:: لیست جدید ۸ مهر ::  اینجا ضربه بزنید

:: لیست مزایده شماره ۶۲ :: اینجا ضربه بزنید

5 پایسا

معرفی و مشخصات سکه 5 پایسا جمهوری هند (Five Paise) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

پایسا نام جدید نایا پایسا بوده است. از سال 1957 تا 1964 میلادی به این سکه ها نایا پایسا گفته می شد. از سال 1964 میلادی نایا از این اسم حذف شد و پایسا نام گرفت. هر یک پایسا معادل یک صدم روپیه می باشد. این سکه در 6 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 5 پایسا - سرستون شیر آشوکا - تیپ یک 

5 پایسا - سرستون شیر آشوکا - تیپ یک

توضیحات

این سکه خود دارای 5 تیپ متفاوت است ؛ تیپ اول از جنس مس-نیکل ، به وزن 4.05 گرم ؛ تیپ دوم از جنس آلومینیوم به وزن 1.6 گرم و اندازه عدد 5 بر روی سکه به اندازه 6 میلیمتر است ؛ تیپ سوم از جنس آلومینیوم به وزن 1.6 گرم و اندازه عدد 5 بر روی سکه به اندازه 7 میلیمتر ؛ تیپ چهارم از جنس آلومینیوم به وزن 1.6 گرم و اندازه عدد 5 بر روی سکه به اندازه 11 میلیمتر و تیپ پنجم از جنس آلومینیوم به وزن 1.5 گرم و اندازه عدد 5 بر روی سکه به اندازه 7 میلیمتر ، سر ستون آشوکا نسبت به تیپ های قبل پهن تر ، حرف D در کلمه INDIA کشیده تر و دندانه ها در قسمت حاشیه کمی کوتاه تر است.

ویژگی ها

5 Paise republic india - Lion Capital of Ashoka - Type 1
سکه 5 پایسا جمهوری هند - سرستون شیر آشوکا - تیپ یک
रूपये का बीसवाँ भाग - 5 - पाँच पैसे - Date - Mint mark
یک بیستم روپیه به زبان هندی - 5 - پایسا به زبان هندی - تاریخ - نشان ضرابخانه
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا
1964 To 1971
از 1964 تا 1971
Copper-Nickel
مس-نیکل
4.05 Grams
4.05 گرم
22 mm
22 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 پایسا 1964 ، ضرب کلکته
 • مس-نیکل
 • 4.05
 • 22
 • 3
 • 5 پایسا 1964 ، ضرب حیدر آباد
 • مس-نیکل
 • 4.05
 • 22
لیست کامل

2) 5 پایسا - سرستون شیر آشوکا - تیپ دو 

5 پایسا - سرستون شیر آشوکا - تیپ دو

توضیحات

-

ویژگی ها

5 Paise republic india - Lion Capital of Ashoka - Type 2
سکه 5 پایسا جمهوری هند - سرستون شیر آشوکا - تیپ دو
पैसे - 5 - PAISE - Date - Mint mark
پایسا به زبان هندی - 5 - پایسا - تاریخ - نشان ضرابخانه
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا - حقیقت به تنهایی پیروز است
1972 To 1994
از 1972 تا 1994
Aluminium
آلومینیوم
1.53 Grams
1.53 گرم
22 mm
22 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 پایسا 1972 ، پروف ، ضرب بمبئی
 • آلومینیوم
 • 1.53
 • 22
 • 3
 • 5 پایسا 1972 ، ضرب کلکته
 • آلومینیوم
 • 1.53
 • 22
لیست کامل

3) 5 پایسا - غذا و کار برای همه 

5 پایسا - غذا و کار برای همه

توضیحات

مربوط به سری سکه های فائو می باشد.

ویژگی ها

5 Paise republic india - Food & Work for all
سکه 5 پایسا جمهوری هند - غذا و کار برای همه
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - पैसे - 5 - PAISE
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا - پایسا به زبان هندی - 5 - پایسا
सब के लिए अनाज और काम - Figure on tractor - buildings - 2 wheat - Food & Work for all - Date - Mint mark
عبارت غذا و کار برای همه به زبان هندی - تصویری از تراکتور - ساختمان ها -2 شاخه گندم - غذا و کار برای همه - تاریخ - نشان ضرابخانه
1976
1976
Aluminium
آلومینیوم
1.51 Grams
1.51 گرم
22 mm
22 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 پایسا 1976 ، پروف ، ضرب بمبئی
 • آلومینیوم
 • 1.51
 • 22
 • 3
 • 5 پایسا 1976 ، ضرب کلکته
 • آلومینیوم
 • 1.51
 • 22
لیست کامل

4) 5 پایسا - ذخیره کردن برای توسعه 

5 پایسا - ذخیره کردن برای توسعه

توضیحات

مربوط به سری سکه های فائو می باشد.

ویژگی ها

5 Paise republic india - Save for development
سکه 5 پایسا جمهوری هند - ذخیره کردن برای توسعه
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - पैसे - 5 - PAISE
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا - پایسا به زبان هندی - 5 - پایسا
विकास के लिए बचाइए - Symbols of Save for development - Save for development - Date - Mint mark
ذخیره کردن برای توسعه به زبان هندی - تصویر نمادی برای ذخیره کردن - عبارت ذخیره کردن برای توسعه - تاریخ - نشان ضرابخانه
1977
1977
Aluminium
آلومینیوم
1.50 Grams
1.50 گرم
22 mm
22 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 پایسا 1977 ، پروف ، ضرب بمبئی
 • آلومینیوم
 • 1.50
 • 22
 • 3
 • 5 پایسا 1977 ، ضرب کلکته
 • آلومینیوم
 • 1.50
 • 22
لیست کامل

5) 5 پایسا - غذا و سرپناه برای همه 

5 پایسا - غذا و سرپناه برای همه

توضیحات

مربوط به سری سکه های فائو می باشد.

ویژگی ها

5 Paise republic india - Food & shelter for all
سکه 5 پایسا جمهوری هند - غذا و سرپناه برای همه
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - पैसे - 5 - PAISE
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا - پایسا به زبان هندی - 5 - پایسا
सबके लिए अनाज और मकान - Wheat sprig, house and road - Food & shelter for all - Date - Mint mark
عبارت غذا و سر پناه برای همه به زبان هندی - تصویری از شاخه گندم ، خانه و جاده - عبارت غذا و سر پناه برای همه - تاریخ - نشان ضرابخانه
1978
1978
Aluminium
آلومینیوم
1.50 Grams
1.50 گرم
22 mm
22 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 پایسا 1978 ، پروف ، ضرب بمبئی
 • آلومینیوم
 • 1.50
 • 22
 • 3
 • 5 پایسا 1978 ، ضرب کلکته
 • آلومینیوم
 • 1.50
 • 22
لیست کامل

6) 5 پایسا - سال جهانی کودک 

5 پایسا - سال جهانی کودک

توضیحات

-

ویژگی ها

5 Paise republic india - International Year of the Child
سکه 5 پایسا جمهوری هند - سال جهانی کودک
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - पैसे - 5 - PAISE
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا - پایسا به زبان هندی - 5 - پایسا
बच्चे की मुस्कान-राष्ट्र की शान - 2 Children on square within circle and 2 wheats - HAPPY CHILD-NATION'S PRIDE - Date - Mint mark
عبارت سال جهانی کودک به زبان هندی - تصویری از شاخه گندم ، خانه و جاده - عبارت سال جهانی کودک - تاریخ - نشان ضرابخانه
1979
1979
Aluminium
آلومینیوم
1.52 Grams
1.52 گرم
22 mm
22 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 پایسا 1979 ، پروف ، ضرب بمبئی
 • آلومینیوم
 • 1.52
 • 22
 • 3
 • 5 پایسا 1979 ، ضرب کلکته
 • آلومینیوم
 • 1.52
 • 22
لیست کامل

کالاهای فروشگاه


لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.