:: مزایده ماهانه :: مزایده آنلاین ماهانه ایران آنتیک (شماره 29) ، جمعه 1 بهمن 1400 راس ساعت 18:00 شروع خواهد شد. جهت اطلاع بیشتر و مشاهده محصولات مزایده ای «اینجا کلیک کنید»

1/2 فرانک

معرفی و مشخصات سکه 1/2 فرانک ناپلئون یکم (Half Franc) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک فرانک فرانسه معادل صد سانتیم می باشد. این سکه در 5 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کتاب


1) 1/2 فرانک - کنسول یکم 

سکه 1/2 فرانک ناپلئون یکم - کنسول یکم

توضیحات

در پشت سکه به جای تاریخ عبارت ANXI (یازدهمین سال) و AN12 نوشته شده که بیانگر دوازدهمین سال از جمهوری فرانسه است. تنها سال 1804 میلادی به تاریخ نوشته شده است.

ویژگی ها

1/2 Franc Napoleon I - Premier Consul
سکه 1/2 فرانک ناپلئون یکم - کنسول یکم
BONAPARTE PREMIER CONSUL· - Napoleon face side view - Tiolier (Engraver)
بناپارت کنسول اول - نیمرخ ناپلئون - تیولیر (نام طراح )
Olive Wreath - DEMI FRANC - RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. - AN 12. - Mintmark
تاج زیتون - یک دوم فرانک - مخفف جمهوری فرانسه - دوازدهمین سال - نشان ضرابخانه
1803
1803
Silver 900
نقره با عیار 900
2.25 Grams
2.25 گرم
18 mm
18 میلیمتر
-
-
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1/2 فرانک (1803)A ، AN12 (پاریس)
 • نقره
 • 2.25
 • 18
 • 3
 • 1/2 فرانک (1803)BB ، AN12 (استراسبورگ)
 • نقره
 • 2.25
 • 18
لیست کامل

2) 1/2 فرانک - نیم تنه کوچک 

سکه 1/2 فرانک ناپلئون یکم - نیم تنه کوچک

توضيحات

این سکه دارای دو تیپ است؛ در تیپ اول در پشت سکه به جای تاریخ عبارت AN12 نوشته شده که بیانگر دوازدهمین سال از جمهوری فرانسه است. همچنین AN13 (سیزدهمین سال) AN14 (چهاردهمین سال) نیز در این سری سکه به ضرب رسیده است. در تیپ دوم به جای سال های سپری شده از جمهوری فرانسه تاریخ میلادی آورده شده است. همچنین در تیپ دوم نوشته ها و طرح پشت سکه بزرگ تر است.

ویژگی ها

1/2 Franc Napoleon I - Small bust
سکه 1/2 فرانک ناپلئون یکم - نیم تنه کوچک
NAPOLEON EMPEREUR. - Napoleon face side view - Tiolier (Engraver)
امپراطور ناپلئون - نیمرخ ناپلئون - تیولیر (نام طراح )
Olive Wreath - DEMI FRANC. - REPUBLIQUE FRANCAISE. - AN13 - Mintmark
تاج زیتون - یک دوم فرانک - جمهوری فرانسه - سیزدهمین سال - نشان ضرابخانه
1803 To 1807
از 1803 تا 1807
Silver 900
نقره با عیار 900
2.50 Grams
2.50 گرم
18 mm
18 میلیمتر
-
-
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1/2 فرانک (1804)A ، AN13 (پاریس)
 • نقره
 • 2.50
 • 18
 • 3
 • 1/2 فرانک (1805)A ، AN14 (پاریس)
 • نقره
 • 2.50
 • 18
لیست کامل

3) 1/2 فرانک - نیم تنه بزرگ 

سکه 1/2 فرانک ناپلئون یکم - نیم تنه بزرگ

توضيحات

-

ویژگی ها

1/2 Franc Napoleon I - large bust
سکه 1/2 فرانک ناپلئون یکم - نیم تنه بزرگ
NAPOLEON EMPEREUR. - Napoleon face side view - Tiolier (Engraver)
امپراطور ناپلئون - نیمرخ ناپلئون - تیولیر (نام طراح )
Olive Wreath - DEMI FRANC. - REPUBLIQUE FRANCAISE. - Date - Mintmark
تاج زیتون - یک دوم فرانک - جمهوری فرانسه - تاریخ - نشان ضرابخانه
1807
1807
Silver 900
نقره با عیار 900
2.50 Grams
2.50 گرم
18 mm
18 میلیمتر
Smooth
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

4) 1/2 فرانک - ناپلئون با سربند-تیپ یک 

سکه 1/2 فرانک ناپلئون یکم - ناپلئون با سربند-تیپ یک

توضيحات

-

ویژگی ها

1/2 Franc Napoleon I - Napoleon Laureate head-Type one
سکه 1/2 فرانک ناپلئون یکم - ناپلئون با سربند - تیپ یک
NAPOLEON EMPEREUR. - Napoleon face side view - Tiolier (Engraver)
امپراطور ناپلئون - نیمرخ ناپلئون - تیولیر (نام طراح )
Olive Wreath - DEMI FRANC. - REPUBLIQUE FRANCAISE. - Date - Mintmark
تاج زیتون - یک دوم فرانک - جمهوری فرانسه - تاریخ - نشان ضرابخانه
1807 - 1808
1807 - 1808
Silver 900
نقره با عیار 900
2.50 Grams
2.50 گرم
18 mm
18 میلیمتر
Smooth
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1/2 فرانک 1808
 • نقره
 • 2.50
 • 18
 • 3
 • 1/2 فرانک B ، 1808 (روان)
 • نقره
 • 2.50
 • 18
لیست کامل

5) 1/2 فرانک - ناپلئون با سربند- تیپ دو 

سکه 1/2 فرانک ناپلئون یکم - ناپلئون با سربند- تیپ دو

توضيحات

-

ویژگی ها

1/2 Franc Napoleon I - Napoleon Laureate head-Type two
سکه 1/2 فرانک ناپلئون یکم - ناپلئون با سربند- تیپ دو
NAPOLEON EMPEREUR. - Napoleon face side view - Tiolier (Engraver)
امپراطور ناپلئون - نیمرخ ناپلئون - تیولیر (نام طراح )
Olive Wreath - DEMI FRANC. - EMPIRE FRANÇAIS. - Date - Mintmark
تاج زیتون - یک دوم فرانک - امپراطوری فرانسه - تاریخ - نشان ضرابخانه
1809 To 1814
از 1809 تا 1814
Silver 900
نقره با عیار 900
2.50 Grams
2.50 گرم
18 mm
18 میلیمتر
Smooth
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1/2 فرانک 1810 ، A (پاریس)
 • نقره
 • 2.50
 • 18
 • 3
 • 1/2 فرانک 1811 ، A (پاریس)
 • نقره
 • 2.50
 • 18
لیست کامل
لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک تهیه مستقیم صنایع دستی مرغوب و دارای اصالت ایرانی از هنرمندان تولیدکننده و معرفی و فروش آنها در وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژیک در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیون یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ، مدال یادبود ، اسکناس ، تمبر و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش کرده ایم با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک در آینده نزدیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی ، اشیاء قدیمی ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و... می باشد.