:: مزایده ماهانه :: مزایده آنلاین ماهانه ایران آنتیک (شماره 29) ، جمعه 1 بهمن 1400 راس ساعت 18:00 شروع خواهد شد. جهت اطلاع بیشتر و مشاهده محصولات مزایده ای «اینجا کلیک کنید»

1/4 دینار

معرفی و مشخصات سکه 1/4 دینار ملک حسین (One quarter Dinar) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک دینار کشور اردن معادل 10 درهم ، 100 فلوس ، 100 قروش (پیاستر) می باشد. این سکه در 5 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کتاب


1) 1/4 دینار - سری فائو 

سکه 1/4 دینار حسین بن طلال (ملک حسین) - سری فائو

توضیحات

این سکه از سری سکه های یادبود است.

ویژگی ها

1/4 Dinar Hussein bin Talal - FAO Series
سکه 1/4 دینار حسین بن طلال (ملک حسین) - سری فائو
الحسين بن طلال ملك المملكة الأردنية الهاشمية - King face side view
حسین بن طلال پادشاه پادشاهی اردن هاشمی - نیمرخ پادشاه
THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN - Olive tree within circled wreath - AD and AH date - F.A.O. - ربع دینار - QUARTER DINAR
پادشاهی اردن هاشمی - درخت زیتون داخل تاجی دایره ای شکل - تاریخ قمری و میلادی - سری فائو - یک چهارم دینار به زبان عربی و انگلیسی
1969
1969
Copper-Nickel
آلیاژی از مس و نیکل
17 Grams
17 گرم
34 mm
34 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آبان 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

2) 1/4 دینار - نیمرخ بزرگ 

سکه 1/4 دینار حسین بن طلال (ملک حسین) - نیمرخ بزرگ

توضیحات

-

ویژگی ها

1/4 Dinar Hussein bin Talal - Large face side view
سکه 1/4 دینار حسین بن طلال (ملک حسین) - نیمرخ بزرگ
الحسين بن طلال ملك المملكة الأردنية الهاشمية - King face side view
حسین بن طلال پادشاه پادشاهی اردن هاشمی - نیمرخ پادشاه
THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN - Olive tree within circled wreath - AD and AH date - ربع دینار - QUARTER DINAR
پادشاهی اردن هاشمی - درخت زیتون داخل تاجی دایره ای شکل - تاریخ قمری و میلادی - یک چهارم دینار به زبان عربی و انگلیسی
1970 - 1974 - 1975
1970 - 1974 - 1975
Copper-Nickel
آلیاژی از مس و نیکل
17 Grams
17 گرم
34 mm
34 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آبان 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1/4 دینار 1974
 • آلیاژی از مس و نیکل
 • 17
 • 34
 • 3
 • 1/4 دینار 1975
 • آلیاژی از مس و نیکل
 • 17
 • 34
لیست کامل

3) 1/4 دینار - بنای پترا 

سکه 1/4 دینار حسین بن طلال (ملک حسین) - بنای پترا

توضیحات

این سکه از سری سکه های یادبود است.

ویژگی ها

1/4 Dinar Hussein bin Talal - Petra
سکه 1/4 دینار حسین بن طلال (ملک حسین) - بنای پترا
King's portrait within small circle flanked by sprigs, all within design with crown and wing - AD and AH Date - العيد الخامس والعشرون للجلوس على العرش
تصویر پادشاه داخل دایره مزین به شاخه و برگ ، طراحی شده در میان تاج پادشاهی و بال پرنده - تاریخ قمری و میلادی - بیست و پنجمین سالگرد نشستن بر تخت سلطنت
THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN - THE SILVER JUBILEE OF KING HUSSEIN - The Treasury of Petra - AD and AH date - ربع دینار - QUARTER DINAR
پادشاهی اردن هاشمی - بیست و پنجمین سالگرد سلطنت شاه حسین - ساختمان خزانه داری پترا - تاریخ قمری و میلادی - یک چهارم دینار به زبان عربی و انگلیسی
1977
1977
Copper-Nickel
آلیاژی از مس و نیکل
17 Grams
17 گرم
34 mm
34 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آبان 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

4) 1/4 دینار - نیمرخ کوچک 

سکه 1/4 دینار حسین بن طلال (ملک حسین) - نیمرخ کوچک

توضیحات

-

ویژگی ها

1/4 Dinar Hussein bin Talal - Small face side view
سکه 1/4 دینار حسین بن طلال (ملک حسین) - نیمرخ کوچک
الحسين بن طلال ملك المملكة الأردنية الهاشمية - King face side view
حسین بن طلال پادشاه پادشاهی اردن هاشمی - نیمرخ پادشاه
THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN - Olive tree within circled wreath - AD and AH date - ربع دینار - QUARTER DINAR
پادشاهی اردن هاشمی - درخت زیتون داخل تاجی دایره ای شکل - تاریخ قمری و میلادی - یک چهارم دینار به زبان عربی و انگلیسی
1978 - 1981 - 1985
1978 - 1981 - 1985
Copper-Nickel
آلیاژی از مس و نیکل
17 Grams
17 گرم
34 mm
34 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آبان 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1/4 دینار 1978 ، پروف
 • آلیاژی از مس و نیکل
 • 17
 • 34
 • 3
 • 1/4 دینار 1981
 • آلیاژی از مس و نیکل
 • 17
 • 34
لیست کامل

5) 1/4 دینار - نقش اسلیمی 

سکه 1/4 دینار حسین بن طلال (ملک حسین) - نقش اسلیمی

توضیحات

-

ویژگی ها

1/4 Dinar Hussein bin Talal - Arabesque design
سکه 1/4 دینار حسین بن طلال (ملک حسین) - نقش اسلیمی
الحسين بن طلال ملك المملكة الأردنية الهاشمية - King face side view
حسین بن طلال پادشاه پادشاهی اردن هاشمی - نیمرخ پادشاه
THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN - 1/4 within arabesque design - AD and AH date - ربع دینار - QUARTER DINAR
پادشاهی اردن هاشمی - 1/4 در نقش اسلیمی - تاریخ قمری و میلادی - یک چهارم دینار به زبان عربی و انگلیسی
1996 - 1997
1996 - 1997
Nickel-Brass
آلیاژی از برنج و نیکل
7.4 Grams
7.4 گرم
26.5 mm
26.5 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آبان 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1/4 دینار 1996 ، پروف
 • آلیاژی از برنج و نیکل
 • 7.4
 • 26.5
 • 3
 • 1/4 دینار 1997
 • آلیاژی از برنج و نیکل
 • 7.4
 • 26.5
لیست کامل
لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک تهیه مستقیم صنایع دستی مرغوب و دارای اصالت ایرانی از هنرمندان تولیدکننده و معرفی و فروش آنها در وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژیک در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیون یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ، مدال یادبود ، اسکناس ، تمبر و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش کرده ایم با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک در آینده نزدیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی ، اشیاء قدیمی ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و... می باشد.