فاتح سینگ

درباره فاتح سینگ


مهاراجه فاتح سینگ در 16 دسامبر 1849 م. در خانواده ای سلطنتی به دنیا آمد. در سن 35 سالگی در تاریخ 1884 م. مهاراجه اودیپور شد و به مدت 46 سال بر ایالت میوار به مرکزیت اودیپور حکومت کرد.
وی هچنین کاخ فاتح پراکاش را در قلعه چیتورگاربنا کرد. این کاخ نمونه برجسته ای از معماری مدرن هند است و در حال حاضر موزه ای در آن قرار دارد.
کاخ شیونیواس در اودیپور نیز به دستور وی منحصرا برای بازدید از مقامات و مهمانان بریتانیایی ساخته شد. این مکان اکنون تبدیل به یک هتل لوکس شده است.
حکومت او مصادف با پادشاهی جرج پنجم در انگلستان بود. در سال 1921 م. ، هنگامی که ادوارد شاهزاده ولز، پسر پادشاه جورج پنجم و ملکه مری، از اودیپور بازدید کرد، وی به بهانه بیماری به استقبال ایشان نرفت ودر عوض پسر خود را فرستاد. این تعارض وی با انگلیسی ها و در پی آن غافل شدن از نا آرامی های اجتماعی در میوار در 28 ژوئن 1921 م. قدرت های وی محدود و به طور رسمی عزل شد. وی سرانجام در 24 می 1930 م. در اودایپور درگذشت.

فاتح سینگ حاکم منطقه میوار

فاتح سینگ حاکم منطقه میوار