8 آنه

معرفی و مشخصات سکه 8 آنه میر محبوب علی خان دوم (Eight Annas) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک آنه معادل یک شانزدهم روپیه می باشد. این سکه در 2 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 8 آنه - آصف جاه 

8 آنه میر محبوب علی خان دوم - آصف جاه

توضیحات

عدد 92 بر روی سکه به معنی محمد است که به حروف ابجد نوشته شده و عدد 34 بر پشت سکه به معنای سی و چهارمین سال حاکمیت است. تاریخ چهار رقمی روی سکه تاریخ ضرب آن بوده و در برخی موارد اشتباه درج شده است. حرف «م» بر روی سکه ، حرف اختصاری میر محبوب علی خان دوم است.

ویژگی ها

8 Annas Mir Mahbub Ali Khan II - Asaf jah
سکه 8 آنه میر محبوب علی خان دوم - آصف جاه
92 - نظام الملک بهادر آصف جاه - م - AH Date
92 - نظام الملک بهادر آصف جاه - م - تاریخ قمری
34 - جلوس میمنت مانوس ضرب فرخنده بنیاد - ضرب حیدر آباد - هشت آنه
34 - جلوس میمنت مانوس ضرب فرخنده بنیاد - ضرب حیدر آباد - هشت آنه
1312 To 1318
از 1312 تا 1318
Silver 818
نقره با عیار 818
5.58 Grams
5.58 گرم
-
-
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 8 آنه 34//1318 (1901 م.)
 • نقره
 • 5.58
 • -

2) 8 آنه - چهار منار 

8 آنه میر محبوب علی خان دوم - چهار منار

توضیحات

عدد 92 بر روی سکه به معنی محمد است که به حروف ابجد نوشته شده و عدد پشت سکه به معنای چندمین سال حاکمیت است. تاریخ چهار رقمی روی سکه تاریخ ضرب آن بوده و در برخی موارد اشتباه درج شده است. حرف «م» بر روی سکه ، حرف اختصاری میر محبوب علی خان دوم است. این سکه دارای دو تیپ است که تفاوت آنها در داشتن نقش کنار کنگره می باشد.

ویژگی ها

8 Annas Mir Mahbub Ali Khan II - CharMinar (Four Minarets)
سکه 8 آنه میر محبوب علی خان دوم - چهار منار
92 - نظام الملک بهادر آصف جاه - م - AH date - CharMinar
92 - نظام الملک بهادر آصف جاه - م - تاریخ قمری - چهار منار
RY Date - جلوس میمنت مانوس ضرب فرخنده بنیاد ضرب حیدر آباد - چهار آنه
جلوس میمنت مانوس ضرب فرخنده بنیاد ضرب حیدر آباد - چهار آنه - سال حاکمیت
1322 To 1329
از 1322 تا 1329
Silver 818
نقره با عیار 818
5.589 Grams
5.589 گرم
24 mm
24 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 8 آنه 43//1328 ، نقش کنار کنگره
 • نقره
 • 5.589
 • 24
 • 3
 • 8 آنه 44//1329 ، نقش کنار کنگره
 • نقره
 • 5.589
 • 24
لیست کامل