm
25 میلیمتر
Reeded - Plain
دندانه دار - صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 روپیه 1995 ، ضرب حیدر آباد ، کنگره بیرونی دندانه دار
 • استیل ضد زنگ
 • 5
 • 25
 • 3
 • 1 روپیه 1995 ، کنگره بیرونی دندانه دار
 • استیل ضد زنگ
 • 5
 • 25
لیست کامل

23) 1 روپیه - زندان سلولی 

1 روپیه - زندان سلولی

توضیحات

زندان سلولی که به نام (کالاپانی) نیز شناخته می شود زندانی استعماری در جزایر آندامان و نیکوبار هند بود که توسط انگلیسی ها برای تبعید زندانیان سیاسی مورد استفاده قرار می گرفت. در طول مبارزه برای استقلال هند ، بسیاری از فعالان مانند بوتوشکور داوت، یوجندرا شوکلا و وینایاک دامودار ساوکارار در این میان زندانی شدند. امروزه این مکان ، یک بنای یادبود ملی به شمار می رود.

ویژگی ها

1 Rupee republic india - Cellular Jail
سکه 1 روپیه جمهوری هند - زندان سلولی
Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते - भारत - INDIA - 1 - रूपया - RUPEE
سرستون شیر آشوکا - حقیقت به تنهایی پیروز است (شعار ملی هند) - عبارت هند به زبان هندی - هند - عدد یک - روپیه به زبان هندی - روپیه
सेल्युलर जेल - CELLULAR JAIL - image of Cellular Jail - Date - Mint mark
عبارت زندان سلولی به زبان هندی - عبارت زندان سلولی - تصویری از زندان سلولی - تاریخ - نشان ضرابخانه
1997
1997
Stainless Steel
استیل ضد زنگ
4.88 Grams
4.88 گرم
25 mm
25 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 روپیه 1997 ، ضرب کلکته
 • استیل ضد زنگ
 • 4.88
 • 25
 • 3
 • 1 روپیه 1997 ، ضرب حیدر آباد
 • استیل ضد زنگ
 • 4.88
 • 25
لیست کامل

24) 1 روپیه - دنانشوار 

1 روپیه - دنانشوار

توضیحات

دنانشوار شاعر، فیلسوف هندی قرن هفتم بود. این سکه دارای سه تیپ است که تفاوت آن ها در اندازه سرستون آشوکا می باشد.

ویژگی ها

1 Rupee republic india - Dnyaneshwar
سکه 1 روپیه جمهوری هند - دنانشوار
Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते - भारत - INDIA - 1 - रूपया - RUPEE
سرستون شیر آشوکا - حقیقت به تنهایی پیروز است (شعار ملی هند) - عبارت هند به زبان هندی - هند - عدد یک - روپیه به زبان هندی - روپیه
संत ज्ञानेश्वर - SAINT DNYANESHWAR- Birth and Death Date - Seated Dnyaneshwar - Date - Mint mark
عبارت دنانشوار به زبان هندی - عبارت دنانشوار - تاریخ تولد و مرگ وی - تصویری از دنانشوار نشسته - تاریخ - نشان ضرابخانه
1999
1999
Stainless Steel
استیل ضد زنگ
4.85 Grams
4.85 گرم
25.1 mm
25.1 میلیمتر
Plain - Reeded
صاف - دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 روپیه 1999 ، ضرب کلکته ، سرستون به بلندی 13.2 میلیمتر
 • استیل ضد زنگ
 • 4.85
 • 25.1
 • 3
 • 1 روپیه 1999 ، پروف ، ضرب کلکته ، سرستون به بلندی 13.2 میلیمتر
 • استیل ضد زنگ
 • 4.85
 • 25.1
لیست کامل

25) 1 روپیه - جایاپراکاش نارایان 

1 روپیه - جایاپراکاش نارایان

توضیحات

جایاپراکاش نارایان از فعالان سیاسی استقلال و رهبر سوسیالیست است. از او به عنوان «قهرمان جنبش هند» نیز یاد می شود. سکه فوق به مناسیت صدمین سال تولد وی به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

1 Rupee republic india - Jayaprakash Narayan
سکه 1 روپیه جمهوری هند - جایاپراکاش نارایان
लोक नायक जय प्रकाश नारायण - LOK NAYAK JAYA PRAKASH NARAYAN - Narayan's bust - जन्मशती - Date - Mint mark - CENTENARY
 
Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते - भारत - INDIA - 1 - रूपया - RUPEE
سرستون شیر آشوکا - حقیقت به تنهایی پیروز است (شعار ملی هند) - عبارت هند به زبان هندی - هند - عدد یک - روپیه به زبان هندی - روپیه
1999
1999
Stainless Steel
استیل ضد زنگ
4.95 Grams
4.95 گرم
25 mm
25 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 روپیه 2002 ، ضرب حیدر آباد
 • استیل ضد زنگ
 • 4.95
 • 25

26) 1 روپیه - ماهارانا پراتاپ 

1 روپیه - ماهارانا پراتاپ

توضیحات

ماهارانا پراتاپ پادشاه منطقه میوار / Mewar بود که در سال 1570 میلادی به سلطنت رسید.

ویژگی ها

1 Rupee republic india - Maharana Pratap
سکه 1 روپیه جمهوری هند - ماهارانا پراتاپ
महाराणा प्रताप - MAHARANA PRATAP - Birth and Death Date - Pratap Face side view - Date - Mint mark
عبارت ماهارانا پراتاپ به زبان هندی - عبارت ماهارانا پراتاپ - تاریخ تولد و مرگ وی - نیمرخ پراتاپ - تاریخ - نشان ضرابخانه
Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते - भारत - INDIA - 1 - रूपया - RUPEE
سرستون شیر آشوکا - حقیقت به تنهایی پیروز است (شعار ملی هند) - عبارت هند به زبان هندی - هند - عدد یک - روپیه به زبان هندی - روپیه
2003
2003
Stainless Steel
استیل ضد زنگ
4.95 Grams
4.95 گرم
25 mm
25 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 روپیه 2003 ، ضرب حیدر آباد
 • استیل ضد زنگ
 • 4.95
 • 25

27) 1 روپیه - ویر دورگاداس 

1 روپیه - ویر دورگاداس

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Rupee republic india - Veer Durgadass
سکه 1 روپیه جمهوری هند - ویر دورگاداس
वीर दुर्गादास - VEER DURGADASS - Military figure Veer - Birth and Death Date - Date - Mint mark
عبارت ویر دورگادس به زبان هندی - ویر دورگاداس - دورگاداس با پوشش نظامی - تاریخ تولد و مرگ وی - تاریخ - نشان ضرابخانه
Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते - भारत - INDIA - 1 - रूपया - RUPEE
سرستون شیر آشوکا - حقیقت به تنهایی پیروز است (شعار ملی هند) - عبارت هند به زبان هندی - هند - عدد یک - روپیه به زبان هندی - روپیه
2003
2003
Stainless Steel
استیل ضد زنگ
4.85 Grams
4.85 گرم
25 mm
25 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 روپیه 2003 ، ضرب حیدر آباد
 • استیل ضد زنگ
 • 4.85
 • 25

28) 1 روپیه - پست 

1 روپیه - پست

توضیحات

این سکه به مناسبت صد و پنجاهمین سال تاسیس پست هند به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

1 Rupee republic india - Post
سکه 1 روپیه جمهوری هند - پست
Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते - भारत - INDIA - 1 - रूपया - RUPEE
سرستون شیر آشوکا - حقیقت به تنهایی پیروز است (شعار ملی هند) - عبارت هند به زبان هندی - هند - عدد یک - روپیه به زبان هندی - روپیه
भारतीय डाक - INDIA POST - india post logo - 150 वर्ष YEARS - Date
عبارت پست هند به زبان هندی - پست هند - لوگوی پست هند - 150 سال - تاریخ
2004
2004
Stainless Steel
استیل ضد زنگ
5 Grams
5 گرم
24.9 mm
24.9 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

29) 1 روپیه - وحدت در تنوع 

1 روپیه - وحدت در تنوع

توضیحات

 

ویژگی ها

1 Rupee republic india - Unity in diversity
سکه 1 روپیه جمهوری هند - وحدت در تنوع
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते - 1 - Date - Mint mark
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا - حقیقت به تنهایی پیروز است (شعار ملی هند) - عدد یک - تاریخ - نشان ضرابخانه
एक रुपया - ONE RUPEE - Cross dividing four dots
عبارت یک روپیه به زبان هندی - یک روپیه - خطوط صلیب گونه با چهار نقطه
2005 To 2007
از 2005 تا 2007
Stainless Steel
استیل ضد زنگ
4.95 Grams
4.95 گرم
24.8 mm
24.8 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 روپیه 2007 ، ضرب حیدر آباد
 • استیل ضد زنگ
 • 4.95
 • 24.8

30) 1 روپیه - زبان اشاره 

1 روپیه - زبان اشاره

کنگره بیرونی 1 روپیه - زبان اشاره

توضیحات

 موضوع این سکه بهاراتاناتیام است که یک نوع رقص کلاسیک هند می باشد.

ویژگی ها

1 Rupee republic india - Sign language
سکه 1 روپیه جمهوری هند - زبان اشاره
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते - Date
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا - حقیقت به تنهایی پیروز است (شعار ملی هند) - تاریخ
1 RUPEE रुपया - Sign language symbol
1 روپیه - روپیه به زبان هندی - نماد زبان اشاره
2007 To 2008
از 2007 تا 2008
Stainless Steel
استیل ضد زنگ
4.93 Grams
4.93 گرم
25 mm
25 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 روپیه 2008 ، ضرب نویدا
 • استیل ضد زنگ
 • 4.93
 • 25

کالاهای فروشگاه


لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.