:: لیست جدید ۲۱ خرداد :: اینجا ضربه بزنید

1 فارتینگ

معرفی و مشخصات سکه 1 فارتینگ ویکتوریا (One Farthing) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک فارتینگ انگلستان معادل یک چهارم پنی می باشد. این سکه در 3 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 1 فارتینگ - ویکتوریای نوجوان 

1 فارتینگ ویکتوریا - ویکتوریای نوجوان

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Farthing Victoria - teenager bust
سکه 1 فارتینگ ویکتوریا - ویکتوریای نوجوان
VICTORIA DEI GRATIA - Victoria face side view - Date
عبارت به لطف خداوند ویکتوریا - نیمرخ ویکتوریا - تاریخ
BRITANNIAR: REG: FID: DEF: - Britannia - Flower
ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - الهه بریتانیا - گل
1838 To 1864
از 1838 تا 1864
Copper
مس
4.72 Grams
4.72 گرم
22 mm
22 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 فارتینگ 1839
 • مس
 • 4.72
 • 22
 • 3
 • 1 فارتینگ 1839 ، پروف
 • مس
 • 4.72
 • 22
لیست کامل

2) 1 فارتینگ - ویکتوریای جوان 

1 فارتینگ ویکتوریا - ویکتوریای جوان

توضیحات

این سکه دارای دو تیپ است ؛ تیپ اول سکه دارای کنگره نقطه ای و در تیپ دوم دارای کنگره دندانه ای است.

ویژگی ها

1 Farthing Victoria - Young bust
سکه 1 فارتینگ ویکتوریا - ویکتوریای جوان
VICTORIA D:G: BRITT:REG:F:D: - Victoria face side view
عبارت به لطف خداوند ویکتوریا ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ ویکتوریا
FARTHING - Britannia - Date
فارتینگ - بریتانیا - تاریخ
1860 To 1873
از 1860 تا 1873
Bronze
برنز
2.83 Grams
2.83 گرم
20 mm
20 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 فارتینگ 1860 ، پروف ، کنگره نقطه دار
 • برنز
 • 2.83
 • 20
 • 3
 • 1 فارتینگ 1860 ، کنگره دندانه ای
 • برنز
 • 2.83
 • 20
لیست کامل

3) 1 فارتینگ - ویکتوریای میان سال 

1 فارتینگ ویکتوریا - ویکتوریای میان سال

توضیحات

این سکه دارای دو تیپ است که تفاوت این دو تیپ در میزان تیرگی و روشنی آن ها می باشد.

ویژگی ها

1 Farthing Victoria - Middle aged bust
سکه 1 فارتینگ ویکتوریا - ویکتوریای میان سال
VICTORIA D:G: BRITT:REG:F:D - Victoria face side view
مخفف عبارت به لطف خداوند ویکتوریا ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ ویکتوریا
FARTHING - Britannia - Date
فارتینگ - الهه بریتانیا - تاریخ
1895 To 1901
از 1895 تا 1901
Bronze
برنز
2.83 Grams
2.83 گرم
20 mm
20 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 فارتینگ 1896
 • برنز
 • 2.83
 • 20
 • 3
 • 1 فارتینگ 1896 ، پروف
 • برنز
 • 2.83
 • 20
لیست کامل

محصولات دسته: 1 فارتینگ