:: لیست جدید ۲ مهر ::  اینجا ضربه بزنید

:: مزایده جدید شماره ۶۱ :: اینجا ضربه بزنید

50 پایسا

معرفی و مشخصات سکه 50 پایسا جمهوری هند (Fifty Paisa) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

پایسا نام جدید نایا پایسا بوده است. از سال 1957 تا 1964 میلادی به این سکه ها نایا پایسا گفته می شد. از سال 1964 میلادی نایا از این اسم حذف شد و پایسا نام گرفت. هر یک پایسا معادل یک صدم روپیه می باشد. این سکه در 13 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 50 پایسا - جواهر لعل نهرو 

50 پایسا - جواهر لعل نهرو

توضیحات

این سکه بدون تاریخ است و به مناسبت درگذشت جواهر لعل نهرو به ضرب رسیده است. دارای دو تیپ است تیپ اول عبارت جواهر لعل نهرو به هندی و تیپ دوم به انگلیسی می باشد.

ویژگی ها

50 Paise republic india - Jawaharlal Nehru
سکه 50 پایسا جمهوری هند - جواهر لعل نهرو
जवाहरलाल नेहरू - Nehru face side view - 2 Stars - Birth and Death Date
عبارت جواهر لعل نهرو به زبان هندی - نیمرخ نهرو - 2 ستاره - تاریخ تولد و مرگ وی
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - पैसे - 50 - PAISE
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا - پایسا به زبان هندی - 50 - پایسا
1964
1964
Nickel
نیکل
5 Grams
5 گرم
24 mm
24 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 50 پایسا 1964 ، ضرب کلکته
 • نیکل
 • 5
 • 24
 • 3
 • 50 پایسا 1964 ، ضرب بمبئی ، عبارت انگلیسی
 • نیکل
 • 5
 • 24
لیست کامل

2) 50 پایسا - سرستون شیر آشوکا - تیپ یک 

50 پایسا - سرستون شیر آشوکا - تیپ یک

توضیحات

این سکه خود دارای 3 تیپ است ؛ تیپ اول عدد 50 به اندازه 7 میلیمتر ، تیپ دوم و سوم عدد 50 به اندازه 6.5 میلیمتر است. در تیپ سوم سر ستون آشوکا پهن تر و حرف D در کلمه INDIA کشیده تر نوشته شده است.

ویژگی ها

50 Paise republic india - Lion Capital of Ashoka - Type 1
سکه 50 پایسا جمهوری هند - سرستون شیر آشوکا - تیپ یک
रूपये का आधा भाग - 50 - पचास पैसे - Date - Mint mark - 2 Wheat sprigs
عبارت نصف روپیه به زبان هندی - 50 - عبارت پنجاه پایسا به زبان هندی - تاریخ - نشان ضرابخانه - 2 شاخه گندم
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا
1964 To 1971
از 1964 تا 1971
Nickel
نیکل
5.05 Grams
5.05 گرم
24 mm
24 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 50 پایسا 1967 ، ضرب بمبئی
 • نیکل
 • 5.05
 • 24
 • 3
 • 50 پایسا 1967 ، ضرب کلکته
 • نیکل
 • 5.05
 • 24
لیست کامل

3) 50 پایسا - ماهاتما گاندی 

50 پایسا - ماهاتما گاندی

توضیحات

این سکه بدون تاریخ است و به مناسبت سالگرد تولد صد سالگی مهاتما گاندی در سال 1969 میلادی به ضرب رسید.

ویژگی ها

50 Paise republic india - Mahatma Gandhi
سکه 50 پایسا جمهوری هند - ماهاتما گاندی
महात्मा गांधी - MAHATMA GANDHI - Gandhi face side view - Birth and Death Date
عبارت مهاتما گاندی به زبان هندی - مهاتما گاندی - نیمرخ گاندی - تاریخ تولد و مرگ وی
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - पैसे - 50 - PAISE
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا - پایسا به زبان هندی - 50 - پایسا
1969
1969
Nickel
نیکل
5.03 Grams
5.03 گرم
24 mm
24 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 50 پایسا 1969 ، پروف ، ضرب بمبئی
 • نیکل
 • 5.03
 • 24
 • 3
 • 50 پایسا 1969 ، ضرب کلکته
 • نیکل
 • 5.03
 • 24
لیست کامل

4) 50 پایسا - سرستون شیر آشوکا - تیپ دو 

50 پایسا - سرستون شیر آشوکا - تیپ دو

توضیحات

-

ویژگی ها

50 Paise republic india - Lion Capital of Ashoka - Type 2
سکه 50 پایسا جمهوری هند - سرستون شیر آشوکا - تیپ دو
पैसे - 50 - PAISE - Date - Mint mark - 2 Wheat sprigs
عبارت یک چهارم روپیه به زبان هندی - 50 - عبارت بیست و پنج به زبان هندی - تاریخ - نشان ضرابخانه - 2 شاخه گندم
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا
1972 To 1983
از 1972 تا 1983
Copper-nickel
مس-نیکل
4.95 Grams
4.95 گرم
24 mm
24 میلیمتر
Security
طرح امنیتی
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 50 پایسا 1972 ، ضرب بمبئی
 • مس-نیکل
 • 4.95
 • 24
 • 3
 • 50 پایسا 1973 ، ضرب بمبئی
 • مس-نیکل
 • 4.95
 • 24
لیست کامل

5) 50 پایسا - 25اُمین سال استقلال 

50 پایسا - 25اُمین سال استقلال

توضیحات

این سکه بدون تاریخ است و به مناسبت بیست و پنجمین سال استقلال هند به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

50 Paise republic india - 25th Year of Independence
سکه 50 پایسا جمهوری هند - 25اُمین سال استقلال
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - पैसे - 50 - PAISE - Mint mark
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا - پایسا به زبان هندی - 50 - پایسا - نشان ضرابخانه
25 वीं स्वातंत्र्य जयंती - Man and woman with Indian flag - parliament building - Date
بیست و پنجمین سالگرد استقلال - زن و مردی با پرچم هند - ساختمان مجلس - تاریخ
1972
1972
Copper-nickel
مس-نیکل
5 Grams
5 گرم
24 mm
24 میلیمتر
Security
طرح امنیتی
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 50 پایسا 1972 ، پروف ، ضرب بمبئی
 • مس-نیکل
 • 5
 • 24
 • 3
 • 50 پایسا 1972 ، ضرب کلکته
 • مس-نیکل
 • 5
 • 24
لیست کامل

6) 50 پایسا - گندم 

50 پایسا - گندم

توضیحات

مربوط به سری سکه های فائو می باشد.

ویژگی ها

50 Paise republic india - Wheat
سکه 50 پایسا جمهوری هند - گندم
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - पैसे - 50 - PAISE
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا - پایسا به زبان هندی - 50 - پایسا
2 wheat ears - अधिक अन्न उगाओ GROW MORE FOOD - Date - Mint mark
2 سنبله گندم - غذای بیشتری به عمل آورید - تاریخ - نشان ضرابخانه
1973
1973
Copper-nickel
مس-نیکل
4.5 Grams
4.5 گرم
24 mm
24 میلیمتر
Security
طرح امنیتی
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 50 پایسا 1973 ، پروف ، ضرب بمبئی
 • مس-نیکل
 • 4.5
 • 24
 • 3
 • 50 پایسا 1973 ، ضرب کلکته
 • مس-نیکل
 • 4.5
 • 24
لیست کامل

7) 50 پایسا - نقشه هند 

50 پایسا - نقشه هند

توضیحات

-

ویژگی ها

50 Paise republic india - India Map
سکه 50 پایسا جمهوری هند - نقشه هند
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - पैसे - 50 - PAISE
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا - پایسا به زبان هندی - 50 - پایسا
राष्ट्रीय एकता - Flag on India Map - NATIONAL INTEGRATION - Date - Mint mark
2 یکپارچگی ملی به زبان هندی - پرچم در نقشه هند - یکپارچگی ملی - تاریخ - نشان ضرابخانه
1982
1982
Copper-nickel
مس-نیکل
5 Grams
5 گرم
24 mm
24 میلیمتر
Security
طرح امنیتی
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 50 پایسا 1982 ، پروف ، ضرب بمبئی
 • مس-نیکل
 • 5
 • 24
 • 3
 • 50 پایسا 1982 ، ضرب کلکته
 • مس-نیکل
 • 5
 • 24
لیست کامل

8) 50 پایسا - سرستون شیر آشوکا با نقوش زینتی 

50 پایسا - سرستون شیر آشوکا با نقوش زینتی

توضیحات

-

ویژگی ها

50 Paise republic india - Lion Capital of Ashoka with Decorative wreath
سکه 50 پایسا جمهوری هند - سرستون شیر آشوکا با نقوش زینتی
Decorative wreath - पैसे - 50 - PAISE - Date - Mint mark
نقوش زینتی - پایسا به زبان هندی - 50 - پایسا - تاریخ - نشان ضرابخانه
Decorative wreath - भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते
نقوش زینتی - عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا - حقیقت به تنهایی پیروز است
1984 To 1990
از 1984 تا 1990
Copper-nickel
مس-نیکل
5.09 Grams
5.09 گرم
24 mm
24 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 50 پایسا 1984 ، ضرب کلکته
 • مس-نیکل
 • 5.09
 • 24
 • 3
 • 50 پایسا 1984 ، ضرب حیدر آباد
 • مس-نیکل
 • 5.09
 • 24
لیست کامل

9) 50 پایسا - رزرو بانک 

50 پایسا - رزرو بانک

توضیحات

این سکه بدون تاریخ است و به مناسبت پنجاهمین سالگرد تاسیس رزرو بانک هند به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

50 Paise republic india - Reserve Bank
سکه 50 پایسا جمهوری هند - رزرو بانک
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते - पैसे - 50 - PAISE
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا - حقیقت به تنهایی پیروز است - پایسا به زبان هندی - 50 - پایسا
भारतीय रिज़र्व बैंक RESERVE BANK OF INDIA - Logo of RBI (Tiger in front of palm tree) - Date - Mint mark - स्वर्ण जयंती GOLDEN JUBILEE
رزرو بانک هند (به دو زبان انگلیسی و هندی) - لوگوی رزرو بانک (ببر و درخت نخل) - تاریخ - نشان ضرابخانه - پنجاهمین سالگرد (به دو زبان انگلیسی و هندی)
1985
1985
Copper-nickel
مس-نیکل
5 Grams
5 گرم
24 mm
24 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 50 پایسا 1985 ، پروف ، ضرب بمبئی
 • مس-نیکل
 • 5
 • 24
 • 3
 • 50 پایسا 1985 ، ضرب کلکلته
 • مس-نیکل
 • 5
 • 24
لیست کامل

10) 50 پایسا - ایندیرا گاندی 

50 پایسا - ایندیرا گاندی

توضیحات

این سکه بدون تاریخ است و به مناسبت سال مرگ ایندیرا گاندی به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

50 Paise republic india - Indira Gandhi
سکه 50 پایسا جمهوری هند - ایندیرا گاندی
इंदिरा गांधी INDIRA GANDHI - Indira face side view - Birth and Death Date - Mint mark
ایندیرا گاندی (به زبان هندی و انگلیسی) - نیمرخ ایندیرا گاندی - تاریخ تولد و مرگ وی - نشان ضرابخانه
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते - पैसे - 50 - PAISE
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا - عبارت حقیقت به تنهایی پیروز است - پایسا به زبان هندی - 50 - پایسا
1985
1985
Copper-nickel
مس-نیکل
5 Grams
5 گرم
24 mm
24 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 50 پایسا 1985 ، پروف ، ضرب بمبئی
 • مس-نیکل
 • 5
 • 24
 • 3
 • 50 پایسا 1985 ، ضرب کلکته
 • مس-نیکل
 • 5
 • 24
لیست کامل

11) 50 پایسا - ماهیگیران 

50 پایسا - ماهیگیران

توضیحات

مربوط به سری سکه های فائو می باشد.

ویژگی ها

50 Paise republic india - Fisheries
سکه 50 پایسا جمهوری هند - ماهیگیران
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते - पैसे - 50 - PAISE
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا - حقیقت به تنهایی پیروز است - پایسا به زبان هندی - 50 - پایسا
मत्स्य उद्योग - Date - FISHERIES - 2 FISHERIES - FAO
عبارت ماهیگیران به زبان هندی - تاریخ - ماهیگیران - تصویر 2 نفر ماهیگیر - فائو
1986
1986
Copper-nickel
مس-نیکل
4.97 Grams
4.97 گرم
24 mm
24 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 50 پایسا 1986 ، پروف ، ضرب بمبئی
 • مس-نیکل
 • 4.97
 • 24
 • 3
 • 50 پایسا 1986 ، ضرب کلکته
 • مس-نیکل
 • 4.97
 • 24
لیست کامل

12) 50 پایسا - ساختمان مجلس 

50 پایسا - ساختمان مجلس

توضیحات

-

ویژگی ها

50 Paise republic india - Parliament building
سکه 50 پایسا جمهوری هند - ساختمان مجلس
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते - पैसे - 50 - PAISE
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا - حقیقت به تنهایی پیروز است - پایسا به زبان هندی - 50 - پایسا
भारत - INDIA - Map and Parliament house building - Date - Mint mark
عبارت هند (به زبان انگلیسی و هندی) - نقشه و ساختمان مجلس هند - تاریخ - نشان ضرابخانه
1988 To 2000
از 1988 تا 2000
Stainless Steel
استیل ضد زنگ
3.80 Grams
3.80 گرم
22 mm
22 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 50 پایسا 1988 ، ضرب بمبئی
 • استیل ضد زنگ
 • 3.80
 • 22
 • 3
 • 50 پایسا 1988 ، ضرب کلکته
 • استیل ضد زنگ
 • 3.80
 • 22
لیست کامل

13) 50 پایسا - پنجاهمین سال استقلال 

50 پایسا - پنجاهمین سال استقلال

توضیحات

این سکه بدون تاریخ است و به مناسبت پنجاهمین سال استقلال هند به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

50 Paise republic india - 50th Year of Independence
سکه 50 پایسا جمهوری هند - پنجاهمین سال استقلال
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते - पैसे - 50 - PAISE
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا - عبارت حقیقت به تنهایی پیروز است - پایسا به زبان هندی - 50 - پایسا - نشان ضرابخانه
Gandhi leading a line of people - स्वतंत्रता का 50 वाँ वर्ष :50TH YEAR OF INDEPENDENCE - Date - Mint mark
دسته ای از مردم به رهبری گاندی - پنجاهمین سال استقلال (به دو زبان هندی و انگلیسی) - تاریخ - نشان ضرابخانه
1997
1997
Stainless Steel
استیل ضد زنگ
3.79 Grams
3.79 گرم
22 mm
22 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 50 پایسا 1997 ، ضرب کلکته
 • استیل ضد زنگ
 • 3.79
 • 22
 • 3
 • 50 پایسا 1997 ، ضرب حیدر آباد
 • استیل ضد زنگ
 • 3.79
 • 22
لیست کامل

کالاهای فروشگاه


سکه 50 پایسا 1964 جمهوری - EF40 - هند 029822
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 50 پایسا 1974 جمهوری - EF40 - هند 029823
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 50 پایسا 1977 جمهوری - EF40 - هند 029824
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 50 پایسا 1987 جمهوری - EF40 - هند 029825
اتمام (فعلا موجود نیست)

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.