:: لیست جدید ۲ مهر ::  اینجا ضربه بزنید

:: مزایده جدید شماره ۶۱ :: اینجا ضربه بزنید

20 پایسا

معرفی و مشخصات سکه 20 پایسا جمهوری هند (Twenty Paise) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

پایسا نام جدید نایا پایسا بوده است. از سال 1957 تا 1964 میلادی به این سکه ها نایا پایسا گفته می شد. از سال 1964 میلادی نایا از این اسم حذف شد و پایسا نام گرفت. هر یک پایسا معادل یک صدم روپیه می باشد. این سکه در 6 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 20 پایسا - نیلوفر آبی 

20 پایسا - نیلوفر آبی

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Paise republic india - Lotus
سکه 20 پایسا جمهوری هند - نیلوفر آبی
पैसे - 20 - PAISE - Lotus - Date - Mint mark
پایسا به زبان هندی - 20 - پایسا - نیلوفر آبی - تاریخ - نشان ضرابخانه
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا
1968 To 1971
از 1968 تا 1971
Nickel-Brass
نیکل-برنج
4.6 Grams
4.6 گرم
22 mm
22 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 20 پایسا 1968 ، ضرب کلکته
 • نیکل-برنج
 • 4.6
 • 22
 • 3
 • 20 پایسا 1969 ، ضرب بمبئی
 • نیکل-برنج
 • 4.6
 • 22
لیست کامل

2) 20 پایسا - ماهاتما گاندی 

20 پایسا - ماهاتما گاندی

توضیحات

این سکه بدون تاریخ است و به مناسبت سالگرد تولد صد سالگی مهاتما گاندی در سال 1969 میلادی به ضرب رسید. دارای 3 تیپ است ؛ تیپ اول نوشته ها 0.7 تا 0.9 میلیمتر با حاشیه فاصله دارند ، تیپ دوم و سوم 1.2 میلیمتر ، در تیپ سوم طراحی صورت کمی متفاوت است.

ویژگی ها

20 Paise republic india - Mahatma Gandhi
سکه 20 پایسا جمهوری هند - ماهاتما گاندی
महात्मा गांधी - MAHATMA GANDHI - Gandhi face side view - Birth and Death Date
عبارت مهاتما گاندی به زبان هندی - مهاتما گاندی - نیمرخ گاندی - تاریخ تولد و مرگ وی
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - पैसे - 20 - PAISE
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا - پایسا به زبان هندی - 20 - پایسا
1969
1969
Aluminium-bronze
آلومینیوم-برنز
4.45 Grams
4.45 گرم
22 mm
22 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 20 پایسا 1969 ، پروف ، ضرب بمبئی ، نوشته 0.7 تا 0.9 میلیمتر با فاصله از حاشیه
 • آلومینیوم-برنز
 • 4.45
 • 22
 • 3
 • 20 پایسا 1969 ، ضرب کلکته ، نوشته 0.7 تا 0.9 میلیمتر با فاصله از حاشیه
 • آلومینیوم-برنز
 • 4.45
 • 22
لیست کامل

3) 20 پایسا - غذا برای همه 

20 پایسا - غذا برای همه

توضیحات

این سکه مربوط به سری سکه های فائو است و دارای دو تیپ می باشد که تفاوت آن ها در ریم باریک و پهن است.

ویژگی ها

20 Paise republic india - Food for all
سکه 20 پایسا جمهوری هند - غذا برای همه
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - पैसे - 20 - PAISE
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا - پایسا به زبان هندی - 20 - پایسا
Floating lotus flower - sun - 2 wheat sprigs - Date - Mint mark - FOOD FOR ALL - सब के लिए अन्न
نیلوفر آبی شناور در آب - خورشید - دو شاخه گندم - تاریخ - نشان ضرابخانه - عبارت غذا برای همه (به دو زبان انگلیسی و هندی)
1970 To 1971
از 1970 تا 1971
Aluminium-bronze
آلومینیوم-برنز
4.5 Grams
4.5 گرم
22 mm
22 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 20 پایسا 1970 ، پروف ، ضرب بمبئی ، ریم پهن
 • آلومینیوم-برنز
 • 4.5
 • 22
 • 3
 • 20 پایسا 1970 ، ضرب کلکته ، ریم پهن
 • آلومینیوم-برنز
 • 4.5
 • 22
لیست کامل

4) 20 پایسا - سرستون شیر آشوکا 

20 پایسا - سرستون شیر آشوکا

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Paise republic india - Lion Capital of Ashoka
سکه 20 پایسا جمهوری هند - سرستون شیر آشوکا
Decorative wreath - पैसे - 20 - PAISE - Date - Mint mark
نقوش زینتی - پایسا به زبان هندی - 20 - پایسا - تاریخ - نشان ضرابخانه
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا - حقیقت به تنهایی پیروز است
1982 To 1997
از 1982 تا 1997
Aluminium
آلومینیوم
2.15 Grams
2.15 گرم
26 mm
26 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 20 پایسا 1982 ، ضرب حیدر آباد
 • آلومینیوم
 • 2.15
 • 26
 • 3
 • 20 پایسا 1982 ، ضرب حیدر آباد ، بدون نشان ضرابخانه
 • آلومینیوم
 • 2.15
 • 26
لیست کامل

5) 20 پایسا - روز جهانی غذا 

20 پایسا - روز جهانی غذا

توضیحات

مربوط به سری سکه های فائو می باشد.

ویژگی ها

20 Paise republic india - World Food Day
سکه 20 پایسا جمهوری هند - روز جهانی غذا
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - पैसे - 20 - PAISE
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا - پایسا به زبان هندی - 20 - پایسا
विशृव खाद्य दिवस - WORLD FOOD DAY - Wheat sprig within stylized sun design - 16 oct FAO - Date - Mint mark
عبارت روز جهانی غذا (به دو زبان انگلیسی و هندی) - شاخه گندم در میان خورشید استلیزه شده - 16 اکتبر فائو - تاریخ - نشان ضرابخانه
1982
1982
Aluminium
آلومینیوم
2.4 Grams
2.4 گرم
26 mm
26 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 20 پایسا 1982 ، ضرب حیدر آباد
 • آلومینیوم
 • 2.4
 • 26

6) 20 پایسا - ماهیگیران 

20 پایسا - ماهیگیران

توضیحات

مربوط به سری سکه های فائو می باشد.

ویژگی ها

20 Paise republic india - Fisheries
سکه 20 پایسا جمهوری هند - ماهیگیران
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते - पैसे - 20 - PAISE
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا - حقیقت به تنهایی پیروز است - پایسا به زبان هندی - 20 - پایسا
मत्स्य उद्योग - Date - FISHERIES - 2 FISHERIES - FAO
عبارت ماهیگیران به زبان هندی - تاریخ - ماهیگیران - تصویر 2 نفر ماهیگیر - فائو
1983
1983
Aluminium
آلومینیوم
2.15 Grams
2.15 گرم
26 mm
26 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 20 پایسا 1983 ، ضرب حیدر آباد
 • آلومینیوم
 • 2.15
 • 26

کالاهای فروشگاه


لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.