:: مزایده ماهانه :: مزایده آنلاین ماهانه ایران آنتیک (شماره 29) ، جمعه 1 بهمن 1400 راس ساعت 18:00 شروع خواهد شد. جهت اطلاع بیشتر و مشاهده محصولات مزایده ای «اینجا کلیک کنید»

1 پوند

معرفی و مشخصات سکه 1 پوند الیزابت دوم (One Pound) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

از سال 1817 تا 1971 میلادی هر یک پوند بریتانیا معادل یک ساورین ، 20 شیلینگ و یا 240 پنی بود. از تاریخ 1971 میلادی به بعد، این تقسیمات پیچیده حذف شد و هر یک پوند بریتانیا برابر با 100 پنی شد. این سکه در 15 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کتاب


1) 1 پوند - نشان سلطنتی - تیپ یک 

1 پوند الیزابت دوم - نشان سلطنتی - تیپ یک

توضیحات

بر روی کنگره سکه عبارت DECUS ET TUTAMEN نوشته شده است.

ویژگی ها

1 Pound Elizabeth II - Royal Arms - Type one
سکه 1 پوند الیزابت دوم - نشان سلطنتی - تیپ یک
ELIZABETH·II D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم
Royal arms - ONE POUND
نشان سلطنتی - یک پوند
1983
1983
Nickel
نیکل
9.5 Grams
9.5 گرم
22.5 mm
22.5 میلیمتر
Milled with incuse legend
دندانه دار با حروف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آبان 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 پوند 1983 ، پروف
 • نیکل
 • 9.5
 • 22.5

2) 1 پوند - سمبل اسکاتلند - تیپ یک 

1 پوند الیزابت دوم - سمبل اسکاتلند - تیپ یک

توضیحات

بر روی کنگره سکه عبارت NEMO ME IMPUNE LACESSIT نوشته شده است.

ویژگی ها

1 Pound Elizabeth II - Scottish symbol - Type one
سکه 1 پوند الیزابت دوم - سمبل اسکاتلند - تیپ یک
ELIZABETH·II D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم
Scottish Thistle with Crown - ONE POUND
گل خار اسکاتلندی و تاج - یک پوند
1984
1984
Nickel
نیکل
9.5 Grams
9.5 گرم
22.5 mm
22.5 میلیمتر
Milled with incuse legend
دندانه دار با حروف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آبان 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 پوند 1984 ، پروف
 • نیکل
 • 9.5
 • 22.5

3) 1 پوند - سمبل ولز 

1 پوند الیزابت دوم - سمبل ولز

توضیحات

بر روی کنگره سکه عبارت LEIDIOL WYF I'M GWLAD نوشته شده است.

ویژگی ها

1 Pound Elizabeth II - Wales symbol
سکه 1 پوند الیزابت دوم - سمبل ولز
ELIZABETH·II D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view - Date
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم - تاریخ
Leek with Crown - ONE POUND
تره فرنگی و تاج - یک پوند
1985 To 1990
از 1985 تا 1990
Nickel
نیکل
9.5 Grams
9.5 گرم
22.5 mm
22.5 میلیمتر
Milled with incuse legend
دندانه دار با حروف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آبان 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 پوند 1985 ، پروف
 • نیکل
 • 9.5
 • 22.5
 • 3
 • 1 پوند 1990
 • نیکل
 • 9.5
 • 22.5
لیست کامل

4) 1 پوند - سمبل ایرلند شمالی 

1 پوند الیزابت دوم - سمبل ایرلند شمالی

توضیحات

بر روی کنگره سکه عبارت DECUS ET TUTAMEN نوشته شده است.

ویژگی ها

1 Pound Elizabeth II - Northern Ireland symbol
سکه 1 پوند الیزابت دوم - سمبل ایرلند شمالی
ELIZABETH·II D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم
blooming flax with Crown - ONE POUND
شکوفه کتان و تاج - یک پوند
1986 To 1991
از 1986 تا 1991
Nickel
نیکل
9.5 Grams
9.5 گرم
22.5 mm
22.5 میلیمتر
Milled with incuse legend
دندانه دار با حروف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آبان 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 پوند 1986 ، پروف
 • نیکل
 • 9.5
 • 22.5
 • 3
 • 1 پوند 1991
 • نیکل
 • 9.5
 • 22.5
لیست کامل

5) 1 پوند - سمبل انگلستان 

1 پوند الیزابت دوم - سمبل انگلستان

توضیحات

بر روی کنگره سکه عبارت DECUS ET TUTAMEN نوشته شده است.

ویژگی ها

1 Pound Elizabeth II - English symbol
سکه 1 پوند الیزابت دوم - سمبل انگلستان
ELIZABETH·II D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم
Oak tree with Crown - ONE POUND
درخت بلوط و تاج - یک پوند
1987 To 1992
از 1987 تا 1992
Nickel
نیکل
9.5 Grams
9.5 گرم
22.5 mm
22.5 میلیمتر
Milled with incuse legend
دندانه دار با حروف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آبان 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 پوند 1987 ، پروف
 • نیکل
 • 9.5
 • 22.5
 • 3
 • 1 پوند 1992
 • نیکل
 • 9.5
 • 22.5
لیست کامل

6) 1 پوند - با سپر تاجدار 

1 پوند الیزابت دوم - با سپر تاجدار

توضیحات

بر روی کنگره سکه عبارت DECUS ET TUTAMEN نوشته شده است.

ویژگی ها

1 Pound Elizabeth II - With Crowned shield
سکه 1 پوند الیزابت دوم - با سپر تاجدار
ELIZABETH·II D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم
Crowned shield - ONE POUND
درخت بلوط و تاج - یک پوند
1988
1988
Nickel
نیکل
9.5 Grams
9.5 گرم
22.5 mm
22.5 میلیمتر
Milled with incuse legend
دندانه دار با حروف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آبان 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 پوند 1988 ، پروف
 • نیکل
 • 9.5
 • 22.5

7) 1 پوند - سمبل اسکاتلند - تیپ دو 

1 پوند الیزابت دوم - سمبل اسکاتلند - تیپ دو

توضیحات

بر روی کنگره سکه عبارت NEMO ME IMPUNE LACESSIT نوشته شده است.

ویژگی ها

1 Pound Elizabeth II - Scottish symbol - Type two
سکه 1 پوند الیزابت دوم - سمبل اسکاتلند - تیپ دو
ELIZABETH·II D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم
Scottish Thistle with Crown - ONE POUND
گل خار اسکاتلندی و تاج - یک پوند
1989
1989
Nickel
نیکل
9.5 Grams
9.5 گرم
22.5 mm
22.5 میلیمتر
Milled with incuse legend
دندانه دار با حروف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آبان 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 پوند 1989 ، پروف
 • نیکل-برنج
 • 9.5
 • 22.5

8) 1 پوند - نشان سلطنتی - تیپ دو 

1 پوند الیزابت دوم - نشان سلطنتی - تیپ دو

توضیحات

بر روی کنگره سکه عبارت DECUS ET TUTAMEN نوشته شده است.

ویژگی ها

1 Pound Elizabeth II - Royal Arms - Type two
سکه 1 پوند الیزابت دوم - نشان سلطنتی - تیپ دو
ELIZABETH·II D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم
Royal arms - ONE POUND
نشان سلطنتی - یک پوند
1993
1993
Nickel
نیکل
9.5 Grams
9.5 گرم
22.5 mm
22.5 میلیمتر
Milled with incuse legend
دندانه دار با حروف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آبان 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 پوند 1993 ، پروف
 • نیکل
 • 9.5
 • 22.5

9) 1 پوند - نشان شیر - تیپ یک 

1 پوند الیزابت دوم - نشان شیر - تیپ یک

توضیحات

بر روی کنگره سکه عبارت NEMO ME IMPUNE LACESSIT نوشته شده است.

ویژگی ها

1 Pound Elizabeth II -  Lion arms - Type one
سکه 1 پوند الیزابت دوم - نشان شیر - تیپ یک
ELIZABETH·II D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم
A Scottish Lion Rampant - ONE POUND
نشان شیر اسکاتلند - یک پوند
1994
1994
Nickel
نیکل
9.5 Grams
9.5 گرم
22.5 mm
22.5 میلیمتر
Milled with incuse legend
دندانه دار با حروف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آبان 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 پوند 1994 ، پروف
 • نیکل
 • 9.5
 • 22.5

10) 1 پوند - نشان اژدها - تیپ یک 

1 پوند الیزابت دوم - نشان اژدها - تیپ یک

توضیحات

بر روی کنگره سکه عبارت PLEIDIOL WYF I'M GWLAD نوشته شده است.

ویژگی ها

1 Pound Elizabeth II - Dragon arms - Type one
سکه 1 پوند الیزابت دوم - نشان اژدها - تیپ یک
ELIZABETH·II D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم
Welsh dragon arms - ONE POUND
نشان اژدهای ولز - یک پوند
1995
1995
Nickel
نیکل
9.5 Grams
9.5 گرم
22.5 mm
22.5 میلیمتر
Milled with incuse legend
دندانه دار با حروف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آبان 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 پوند 1995 ، پروف
 • نیکل
 • 9.5
 • 22.5

11) 1 پوند - صلیب سلتیک - تیپ یک 

1 پوند الیزابت دوم - صلیب سلتیک

توضیحات

بر روی کنگره سکه عبارت DECUS ET TUTAMEN نوشته شده است.

ویژگی ها

1 Pound Elizabeth II - Celtic cross
سکه 1 پوند الیزابت دوم - صلیب سلتیک
ELIZABETH·II D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم
Celtic cross - ONE POUND
صلیب سلتیک - یک پوند
1996
1996
Nickel-Brass
نیکل-برنج
9.5 Grams
9.5 گرم
22.5 mm
22.5 میلیمتر
Milled with incuse legend
دندانه دار با حروف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آبان 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 پوند 1996 ، پروف
 • نیکل-برنج
 • 9.5
 • 22.5

12) 1 پوند - آرم شیر پلانتاژنت - تیپ یک 

1 پوند الیزابت دوم - آرم شیر پلانتاژنت - تیپ یک

توضیحات

بر روی کنگره سکه عبارت DECUS ET TUTAMEN نوشته شده است.

ویژگی ها

1 Pound Elizabeth II - plantagenet lion arms - Type one
سکه 1 پوند الیزابت دوم - آرم شیر پلانتاژنت - تیپ یک
ELIZABETH·II D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم
plantagenet lion arms - ONE POUND
آرم شیر خانواده سلطنتی پلانتاژنت انگلیس - یک پوند
1996 To 1997
از 1996 تا 1997
Nickel-Brass
نیکل-برنج
9.5 Grams
9.5 گرم
22.5 mm
22.5 میلیمتر
Milled with incuse legend
دندانه دار با حروف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آبان 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 پوند 1997
 • نیکل
 • 9.5
 • 22.5
 • 3
 • 1 پوند 1997 ، پروف
 • نیکل
 • 9.5
 • 22.5
لیست کامل

13) 1 پوند - نشان سلطنتی - تیپ سه 

1 پوند الیزابت دوم - نشان سلطنتی - تیپ سه

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Pound Elizabeth II - Royal Arms - Type three
سکه 1 پوند الیزابت دوم - نشان سلطنتی - تیپ سه
ELIZABETH·II D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم
Royal arms - ONE POUND
نشان سلطنتی - یک پوند
1998
1998
Nickel-Brass
نیکل-برنج
9.5 Grams
9.5 گرم
22.5 mm
22.5 میلیمتر
Milled with incuse legend
دندانه دار با حروف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آبان 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 پوند 1998 ، پروف
 • نیکل-برنج
 • 9.5
 • 22.5
 • 3
 • 1 پوند 2003
 • نیکل-برنج
 • 9.5
 • 22.5
لیست کامل

14) 1 پوند - نشان شیر - تیپ دو 

1 پوند الیزابت دوم - نشان شیر - تیپ دو

توضیحات

بر روی کنگره سکه عبارت NEMO ME IMPUNE LACESSIT نوشته شده است.

ویژگی ها

1 Pound Elizabeth II - Lion arms - Type two
سکه 1 پوند الیزابت دوم - نشان شیر - تیپ دو
ELIZABETH·II D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم
A Scottish Lion Rampant - ONE POUND
نشان شیر اسکاتلند - یک پوند
1999
1999
Nickel
نیکل
9.5 Grams
9.5 گرم
22.5 mm
22.5 میلیمتر
Milled with incuse legend
دندانه دار با حروف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آبان 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 پوند 1999 ، پروف
 • نیکل
 • 9.5
 • 22.5

15) 1 پوند - نشان اژدها - تیپ دو 

1 پوند الیزابت دوم - نشان اژدها - تیپ دو

توضیحات

بر روی کنگره سکه عبارت PLEIDIOL WYF I'M GWLAD نوشته شده است.

ویژگی ها

1 Pound Elizabeth II - Dragon arms - Type two
سکه 1 پوند الیزابت دوم - نشان اژدها - تیپ دو
ELIZABETH·II D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم
Welsh dragon arms - ONE POUND
نشان اژدهای ولز - یک پوند
2000
2000
Nickel
نیکل
9.5 Grams
9.5 گرم
22.5 mm
22.5 میلیمتر
Milled with incuse legend
دندانه دار با حروف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آبان 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

16) 1 پوند - صلیب سلتیک - تیپ دو 

1 پوند الیزابت دوم - صلیب سلتیک - تیپ دو

توضیحات

بر روی کنگره سکه عبارت DECUS ET TUTAMEN نوشته شده است.

ویژگی ها

1 Pound Elizabeth II - Celtic cross - Type two
سکه 1 پوند الیزابت دوم - صلیب سلتیک - تیپ دو
ELIZABETH·II D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم
Celtic cross - ONE POUND
صلیب سلتیک - یک پوند
2001
2001
Nickel-Brass
نیکل-برنج
9.5 Grams
9.5 گرم
22.5 mm
22.5 میلیمتر
Milled with incuse legend
دندانه دار با حروف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آبان 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 پوند 2001 ، پروف
 • نیکل-برنج
 • 9.5
 • 22.5

17) 1 پوند - آرم شیر پلانتاژنت - تیپ دو 

1 پوند الیزابت دوم - آرم شیر پلانتاژنت - تیپ دو

توضیحات

بر روی کنگره سکه عبارت DECUS ET TUTAMEN نوشته شده است.

ویژگی ها

1 Pound Elizabeth II - plantagenet lion arms - Type two
سکه 1 پوند الیزابت دوم - آرم شیر پلانتاژنت - تیپ دو
ELIZABETH·II D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم
plantagenet lion arms - ONE POUND
آرم شیر خانواده سلطنتی پلانتاژنت انگلیس - یک پوند
2002
2002
Nickel-Brass
نیکل-برنج
9.5 Grams
9.5 گرم
22.5 mm
22.5 میلیمتر
Milled with incuse legend
دندانه دار با حروف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آبان 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 پوند 2002 ، پروف
 • نیکل-برنج
 • 9.5
 • 22.5

18) 1 پوند - پل راه آهن 

1 پوند الیزابت دوم - پل راه آهن

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Pound Elizabeth II - Railway Bridge
سکه 1 پوند الیزابت دوم - پل راه آهن
ELIZABETH·II D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view - Date
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم - تاریخ
Railway Bridge - ONE POUND
پل راه آهن - یک پوند
2004
2004
Nickel-Brass
نیکل-برنج
9.5 Grams
9.5 گرم
22.5 mm
22.5 میلیمتر
Reeded with a decorative pattern symbolising bridges and pathways
دندانه دار با الگوی تزئینی که نمادی از پل ها و مسیرها است
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آبان 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 پوند 2004 ، پروف
 • نیکل-برنج
 • 9.5
 • 22.5

19) 1 پوند - پل منای 

1 پوند الیزابت دوم - پل معلق منای

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Pound Elizabeth II - Menai Bridge
سکه 1 پوند الیزابت دوم - پل معلق منای
ELIZABETH·II D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view - Date
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم - تاریخ
Menai Bridge - ONE POUND
پل معلق منای - یک پوند
2005
2005
Nickel-Brass
نیکل-برنج
9.5 Grams
9.5 گرم
22.5 mm
22.5 میلیمتر
Reeded with a decorative pattern symbolising bridges and pathways
دندانه دار با الگوی تزئینی که نمادی از پل ها و مسیرها است
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آبان 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 پوند 2005 ، پروف
 • مس-نیکل
 • 6.5
 • 22.5

20) 1 پوند - پل طاق مصری 

1 پوند الیزابت دوم - پل طاق مصری

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Pound Elizabeth II - Egyptian Arch Bridge
سکه 1 پوند الیزابت دوم - پل طاق مصری
ELIZABETH·II D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view - Date
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم - تاریخ
Egyptian Arch - ONE POUND
پل طاق مصری - یک پوند
2006
2006
Nickel-Brass
نیکل-برنج
9.5 Grams
9.5 گرم
22.5 mm
22.5 میلیمتر
Reeded with a decorative pattern symbolising bridges and pathways
دندانه دار با الگوی تزئینی که نمادی از پل ها و مسیرها است
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آبان 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 پوند 2006 ، پروف
 • نیکل-برنج
 • 9.5
 • 22.5
 • 3
 • 1 پوند 2007 ، پروف
 • نیکل-برنج
 • 9.5
 • 22.5
لیست کامل

21) 1 پوند - پل هزاره گیتس هد 

 

1 پوند الیزابت دوم - پل هزاره گیتس هد

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Pound Elizabeth II - Gateshead Millennium Bridge
سکه 1 پوند الیزابت دوم - پل هزاره گیتس هد
ELIZABETH·II D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view - Date
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم - تاریخ
Gateshead Millennium Bridge - ONE POUND
پل هزاره گیتس هد - یک پوند
2007
2007
Nickel-Brass
نیکل-برنج
9.5 Grams
9.5 گرم
22.5 mm
22.5 میلیمتر
Reeded with a decorative pattern symbolising bridges and pathways
دندانه دار با الگوی تزئینی که نمادی از پل ها و مسیرها است
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آبان 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 پوند 2007 ، پروف
 • نیکل-برنج
 • 9.5
 • 22.5

کالاهای فروشگاه


لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک تهیه مستقیم صنایع دستی مرغوب و دارای اصالت ایرانی از هنرمندان تولیدکننده و معرفی و فروش آنها در وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژیک در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیون یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ، مدال یادبود ، اسکناس ، تمبر و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش کرده ایم با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک در آینده نزدیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی ، اشیاء قدیمی ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و... می باشد.