:: لیست جدید ۸ مهر ::  اینجا ضربه بزنید

:: لیست مزایده شماره ۶۲ :: اینجا ضربه بزنید

2 پِنس

معرفی و مشخصات سکه 2 پِنس الیزابت دوم (Two Pence) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

«پِنس» جمع «پنی» می باشد. هر یک پنی بریتانیا معادل 4 فارتینگ و یک دوازدهم شیلینگ و یک صدم پوند می باشد. این سکه در 5 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 2 پنس - تاج 

2 پنس الیزابت دوم - تاج

توضیحات

این سکه دارای دو تیپ است که تفاوت آن ها در عبارت روی سکه می باشد؛ تیپ اول مربوط به سال 1953 م. با نوشته BRITT:OMN و تیپ دوم مربوط به سال های 1954 تا 2000 م. بدون نوشته BRITT:OMN بر روی سکه می باشد.

ویژگی ها

2 Pence Elizabeth II - Crown
سکه 2 پنس الیزابت دوم - تاج
+ ELIZABETH·II·DEI·GRATIA·REGINA·F:D: - Elizabeth II face side view
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم
Oak wreath - Crown - Number 2 - Date
تاجی از برگ بلوط - تاج - عدد 2 - تاریخ
1953 To 2000
از 1953 تا 2000
Silver 925
نقره با عیار 925
0.94 Grams
0.94 گرم
13 mm
13 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 پنس 1954
 • نقره
 • 0.94
 • 13
 • 3
 • 2 پنس 1955
 • نقره
 • 0.94
 • 13
لیست کامل

2) 2 نیو پنس - الیزابت جوان 

2 نیو پنس الیزابت دوم - الیزابت جوان

توضیحات

-

ویژگی ها

2 New pence Elizabeth II - Young bust
سکه 2 نیو پنس الیزابت دوم - الیزابت جوان
ELIZABETH·II D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view - Date
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم - تاریخ
2 NEW PENCE - The badge of the Prince of Wales (a plume of three ostrich feathers in Crown)
2 نیو پنس - نشان شاهزاده ولز(3 پر شترمرغ در تاج)
1971 To 1981
از 1971 تا 1981
Bronze
برنز
7.12 Grams
7.12 گرم
25.91 mm
25.91 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 نیو پنس 1971 ، پروف
 • برنز
 • 7.12
 • 25.91
 • 3
 • 2 نیو پنس 1972 ، پروف
 • برنز
 • 7.12
 • 25.91
لیست کامل

3) 2 پنس - الیزابت جوان 

2 پنس الیزابت دوم - الیزابت جوان

توضیحات

-

ویژگی ها

2 pence Elizabeth II - Young bust
سکه 2 پنس الیزابت دوم - الیزابت جوان
ELIZABETH·II D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view - Date
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم - تاریخ
TWO PENCE - The badge of the Prince of Wales (a plume of three ostrich feathers in Crown) - Number 2
دو پنس - نشان شاهزاده ولز(3 پر شترمرغ در تاج) - عدد 2
1982 To 1984
از 1982 تا 1984
Bronze
برنز
7.12 Grams
7.12 گرم
25.91 mm
25.91 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 پنس 1982 ، پروف
 • برنز
 • 7.12
 • 25.91
 • 3
 • 2 پنس 1983
 • برنز
 • 7.12
 • 25.91
لیست کامل

4) 2 پنس - الیزابت با تاج 

2 پنس الیزابت دوم - الیزابت با تاج

توضیحات

این سکه دارای دو تیپ است؛ تیپ اول مربوط به سال های 1985 تا 1992 م. از جنس برنز و تیپ دوم مربوط به سال های 1992 تا 1997 م. از جنس استیل با روکش مس می باشد.

ویژگی ها

2 pence Elizabeth II - Elizabeth with Crown
سکه 2 پنس الیزابت دوم - الیزابت با تاج
ELIZABETH·II D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view - Date
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم - تاریخ
TWO PENCE - The badge of the Prince of Wales (a plume of three ostrich feathers in Crown) - Number 2
دو پنس - نشان شاهزاده ولز(3 پر شترمرغ در تاج) - عدد 2
1985 To 1997
از 1985 تا 1997
Bronze
برنز
7.12 Grams
7.12 گرم
25.91 mm
25.91 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 پنس 1985 ، پروف
 • برنز
 • 7.12
 • 25.91
 • 3
 • 2 پنس 1986
 • برنز
 • 7.12
 • 25.91
لیست کامل

5) 2 پنس - الیزابت با نیم تاج 

2 پنس الیزابت دوم - الیزابت با نیم تاج

توضیحات

-

ویژگی ها

2 pence Elizabeth II - Elizabeth with Tiara
سکه 2 پنس الیزابت دوم - الیزابت با نیم تاج
ELIZABETH·II D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view - Date
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم - تاریخ
TWO PENCE - The badge of the Prince of Wales (a plume of three ostrich feathers in Crown) - Number 2
دو پنس - نشان شاهزاده ولز(3 پر شترمرغ در تاج) - عدد 2
1985 To 1997
از 1985 تا 1997
Copper plated Steel
استیل با روکش مس
7.12 Grams
7.12 گرم
25.91 mm
25.91 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 پنس 1998 ، پروف
 • استیل با روکش مس
 • 7.12
 • 25.91
 • 3
 • 2 پنس 1999
 • استیل با روکش مس
 • 7.12
 • 25.91
لیست کامل

کالاهای فروشگاه


سکه 2 پنس 1971 الیزابت دوم - AU50 - انگلستان 013099
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 پنس 1971 الیزابت دوم - EF40 - انگلستان 013101
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 پنس 1971 الیزابت دوم - VF30 - انگلستان 013103
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 پنس 1971 الیزابت دوم - VF35 - انگلستان 013102
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 پنس 1975 الیزابت دوم - AU55 - انگلستان 013104
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 پنس 1975 الیزابت دوم - AU58 - انگلستان 032609
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 پنس 1975 الیزابت دوم - EF40 - انگلستان 013106
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 پنس 1975 الیزابت دوم - EF45 - انگلستان 013105
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 پنس 1975 الیزابت دوم - EF45 - انگلستان 035167
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 پنس 1976 الیزابت دوم - VF35 - انگلستان 013107
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 پنس 1977 الیزابت دوم - AU58 - انگلستان 013108
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 پنس 1977 الیزابت دوم - EF45 - انگلستان 013109
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 پنس 1978 الیزابت دوم - AU50 - انگلستان 013110
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 پنس 1978 الیزابت دوم - EF40 - انگلستان 013111
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 پنس 1979 الیزابت دوم - AU55 - انگلستان 032610
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 پنس 1979 الیزابت دوم - AU58 - انگلستان 013112
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 پنس 1979 الیزابت دوم - EF40 - انگلستان 013114
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 پنس 1979 الیزابت دوم - EF45 - انگلستان 013113
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 پنس 1979 الیزابت دوم - EF45 - انگلستان 035168
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 پنس 1979 الیزابت دوم - MS63 - انگلستان 035170
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 پنس 1980 الیزابت دوم - AU58 - انگلستان 035234
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 پنس 1980 الیزابت دوم - EF40 - انگلستان 013116
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 پنس 1980 الیزابت دوم - EF45 - انگلستان 013115
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 پنس 1980 الیزابت دوم - EF45 - انگلستان 035169
اتمام (فعلا موجود نیست)

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.