1 لِو

لیست قیمت و مشخصات سکه 1 لو (1 Lev) جمهوری خلق بلغارستان (Bulgaria)