2 پِنس

معرفی و مشخصات سکه 2 پِنس الیزابت دوم (Two Pence) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

«پِنس» جمع «پنی» می باشد. هر یک پنی بریتانیا معادل 4 فارتینگ و یک دوازدهم شیلینگ و یک صدم پوند می باشد. این سکه در 5 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کتاب


1) 2 پنس - تاج 

2 پنس الیزابت دوم - تاج

توضیحات

این سکه دارای دو تیپ است که تفاوت آن ها در عبارت روی سکه می باشد؛ تیپ اول مربوط به سال 1953 م. با نوشته BRITT:OMN و تیپ دوم مربوط به سال های 1954 تا 2000 م. بدون نوشته BRITT:OMN بر روی سکه می باشد.

ویژگی ها

2 Pence Elizabeth II - Crown
سکه 2 پنس الیزابت دوم - تاج
+ ELIZABETH·II·DEI·GRATIA·REGINA·F:D: - Elizabeth II face side view
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم
Oak wreath - Crown - Number 2 - Date
تاجی از برگ بلوط - تاج - عدد 2 - تاریخ
1953 To 2000
از 1953 تا 2000
Silver 925
نقره با عیار 925
0.94 Grams
0.94 گرم
13 mm
13 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آبان 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 پنس 1954
 • نقره
 • 0.94
 • 13
 • 3
 • 2 پنس 1955
 • نقره
 • 0.94
 • 13
لیست کامل

2) 2 نیو پنس - الیزابت جوان 

2 نیو پنس الیزابت دوم - الیزابت جوان

توضیحات

-

ویژگی ها

2 New pence Elizabeth II - Young bust
سکه 2 نیو پنس الیزابت دوم - الیزابت جوان
ELIZABETH·II D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view - Date
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم - تاریخ
2 NEW PENCE - The badge of the Prince of Wales (a plume of three ostrich feathers in Crown)
2 نیو پنس - نشان شاهزاده ولز(3 پر شترمرغ در تاج)
1971 To 1981
از 1971 تا 1981
Bronze
برنز
7.12 Grams
7.12 گرم
25.91 mm
25.91 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آبان 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 نیو پنس 1971 ، پروف
 • برنز
 • 7.12
 • 25.91
 • 3
 • 2 نیو پنس 1972 ، پروف
 • برنز
 • 7.12
 • 25.91
لیست کامل

3) 2 پنس - الیزابت جوان 

2 پنس الیزابت دوم - الیزابت جوان

توضیحات

-

ویژگی ها

2 pence Elizabeth II - Young bust
سکه 2 پنس الیزابت دوم - الیزابت جوان
ELIZABETH·II D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view - Date
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم - تاریخ
TWO PENCE - The badge of the Prince of Wales (a plume of three ostrich feathers in Crown) - Number 2
دو پنس - نشان شاهزاده ولز(3 پر شترمرغ در تاج) - عدد 2
1982 To 1984
از 1982 تا 1984
Bronze
برنز
7.12 Grams
7.12 گرم
25.91 mm
25.91 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آبان 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 پنس 1982 ، پروف
 • برنز
 • 7.12
 • 25.91
 • 3
 • 2 پنس 1983
 • برنز
 • 7.12
 • 25.91
لیست کامل

4) 2 پنس - الیزابت با تاج 

2 پنس الیزابت دوم - الیزابت با تاج

توضیحات

این سکه دارای دو تیپ است؛ تیپ اول مربوط به سال های 1985 تا 1992 م. از جنس برنز و تیپ دوم مربوط به سال های 1992 تا 1997 م. از جنس استیل با روکش مس می باشد.

ویژگی ها

2 pence Elizabeth II - Elizabeth with Crown
سکه 2 پنس الیزابت دوم - الیزابت با تاج
ELIZABETH·II D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view - Date
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم - تاریخ
TWO PENCE - The badge of the Prince of Wales (a plume of three ostrich feathers in Crown) - Number 2
دو پنس - نشان شاهزاده ولز(3 پر شترمرغ در تاج) - عدد 2
1985 To 1997
از 1985 تا 1997
Bronze
برنز
7.12 Grams
7.12 گرم
25.91 mm
25.91 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آبان 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 پنس 1985 ، پروف
 • برنز
 • 7.12
 • 25.91
 • 3
 • 2 پنس 1986
 • برنز
 • 7.12
 • 25.91
لیست کامل

5) 2 پنس - الیزابت با نیم تاج 

2 پنس الیزابت دوم - الیزابت با نیم تاج

توضیحات

-

ویژگی ها

2 pence Elizabeth II - Elizabeth with Tiara
سکه 2 پنس الیزابت دوم - الیزابت با نیم تاج
ELIZABETH·II D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view - Date
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم - تاریخ
TWO PENCE - The badge of the Prince of Wales (a plume of three ostrich feathers in Crown) - Number 2
دو پنس - نشان شاهزاده ولز(3 پر شترمرغ در تاج) - عدد 2
1985 To 1997
از 1985 تا 1997
Copper plated Steel
استیل با روکش مس
7.12 Grams
7.12 گرم
25.91 mm
25.91 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آبان 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 پنس 1998 ، پروف
 • استیل با روکش مس
 • 7.12
 • 25.91
 • 3
 • 2 پنس 1999
 • استیل با روکش مس
 • 7.12
 • 25.91
لیست کامل

کالاهای فروشگاه


اتمام (فعلا موجود نیست)
013099
اتمام (فعلا موجود نیست)
013101
اتمام (فعلا موجود نیست)
013100
اتمام (فعلا موجود نیست)
013103
اتمام (فعلا موجود نیست)
013102
اتمام (فعلا موجود نیست)
013104
اتمام (فعلا موجود نیست)
013106
اتمام (فعلا موجود نیست)
013105
اتمام (فعلا موجود نیست)
013107
اتمام (فعلا موجود نیست)
013108
اتمام (فعلا موجود نیست)
013109
اتمام (فعلا موجود نیست)
013110
اتمام (فعلا موجود نیست)
013111
اتمام (فعلا موجود نیست)
013112
اتمام (فعلا موجود نیست)
013114
اتمام (فعلا موجود نیست)
013113
اتمام (فعلا موجود نیست)
013116
اتمام (فعلا موجود نیست)
013115
اتمام (فعلا موجود نیست)
013117
اتمام (فعلا موجود نیست)
013118
اتمام (فعلا موجود نیست)
013119
اتمام (فعلا موجود نیست)
013121
اتمام (فعلا موجود نیست)
013120
اتمام (فعلا موجود نیست)
013122
لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک تهیه مستقیم صنایع دستی مرغوب و دارای اصالت ایرانی از هنرمندان تولیدکننده و معرفی و فروش آنها در وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژیک در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیون یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ، مدال یادبود ، اسکناس ، تمبر و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش کرده ایم با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک در آینده نزدیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی ، اشیاء قدیمی ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و... می باشد.