:: لیست هفتگی :: لیست جدید محصولات کلکسیونی شامل 240 عنوان سکه ، اسکناس و مدال در تاریخ 3 بهمن 1400 به فروشگاه اضافه شد. جهت مشاهده یا خرید اینجا کلیک کنید

1 کُری

معرفی و مشخصات سکه 1 کُری خنگارجی سوم (One Kori) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک کُری معادل 24 دکدا می باشد. این سکه در 5 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کتاب


1) 1 کُری - ویکتوریا خطی تیپ یک 

1 کُری خنگارجی سوم - ویکتوریا خطی تیپ یک

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Kori Khengarji III - Cross Victoria type 1
سکه 1 کُری خنگارجی سوم - ویکتوریا خطی تیپ یک
ویکتوریا قیصر هند ضرب بهوج - AD date
ویکتوریا ملکه هند ضرب بهوج - تاریخ میلادی
Trident, crescent, dagger - महारउ श्रीं खेंगरजी - VS date
نیزه، هلال ماه، خنجر - ماهارائو شری خنگارجی - تاریخ هندی ویکرم سموت
1881 To 1885
از 1881 تا 1885
Silver 610
نقره با عیار 610
4.70 Grams
4.70 گرم
16.9 mm
16.9 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 کری 1938 (ویکرم سموت)//1882 م.
 • نقره
 • 4.70
 • 16.9
 • 3
 • 1 کری 1939 (ویکرم سموت)//1882 م.
 • نقره
 • 4.70
 • 16.9
لیست کامل

2) 1 کُری - ادوارد هشتم خطی 

1 کُری خنگارجی سوم - ادوارد هشتم خطی

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Kori Khengarji III - Cross Edward VIII
سکه 1 کُری خنگارجی سوم - ادوارد هشتم خطی
ایڈورڈ۔ 8 قیصر هند ضرب بهوج - कोऱी अेक
ادوارد هشتم امپراطور هند ضرب بهوج - یک کُری
महाराओ श्री खेंगारजी - Trident, crescent, dagger - VS date - कच्छ भुज
مهارائو شری خنگارجی - نیزه، هلال ماه، خنجر - تاریخ هندی ویکرم سموت - ضرب کوتچ بهوج
1936
1936
Silver 601
نقره با عیار 601
4.70 Grams
4.70 گرم
17.2 mm
17.2 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 کری 1993 (ویکرم سموت)//1936 م.
 • نقره
 • 4.70
 • 17.2

3) 1 کُری - جرج پنجم خطی 

1 کُری خنگارجی سوم - جرج پنجم خطی

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Kori Khengarji III - Cross George V
سکه 1 کُری خنگارجی سوم - جرج پنجم خطی
جورج 5 قیصر هند ضرب بهوج - कोरी अेक
جرج پنجم امپراطور هند ضرب بهوج - یک کُری
महाराओ श्री खेंगारजी - कच्छ भुज - Trident, crescent, dagger - VS date
مهارائو شری خنگارجی - ضرب کوتچ بهوج - نیزه، هلال ماه، خنجر - تاریخ هندی ویکرم سموت
1928 To 1936
از 1928 تا 1936
Silver 601
نقره با عیار 601
4.70 Grams
4.70 گرم
17 mm
17 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 کری 1985 (ویکرم سموت)//1929 م.
 • نقره
 • 4.70
 • 17
 • 3
 • 1 کری 1987 (ویکرم سموت)//1931 م.
 • نقره
 • 4.70
 • 17
لیست کامل

4) 1 کُری - جرج ششم خطی 

1 کُری خنگارجی سوم - جرج ششم خطی

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Kori Khengarji III - Cross George VI
سکه 1 کُری خنگارجی سوم - جرج ششم خطی
جورج 6 قیصر هند ضرب بهوج - AD date - कोरी अेक
جرج ششم امپراطور هند ضرب بهوج - تاریخ میلادی - یک کری
महाराओ श्री विजय राजजी *कच्छ - Trident, Crescent, Dagger - कोरी अेक - VS date
مهارائو شری ویجایاراجی - کوتچ - نیزه، هلال ماه، خنجر - یک کُری - تاریخ هندی ویکرم سموت
1937 To 1940
از 1937 تا 1940
Silver 601
نقره با عیار 601
4.70 Grams
4.70 گرم
17.16 mm
17.16 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 کری 1994 (ویکرم سموت)//1937 م.
 • نقره
 • 4.70
 • 17.16
 • 3
 • 1 کری 1995 (ویکرم سموت)//1938 م.
 • نقره
 • 4.70
 • 17.16
لیست کامل

5) 1 کُری - ویکتوریا خطی تیپ دو 

1 کُری خنگارجی سوم - ویکتوریا خطی تیپ دو

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Kori Khengarji III - Cross Victoria type 2
سکه 1 کُری خنگارجی سوم - ویکتوریا خطی تیپ دو
وکٹوری قیصر هند ضرب بهوج - AD date
ویکتوریا ملکه هند ضرب بهوج - تاریخ میلادی
Trident, crescent, dagger - महारउ श्रीं खेंगरजी - VS date
نیزه، هلال ماه، خنجر - ماهارائو شری خنگارجی - تاریخ هندی ویکرم سموت
1881 To 1885
از 1881 تا 1885
Silver 610
نقره با عیار 610
4.70 Grams
4.70 گرم
16.5 mm
16.5 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 کری 1952 (ویکرم سموت)//1896 م.
 • نقره
 • 4.70
 • 16.5
 • 3
 • 1 کری 1953 (ویکرم سموت)//1897 م.
 • نقره
 • 4.70
 • 16.5
لیست کامل
لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک تهیه مستقیم صنایع دستی مرغوب و دارای اصالت ایرانی از هنرمندان تولیدکننده و معرفی و فروش آنها در وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژیک در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیون یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ، مدال یادبود ، اسکناس ، تمبر و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش کرده ایم با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک در آینده نزدیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی ، اشیاء قدیمی ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و... می باشد.