:: لیست جدید ۸ مهر ::  اینجا ضربه بزنید

:: لیست مزایده شماره ۶۲ :: اینجا ضربه بزنید

2 فرانک

معرفی و مشخصات سکه 2 فرانک ناپلئون یکم (Two Francs) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک فرانک فرانسه معادل صد سانتیم می باشد. این سکه در 5 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 2 فرانک - کنسول یکم 

سکه 2 فرانک ناپلئون یکم - کنسول یکم

توضیحات

در پشت سکه به جای تاریخ عبارت AN12 نوشته شده که بیانگر دوازدهمین سال از جمهوری فرانسه است که تقریبا مربوط به سال 1803 میلادی می شود. بر کنگره بیرونی سکه عبارت DIEU PROTEGE LA FRANCE به معنی «خداوند حافظ فرانسه باد» نوشته شده است.

ویژگی ها

2 Francs Napoleon I - Premier Consul
سکه 2 فرانک ناپلئون یکم - کنسول یکم
BONAPARTE PREMIER CONSUL - Napoleon face side view - Tiolier (Engraver)
بناپارت کنسول اول - نیمرخ ناپلئون - تیولیر (نام طراح)
Olive Wreath - 2 FRANCS - RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. - AN 12. - Mintmark
تاج زیتون - 2 فرانک - جمهوری فرانسه - دوازدهمین سال - نشان ضرابخانه
1803
1803
Silver 900
نقره با عیار 900
10 Grams
10 گرم
27 mm
27 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 فرانک (1803)A ، AN12 (پاریس) ، پروف
 • نقره
 • 10
 • 27
 • 3
 • 2 فرانک (1803)BB ، AN12 (استراسبورگ)
 • نقره
 • 10
 • 27
لیست کامل

2) 2 فرانک - ناپلئون بدون سربند 

سکه 2 فرانک ناپلئون یکم - ناپلئون بدون سربند

توضیحات

در پشت سکه به جای تاریخ عبارت AN12 نوشته شده که بیانگر دوازدهمین سال از جمهوری فرانسه است که مربوط به سال 1803 میلادی می شود. دو سال آخر ضرب این سکه به جای چندمین سال از سپری شدن جمهوری فرانسه تاریخ میلادی (1806 و 1807) نوشته شده است. بر کنگره بیرونی این سکه عبارت DIEU PROTEGE LA FRANCE به معنی «خداوند حافظ فرانسه باد» نوشته شده است.

ویژگی ها

2 Francs Napoleon I - Napoleon Without laureate
سکه 2 فرانک ناپلئون یکم - ناپلئون بدون سربند
NAPOLEON EMPEREUR. - Napoleon face side view - Tiolier (Engraver)
امپراطور ناپلئون - نیمرخ ناپلئون - تیولیر (نام طراح )
Olive Wreath - 2 FRANCS. - RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. - AN 12 - Mintmark
تاج زیتون - 2 فرانک - جمهوری فرانسه - دوازدهمین سال - نشان ضرابخانه
1803 To 1807
از 1803 تا 1807
Silver 900
نقره با عیار 900
10 Grams
10 گرم
27 mm
27 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 فرانک (1804)T ، AN13 (نانت)
 • نقره
 • 10
 • 27
 • 3
 • 2 فرانک (1803)A ، AN12 (پاریس)
 • نقره
 • 10
 • 27
لیست کامل

3) 2 فرانک - نیم تنه بزرگ 

سکه 2 فرانک ناپلئون یکم - نیم تنه بزرگ

توضيحات

بر کنگره بیرونی این سکه عبارت DIEU PROTEGE LA FRANCE به معنی «خداوند حافظ فرانسه باد» نوشته شده است.

ویژگی ها

2 Francs Napoleon I - large bust
سکه 2 فرانک ناپلئون یکم - نیم تنه بزرگ
NAPOLEON EMPEREUR. - Napoleon face side view - Tiolier (Engraver)
امپراطور ناپلئون - نیمرخ ناپلئون - تیولیر (نام طراح )
Olive Wreath -2 FRANCS. - REPUBLIQUE FRANCAISE. - Date - Mintmark
تاج زیتون - 2 فرانک - جمهوری فرانسه - تاریخ - نشان ضرابخانه
1807
1807
Silver 900
نقره با عیار 900
10 Grams
10 گرم
27 mm
27 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

4) 2 فرانک - ناپلئون با سربند-تیپ یک 

سکه 2 فرانک ناپلئون یکم - ناپلئون با سربند-تیپ یک

توضیحات

بر کنگره بیرونی این سکه عبارت DIEU PROTEGE LA FRANCE به معنی «خداوند حافظ فرانسه باد» نوشته شده است.

ویژگی ها

2 Francs Napoleon I - Napoleon With laureate-Type one
سکه 2 فرانک ناپلئون یکم - ناپلئون با سربند-تیپ یک
NAPOLEON EMPEREUR. - Napoleon face side view - Tiolier (Engraver)
امپراطور ناپلئون - نیمرخ ناپلئون - تیولیر (نام طراح )
Olive Wreath - 2 FRANCS. - RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. - Date - Mintmark
تاج زیتون - 2 فرانک - جمهوری فرانسه - تاریخ - نشان ضرابخانه
1807-1808
1807-1808
Silver 900
نقره با عیار 900
10 Grams
10 گرم
27 mm
27 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 فرانک 1808
 • نقره
 • 10
 • 27
 • 3
 • 2 فرانک B ، 1808 (روان)
 • نقره
 • 10
 • 27
لیست کامل

5) 2 فرانک - ناپلئون با سربند-تیپ دو 

سکه 2 فرانک ناپلئون یکم - ناپلئون با سربند-تیپ دو

توضیحات

بر کنگره بیرونی این سکه عبارت DIEU PROTEGE LA FRANCE به معنی «خداوند حافظ فرانسه باد» نوشته شده است. این سکه دارای دو واریته است؛ در واریته اول که مربوط به سال های 1809 تا 1814 میلادی می باشد روبان سربند کوتاه و پشت سر آویزان است. واریته دوم مربوط به سال 1815 میلادی (بازگشت و حکومت صد روزه ناپلئون) و روبان سربند بلند و بر روی شانه افتاده است.

ویژگی ها

2 Francs Napoleon I - Napoleon With laureate-Type Two
سکه 2 فرانک ناپلئون یکم - ناپلئون با سربند-تیپ دو
NAPOLEON EMPEREUR. - Napoleon face side view - Tiolier (Engraver)
امپراطور ناپلئون - نیمرخ ناپلئون - تیولیر (نام طراح )
Olive Wreath - 2 FRANCS. - EMPIRE FRANÇAIS. - Date - Mintmark
تاج زیتون - 2 فرانک - امپراطوری فرانسه - تاریخ - نشان ضرابخانه
1809 To 1815
از 1809 تا 1815
Silver 900
نقره با عیار 900
10 Grams
10 گرم
27 mm
27 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 فرانک 1810 ، A (پاریس)
 • نقره
 • 10
 • 27
 • 3
 • 2 فرانک 1811 ، A (پاریس)
 • نقره
 • 10
 • 27
لیست کامل

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.