1 یورو

معرفی و مشخصات سکه 1 یورو جمهوری (One Euro) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک یورو فرانسه معادل صد یورو سنت می باشد. این سکه در 1 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 1 یورو 

سکه 1 یورو جمهوری کنونی

توضیحات

این سکه دارای دو واریته است؛ واریته اول مربوط به سال های 1999 تا 2006 م. و واریته دوم مربوط به سال های 2007 تا 2009 م. است. این دو واریته در نقشه متفاوت هستند.

ویژگی ها

1 Euro Modern republic
سکه 1 یورو جمهوری کنونی
A tree, symbolising life, continuity and growth - LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ - Twelve stars of Europe - RF - Date - Mint mark - J. JIMENEZ(Engraver)
12 درختی که نمادی از زندگی ، استمرار و رشد است - آزادی، برابری، برادری (شعار رسمی جمهوری فرانسه) - 12 ستاره نماد کشور های اروپا - مخفف جمهوری فرانسه - تاریخ - نشان ضرابخانه - خیمنز (طراح سکه)
1 EURO - A Map with 12 Stars (symbolizes the gathering of the 15 nations of the European Union) - LL (Engraver)
1 یورو - نقشه با 12 ستاره (سمبل تجمع 15 کشور عضو اتحادیه اروپا) - مخفف لوک لویسیکس (طراح سکه)
1999 To 2009
از 1999 تا 2009
Bi-Metallic Copper-Nickel center in Brass ring
تکه داخلی آلیاژی از مس و نیکل، تکه بیرونی برنج
7.50 Grams
7.50 گرم
23.3 mm
23.3 میلیمتر
Plain and Segmented Reeding
صاف و دندانه دار بخش بندی شده
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
  • 2
  • 1 یورو 1999 ، پروف
  • تکه داخلی آلیاژی از مس و نیکل، تکه بیرونی برنج
  • 7.50
  • 23.3
  • 3
  • 1 یورو 2000
  • تکه داخلی آلیاژی از مس و نیکل، تکه بیرونی برنج
  • 7.50
  • 23.3
لیست کامل