:: پیک اختصاصی :: اهل شهر تهرانی! محصول را درب منزل خود ببین و سپس پرداخت کن، اطلاعات بیشتر...

:: لیست جدید 8 فروردین ::  اینجا ضربه بزنید

250 فلس

معرفی و مشخصات سکه 250 فلس جمهوری (Two Hundred Fifty Fils) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر 200 فلس کشور عراق برابر با یک ریال و هر 5 ریال برابر با یک دینار می باشد. این سکه در 10 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 250 فلس - درخت نخل-تیپ یک 

سکه 250 فلس جمهوری - درخت نخل-تیپ یک

توضیحات

این سکه از سری سکه های فائو است و به مناسبت روز اصلاحات ارضی ضرب گردیده. بر کنگره بیرونی این سکه عبارت F.A.O. 1350 سه بار به تکرار نوشته شده است.

ویژگی ها

250 Fils Circle Republic - Palm tree-Type one
سکه 250 فلس جمهوری - درخت نخل-تیپ یک
الجمهورية العراقية - 250 فلسا - Wheat ear and leaf
جمهوری عراق - 250 فلس - خوشه گندم و برگ
Palm trees - AD and AH Date
درختان نخل - تاریخ میلادی و قمری
1970
1970
Nickel
نیکل
15 Grams
15 گرم
33 mm
33 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: خرداد 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 250 فلس 1970 ، پروف
 • نیکل
 • 15
 • 33

2) 250 فلس - صلح با کردها 

سکه 250 فلس جمهوری - صلح با کردها

توضیحات

این سکه به مناسبت اولین سالگرد صلح با کردها ضرب شده است. بر کنگره بیرونی این سکه عبارت ١١-٣-١٩٧٠ O سه بار به تکرار نوشته شده است.

ویژگی ها

250 Fils Republic - Peace with Kurds
سکه 250 فلس جمهوری - صلح با کردها
الجمهورية العراقية - 250 فلسا - Wheat ear and leaf
جمهوری عراق - 250 فلس - خوشه گندم و برگ
II ١٩٧٠ ـاذـار - Stylized sun with rays - peace dove with ear wheat - 2/5 gear - 4 wheat ears
تاریخ به تقویم عبری - خورشید استلیزه شده با اشعه نور - کبوتر با خوشه گندم - 2/5 چرخ دنده - 4 خوشه گندم
1971
1971
Nickel
نیکل
15 Grams
15 گرم
33 mm
33 میلیمتر
Plain with Lettering
صاف و نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: خرداد 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 250 فلس 1971 ، پروف
 • نیکل
 • 15
 • 33

3) 250 فلس - درخت نخل-تیپ سه 

سکه 250 فلس جمهوری - درخت نخل-تیپ سه

توضیحات

این سکه به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد تاسیس بانک مرکزی عراق به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

250 Fils Republic - Palm tree-Type Three
سکه 250 فلس جمهوری - درخت نخل-تیپ سه
الجمهورية العراقية - 250 فلسا - 1947-1972 - اليوبيل الفضى للبنك المركزى العراقى
جمهوری عراق - 250 فلس - تاریخ تاسیس حزب - بیست و پنجمین سالگرد تاسیس بانک مرکزی عراق
Palm trees - AD and AH Date
درختان نخل - تاریخ میلادی و قمری
1972
1972
Nickel
نیکل
15 Grams
15 گرم
33 mm
33 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: خرداد 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

4) 250 فلس - درخت نخل-تیپ دو 

سکه 250 فلس جمهوری - درخت نخل-تیپ دو

توضیحات

این سکه به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد تاسیس حزب عربی سوسیالیستی بعث به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

250 Fils Republic - Palm tree-Type Two
سکه 250 فلس جمهوری - درخت نخل-تیپ دو
الجمهورية العراقية - 250 فلسا - ٤/٧/١٩٧٢ - اليوبيل الفضي لحزب البعث العربي الاشتراكي
جمهوری عراق - 250 فلس - تاریخ تاسیس حزب - بیست و پنجمین سالگرد تاسیس حزب عربی سوسیالیستی بعث
Palm trees - AD and AH Date
درختان نخل - تاریخ میلادی و قمری
1972
1972
Nickel
نیکل
15 Grams
15 گرم
33 mm
33 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: خرداد 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

5) 250 فلس - مشعل 

سکه 250 فلس جمهوری - مشعل

توضیحات

این سکه به مناسبت ملی سازی صنعت نفت به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

250 Fils Circle Republic - Torch
سکه 250 فلس جمهوری - مشعل
الجمهورية العراقية - 250 فلسا - ١ حزيران ١٩٧٢ - ذكرى تحرير النفط من الاحتكارات الأجنبية
جمهوری عراق - 250 فلس - تاریخ به تقویم عبری - سالگرد آزادی نفت از انحصارهای خارجی
AD & AH Date - Torch - Oil derrick
تاریخ به میلادی و قمری - مشعل - دکل نفتی
1973
1973
Nickel
نیکل
15 Grams
15 گرم
33 mm
33 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: خرداد 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 250 فلس 1973 ، پروف
 • نیکل
 • 15
 • 33

6) 250 فلس هشت ضلعی - درخت نخل 

سکه 250 فلس هشت ضلعی جمهوری - درخت نخل

توضیحات

-

ویژگی ها

250 Fils Octagonal Republic - Palm tree-Type one
سکه 250 فلس هشت ضلعی جمهوری - درخت نخل
الجمهورية العراقية - 250 فلسا - Wheat ear and leaf
جمهوری عراق - 250 فلس - خوشه گندم و برگ
Palm trees - AD and AH Date
درختان نخل - تاریخ میلادی و قمری
1980 - 1981 - 1990
1980 - 1981 - 1990
Copper-Nickel
آلیاژی از مس و نیکل
10.4 Grams
10.4 گرم
29.8 mm
29.8 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: خرداد 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 250 فلس 1981
 • آلیاژی از مس و نیکل
 • 10.4
 • 29.8
 • 3
 • 250 فلس 1990
 • آلیاژی از مس و نیکل
 • 10.4
 • 29.8
لیست کامل

7) 250 فلس - صدام حسین 

سکه 250 فلس جمهوری - صدام حسین

توضیحات

این سکه به مناسبت اولین سالگرد ریاست جمهوری صدام حسین ضرب گردیده است.

ویژگی ها

250 Fils Circle Republic - Saddam Hussein
سکه 250 فلس جمهوری - صدام حسین
الجمهورية العراقية - 250 فلسا - AD & AH Date - لمنَاسَبة مُرور عَامٍ عَلى توّلي السّيّدِ الرَّئيس قيَادَة الحِزبِ الثورَة
جمهوری عراق - 250 فلس - تاریخ به میلادی و قمری - اولین سالگرد به قدرت رسیدن رئیس جمهور رهبر حزب انقلاب جمهوری عراق
Portrait of Saddam Hussein - الرئيسُ القائِد المناضل صّدام حسين
پرتره صدام حسین - رئیس جمهور و رهبر ، مبارز صدام حسین
1980
1980
Copper-Nickel
آلیاژی از مس و نیکل
13.1 Grams
13.1 گرم
30.2 mm
30.2 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: خرداد 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

8) 250 فلس - فائو 

سکه 250 فلس جمهوری - فائو

توضیحات

این سکه از سری سکه های فائو است و به مناسبت روز جهانی غذا ضرب گردیده است.

ویژگی ها

250 Fils Circle Republic - FAO
سکه 250 فلس جمهوری - فائو
الجمهورية العراقية - 250 فلسا - Arabesque design - يوم الاغذية العالمي
جمهوری عراق - 250 فلس - نقوش اسلیمی - روز جهانی غذا
وجعلنا من الماء كل شئ حى قرآن كريم - AH & AD Date - The Mosul Dam - سد الموصل
هر چیز زنده ای را از آب قرار دادیم ؛ از قرآن کریم - تاریخ قمری و میلادی - تصویری از سد موصل - عبارت سد موصل
1981
1981
Copper-Nickel
آلیاژی از مس و نیکل
10.2 Grams
10.2 گرم
30 mm
30 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: خرداد 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

9) 250 فلس - نخل استلیزه شده 

سکه 250 فلس جمهوری - نخل استلیزه شده

توضیحات

این سکه از سری سکه های فائو است و به مناسبت روز اصلاحات ارضی ضرب گردیده. بر کنگره بیرونی این سکه عبارت F.A.O. 1350 سه بار به تکرار نوشته شده است.

ویژگی ها

250 Fils Circle Republic - Stylized palm tree
سکه 250 فلس جمهوری - نخل استلیزه شده
الجمهورية العراقية - 250 فلسا - حركة عدم الأنحياز تجسيد لتطلع الشعوب الى الإستقلال الكامل صدام حسين
جمهوری عراق - 250 فلس - جنبش عدم تعهد تجسم آرمان مردم برای استقلال کامل است ؛ صدام حسین
Stylized palm tree - AH & AD Date - المؤتمر السابع لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز
نخل استلیزه شده - تاریخ قمری و میلادی - هفتمین کنفرانس سران کشورها یا دولت های کشورهای جنبش عدم تعهد
1982
1982
Copper-Nickel
آلیاژی از مس و نیکل
10 Grams
10 گرم
30 mm
30 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: خرداد 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

10) 250 فلس - قانون حمورابی 

سکه 250 فلس جمهوری - قانون حمورابی

توضیحات

این سکه از سری سکه های احیای بابل است. قانون حمورابی نخستین سند شناخته شده ایست که در آن یک فرمانروا به اعلان عمومی یک مجموعه کامل قوانین برای ملت خود اقدام می کند. این قانون شامل حقوق و روابط افراد با یکدیگر با تکیه بر عوامل مهم اقتصادی در آن دوران است. حمورابی (۱۸۱۰-۱۷۵۰ پ. م) ششمین پادشاه اولین سلسله شاهان کشور قدیم بابل است.

ویژگی ها

250 Fils Republic - Code of Hammurabi
سکه 250 فلس جمهوری - قانون حمورابی
الجمهورية العراقية - 250 فلساً - أحياء بابل أثريا واجب وطني و قومي و انساني
جمهوری عراق - 250 فلس - احیای بابل ، یک مسئولیت عمومی و ملی
AH & AD Date - Code of Hammurabi
تاریخ قمری و میلادی - قانون حمورابی
1982
1982
Copper-Nickel
آلیاژی از مس و نیکل
10 Grams
10 گرم
30 mm
30 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: خرداد 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 250 فلس 1982 ، پروف
 • آلیاژی از مس و نیکل
 • 10
 • 30

کالاهای فروشگاه


لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.