:: لیست جدید 18 بهمن ::  اینجا ضربه بزنید

1/4 دینار

معرفی و مشخصات سکه 1/4 دینار ملک حسین (One quarter Dinar) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک دینار کشور اردن معادل 10 درهم ، 100 فلوس ، 100 قروش (پیاستر) می باشد. این سکه در 5 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 1/4 دینار - سری فائو 

سکه 1/4 دینار حسین بن طلال (ملک حسین) - سری فائو

توضیحات

این سکه از سری سکه های یادبود است.

ویژگی ها

1/4 Dinar Hussein bin Talal - FAO Series
سکه 1/4 دینار حسین بن طلال (ملک حسین) - سری فائو
الحسين بن طلال ملك المملكة الأردنية الهاشمية - King face side view
حسین بن طلال پادشاه پادشاهی اردن هاشمی - نیمرخ پادشاه
THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN - Olive tree within circled wreath - AD and AH date - F.A.O. - ربع دینار - QUARTER DINAR
پادشاهی اردن هاشمی - درخت زیتون داخل تاجی دایره ای شکل - تاریخ قمری و میلادی - سری فائو - یک چهارم دینار به زبان عربی و انگلیسی
1969
1969
Copper-Nickel
آلیاژی از مس و نیکل
17 Grams
17 گرم
34 mm
34 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: خرداد 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

2) 1/4 دینار - نیمرخ بزرگ 

سکه 1/4 دینار حسین بن طلال (ملک حسین) - نیمرخ بزرگ

توضیحات

-

ویژگی ها

1/4 Dinar Hussein bin Talal - Large face side view
سکه 1/4 دینار حسین بن طلال (ملک حسین) - نیمرخ بزرگ
الحسين بن طلال ملك المملكة الأردنية الهاشمية - King face side view
حسین بن طلال پادشاه پادشاهی اردن هاشمی - نیمرخ پادشاه
THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN - Olive tree within circled wreath - AD and AH date - ربع دینار - QUARTER DINAR
پادشاهی اردن هاشمی - درخت زیتون داخل تاجی دایره ای شکل - تاریخ قمری و میلادی - یک چهارم دینار به زبان عربی و انگلیسی
1970 - 1974 - 1975
1970 - 1974 - 1975
Copper-Nickel
آلیاژی از مس و نیکل
17 Grams
17 گرم
34 mm
34 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: خرداد 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1/4 دینار 1974
 • آلیاژی از مس و نیکل
 • 17
 • 34
 • 3
 • 1/4 دینار 1975
 • آلیاژی از مس و نیکل
 • 17
 • 34
لیست کامل

3) 1/4 دینار - بنای پترا 

سکه 1/4 دینار حسین بن طلال (ملک حسین) - بنای پترا

توضیحات

این سکه از سری سکه های یادبود است.

ویژگی ها

1/4 Dinar Hussein bin Talal - Petra
سکه 1/4 دینار حسین بن طلال (ملک حسین) - بنای پترا
King's portrait within small circle flanked by sprigs, all within design with crown and wing - AD and AH Date - العيد الخامس والعشرون للجلوس على العرش
تصویر پادشاه داخل دایره مزین به شاخه و برگ ، طراحی شده در میان تاج پادشاهی و بال پرنده - تاریخ قمری و میلادی - بیست و پنجمین سالگرد نشستن بر تخت سلطنت
THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN - THE SILVER JUBILEE OF KING HUSSEIN - The Treasury of Petra - AD and AH date - ربع دینار - QUARTER DINAR
پادشاهی اردن هاشمی - بیست و پنجمین سالگرد سلطنت شاه حسین - ساختمان خزانه داری پترا - تاریخ قمری و میلادی - یک چهارم دینار به زبان عربی و انگلیسی
1977
1977
Copper-Nickel
آلیاژی از مس و نیکل
17 Grams
17 گرم
34 mm
34 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: خرداد 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

4) 1/4 دینار - نیمرخ کوچک 

سکه 1/4 دینار حسین بن طلال (ملک حسین) - نیمرخ کوچک

توضیحات

-

ویژگی ها

1/4 Dinar Hussein bin Talal - Small face side view
سکه 1/4 دینار حسین بن طلال (ملک حسین) - نیمرخ کوچک
الحسين بن طلال ملك المملكة الأردنية الهاشمية - King face side view
حسین بن طلال پادشاه پادشاهی اردن هاشمی - نیمرخ پادشاه
THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN - Olive tree within circled wreath - AD and AH date - ربع دینار - QUARTER DINAR
پادشاهی اردن هاشمی - درخت زیتون داخل تاجی دایره ای شکل - تاریخ قمری و میلادی - یک چهارم دینار به زبان عربی و انگلیسی
1978 - 1981 - 1985
1978 - 1981 - 1985
Copper-Nickel
آلیاژی از مس و نیکل
17 Grams
17 گرم
34 mm
34 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: خرداد 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1/4 دینار 1978 ، پروف
 • آلیاژی از مس و نیکل
 • 17
 • 34
 • 3
 • 1/4 دینار 1981
 • آلیاژی از مس و نیکل
 • 17
 • 34
لیست کامل

5) 1/4 دینار - نقش اسلیمی 

سکه 1/4 دینار حسین بن طلال (ملک حسین) - نقش اسلیمی

توضیحات

-

ویژگی ها

1/4 Dinar Hussein bin Talal - Arabesque design
سکه 1/4 دینار حسین بن طلال (ملک حسین) - نقش اسلیمی
الحسين بن طلال ملك المملكة الأردنية الهاشمية - King face side view
حسین بن طلال پادشاه پادشاهی اردن هاشمی - نیمرخ پادشاه
THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN - 1/4 within arabesque design - AD and AH date - ربع دینار - QUARTER DINAR
پادشاهی اردن هاشمی - 1/4 در نقش اسلیمی - تاریخ قمری و میلادی - یک چهارم دینار به زبان عربی و انگلیسی
1996 - 1997
1996 - 1997
Nickel-Brass
آلیاژی از برنج و نیکل
7.4 Grams
7.4 گرم
26.5 mm
26.5 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: خرداد 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1/4 دینار 1996 ، پروف
 • آلیاژی از برنج و نیکل
 • 7.4
 • 26.5
 • 3
 • 1/4 دینار 1997
 • آلیاژی از برنج و نیکل
 • 7.4
 • 26.5
لیست کامل

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.