1 فرانک

معرفی و مشخصات سکه 1 فرانک جمهوری (One Franc) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک فرانک فرانسه معادل صد سانتیم می باشد. این سکه در 10 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کتاب


1) 1 فرانک - الهه سرس 

سکه 1 فرانک جمهوری - الهه سرس

توضیحات

این سکه دارای دو واریته است، واریته اول با نقره با عیار 900 مربوط به سال های 1849 تا 1851 میلادی و مربوط به دوران جمهوری دوم فرانسه و واریته دوم با نقره با عیار 835 مربوط به سال های 1871 تا 1895 میلادی مربوط به جمهوری سوم فرانسه است. این سکه در سال های 1873 تا 1877 ، 1879 ، 1880 ، 1882 تا 1886 ، 1890 تا 1893 میلادی به ضرب نرسیده است.

ویژگی ها

1 Franc 2nd & Third Republic - Ceres
سکه 1 فرانک جمهوری دوم و سوم - الهه سرس
REPUBLIQUE FRANÇAISE - Ceres - Star - E.A.OUDINÉ.F. (Engraver)
جمهوری فرانسه - الهه سرس - ستاره - اودینه (طراح سکه)
LIBERTE EGALITE FRATERNITE - Olive and Oak wreath - 1 FRANC - Date - Mintmark
آزادی، برابری، برادری (شعار رسمی جمهوری فرانسه) - تاج زیتون و بلوط - 1 فرانک - تاریخ - نشان ضرابخانه
1849 To 1851 And 1871 To 1895
از 1849 تا 1851 و 1871 تا 1895
Silver 900 And 835
نقره با عیار 900 و 835
5 Grams
5 گرم
23 mm
23 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: فروردین 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 فرانک 1850 ، A (پاریس)
 • نقره
 • 5
 • 23
 • 3
 • 1 فرانک 1851 ، A (پاریس)
 • نقره
 • 5
 • 23
لیست کامل

2) 1 فرانک - نماد آزادی 

سکه 1 فرانک جمهوری سوم - نماد آزادی

توضیحات

این سکه دارای دو واریته است، واریته اول مربوط به سال های 1898 تا 1920 م (دوران جمهوری سوم) از جنس نقره با عیار 835 به وزن 5 گرم و قطر 23 میلیمتر با کنگره بیرونی دندانه دار و واریته دوم مربوط به سال های 1960 تا 2001 میلادی (جمهوری پنجم یا جمهوری کنونی) از جنس نیکل به وزن 6 گرم و قطر 24 میلیمتر است. برخی از کنگره های بیرونی واریته دوم صاف و برخی دندانه دار می باشد. این سکه در سال 1963 میلادی به ضرب نرسیده است.

ویژگی ها

1 Franc Republic - Liberty
سکه 1 فرانک جمهوری - نماد آزادی
REPUBLIQUE FRANÇAISE - Liberty sowing seeds - O.Roty (Engraver)
جمهوری فرانسه - نماد آزادی در حال بذر پاشیدن - روتی (طراح سکه)
LIBERTE EGALITE FRATERNITE - 1 FRANC - Olive branch - Date
آزادی، برابری، برادری (شعار رسمی جمهوری فرانسه) - نماد آزادی در حال بذر پاشیدن - 1 فرانک - شاخه زیتون - تاریخ
1898 To 1920 - 1960 To 2001
از 1898 تا 1920 و از 1960 تا 2001
Silver 835 And Nickel
نقره با عیار 835 و نیکل
5 And 6 Grams
5 ، 6 گرم
23 - 24 mm
23 - 24 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: فروردین 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 فرانک 1898 ، پروف
 • نقره
 • 5
 • 23
 • 3
 • 1 فرانک 1899
 • نقره
 • 5
 • 23
لیست کامل

3) 1 فرانک - مرکوری 

سکه 1 فرانک جمهوری سوم - مرکوری

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Franc Third Republic - Mercury
سکه 1 فرانک جمهوری سوم - مرکوری
COMMERCE INDUSTRIE - Mercury - DOMARD INV. (Engraver) - Date
صنعت بازرگانی - مرکوری (از خدایان روم باستان) - دومارد (طراح) - تاریخ
BON POUR CHAMBRES DE COMMERCE DE FRANCE - 1 FRANC - BR. AL. - Mintmark - Flower
مناسب برای اتاق بازرگانی - 1 فرانک - مخفف برنز-آلومینیوم - نشان ضرابخانه - گل
1920 To 1927
از 1920 تا 1927
Aluminum-Bronze
آلیاژی از آلومینیوم و برنز
4 Grams
4 گرم
23 mm
23 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: فروردین 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 فرانک 1921
 • آلیاژی از آلومینیوم و برنز
 • 4
 • 23
 • 3
 • 1 فرانک 1922
 • آلیاژی از آلومینیوم و برنز
 • 4
 • 23
لیست کامل

4) 1 فرانک - شاخ نعمت 

سکه 1 فرانک جمهوری سوم و چهارم - شاخ نعمت

توضیحات

این سکه دارای 2 واریته است؛ واریته اول از جنس آلیاژی از آلومینیوم و برنز به وزن 4 گرم ، واریته دوم از جنس آلومینیوم به وزن 1.3 گرم می باشد. این سکه در تاریخ های 1942 و 1950 تا 1956 میلادی ضرب نشده است.

ویژگی ها

1 Franc Third & Fourth Republic - Cornucopia
سکه 1 فرانک جمهوری سوم و چهارم - شاخ نعمت
REPUBLIQUE FRANÇAISE - Marianne face side view - MORLON (Engraver)
جمهوری فرانسه - نیمرخ الهه ماریان - مورلون (طراح سکه)
LIBERTE EGALITE FRATERNITE - 1 FRANC - 2 Cornucopias - Date - Mintmark
آزادی، برابری، برادری (شعار رسمی جمهوری فرانسه) - 1 فرانک - 2 عدد شاخ نعمت - تاریخ - نشان ضرابخانه
1931 To 1959
از 1931 تا 1959
Aluminum-Bronze - Aluminum
آلیاژی از آلومینیوم و برنز - آلومینیوم
4 - 1.3 Grams
4 - 1.3 گرم
23 mm
23 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: فروردین 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 فرانک 1932
 • آلیاژی از آلومینیوم و برنز
 • 4
 • 23
 • 3
 • 1 فرانک 1933
 • آلیاژی از آلومینیوم و برنز
 • 4
 • 23
لیست کامل

5) 1 فرانک - تبر 

سکه 1 فرانک جمهوری چهارم - تبر

توضیحات

دولت ویشی فرانسه در زمان بین سال های ۱۹۴۰ م. (شکست از آلمان نازی) و ۱۹۴۴ م. (آزادسازی فرانسه توسط متفقین و نیروهای مقاومت) به رهبری مارشال پتن گفته می شود که بر بخش جنوبی اشغال نشده و مناطقی از مستعمرات فرانسه تسلط داشت. این سکه دارای دو واریته با ضرب صاف و ضرب برجسته است.

ویژگی ها

1 Franc Fourth Republic - Axe
سکه 1 فرانک جمهوری چهارم - تبر
ÉTAT FRANÇAIS - Axe between wheat ears (Coat of arms or Symbol of the Vichy French State) - LB (Engraver)
دولت فرانسه - تبر بین دو سنبله گندم (نشان ملی یا سمبلی از دولت ویشی فرانسه) - اختصار لوسین ژرژ بازور (طراح سکه)
TRAVAIL FAMILLE PATRIE - 1 FRANC - Oak Leaves - Date - Mintmark
کار ، خانواده ، وطن (شعار رسمی دولت ویشی فرانسه) - 1 فرانک - بر گ بلوط - تاریخ - نشان ضرابخانه
1942 To 1944
از 1942 تا 1944
Aluminum
آلومینیوم
1.6 Grams
1.6 گرم
23 mm
23 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: فروردین 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 فرانک 1942 ، بدون LB
 • آلومینیوم
 • 1.6
 • 23
 • 3
 • 1 فرانک 1943
 • آلومینیوم
 • 1.6
 • 23
لیست کامل

6) 1 فرانک - نیمرخ نماد آزادی با کلاه 

سکه 1 فرانک جمهوری کنونی - نیمرخ نماد آزادی با کلاه

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Franc Modern Republic - Liberty Face side view with Cap
سکه 1 فرانک جمهوری کنونی - نیمرخ نماد آزادی با کلاه
REPUBLIQUE FRANÇAISE - Liberty Face side view with Cap - Star - Dupré (Engraver)
جمهوری فرانسه - نیمرخ نماد آزادی با کلاه - ستاره - دوپره (طراح سکه)
LIBERTE EGALITE FRATERNITE - Olive wreath - 1 FRANC - Date - Mintmark
آزادی، برابری، برادری (شعار رسمی جمهوری فرانسه) - تاج زیتون - 1 فرانک - تاریخ - نشان ضرابخانه
1992
1992
Nickel
نیکل
6 Grams
6 گرم
24 mm
24 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: فروردین 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

7) 1 فرانک - بنیاد فرانسه 

سکه 1 فرانک جمهوری کنونی - بنیاد فرانسه

توضیحات

بنیاد فرانسه نهادی دانشگاهی (فرهنگی) در فرانسه است که در 25 اکتبر 1795 میلادی بنیانگذاری شد. این سکه به مناسبت دویستمین سال تاسیس این بنیاد ضرب گردید.

ویژگی ها

1 Franc Modern Republic - Institut de France
سکه 1 فرانک جمهوری کنونی - بنیاد فرانسه
REPUBLIQUE FRANÇAISE - INSTITUT DE FRANCE - Cupola of the Institut de France - 1 F - R.C. (Engraver) - Date
جمهوری فرانسه - بنیاد فرانسه - تصویر گنبد بنیاد فرانسه - مخفف 1 فرانک - مخفف ریموند کوربین (طراح سکه) - تاریخ
LIBERTE EGALITE FRATERNITE - INSTITVT NATIONAL DES SCIENCES ET ARTS - 3 Olive branches - Framed arms - Date - Mintmark
آزادی، برابری، برادری (شعار رسمی جمهوری فرانسه) - عبارت انستیتوی ملی علوم و هنر - 3 شاخه زیتون - آرم در مربع - تاریخ - نشان ضرابخانه
1995
1995
Nickel
نیکل
6 Grams
6 گرم
24 mm
24 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: فروردین 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

8) 1 فرانک - ژاک روف 

سکه 1 فرانک جمهوری کنونی - ژاک روف

توضیحات

ژاک روف ، مشهورترین اقتصاددان لیبرال فرانسوی بود و این سکه به مناسبت صدمین سالگرد تولد او ضرب شده است.

ویژگی ها

1 Franc Modern Republic - Jacques Rueff
سکه 1 فرانک جمهوری کنونی - ژاک روف
REPUBLIQUE FRANÇAISE - portrait Of Jacques Rueff - The Seed sower - Date of birth and death - RODIER(Engraver)
جمهوری فرانسه - پرتره ژاک روف - زنی در حال بذر پاشیدن - تاریخ ولادت و وفات - رودیر (طراح سکه)
LIBERTE EGALITE FRATERNITE - Liberty with Torch - Olive and Oak branch - 1 F - Date - Mintmark
آزادی، برابری، برادری (شعار رسمی جمهوری فرانسه) - نماد آزادی با مشعل - شاخه زیتون و بلوط - مخفف 1 فرانک - تاریخ - نشان ضرابخانه
1996
1996
Nickel
نیکل
6 Grams
6 گرم
24 mm
24 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: فروردین 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

9) 1 فرانک - شارل دو گل 

سکه 1 فرانک جمهوری کنونی - شارل دو گل

توضیحات

این سکه به مناسبت سی امین سالگرد شکل گیری پنجمین جمهوری فرانسه با تصویر شارل دو گل با نام کامل شارل آندره ژوزف ماری دو گل که به ژنرال دو گل نیز معروف میباشد ضرب شده است. وی اولین رئیس جمهور پنجمین جمهوری فرانسه بوده است.

ویژگی ها

1 Franc Modern Republic - Charles de Gaulle
سکه 1 فرانک جمهوری کنونی - شارل دو گل
CHARLES DE GAULLE - REPUBLIQUE FRANÇAISE - Charles de Gaulle face side view - ER(Engraver)
عبارت شارل دو گل - جمهوری فرانسه - نیمرخ شارل دو گل - مخفف امیل روسو (طراح سکه)
LIBERTE EGALITE FRATERNITE - 1 F in six sided - Date of birth and death - Mintmark
آزادی، برابری، برادری (شعار رسمی جمهوری فرانسه) - مخفف 1 فرانک در شش ضلعی - تاریخ ولادت و وفات - نشان ضرابخانه
1988
1988
Nickel
نیکل
6 Grams
6 گرم
24 mm
24 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: فروردین 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

10) 1 فرانک - مجلس عمومی 

 

توضیحات

این سکه به مناسبت دویستمین سالگرد تاسیس مجلس عمومی فرانسه به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

1 Franc Modern Republic - Estates General
سکه 1 فرانک جمهوری کنونی - مجلس عمومی
Three representatives of the Estates General - CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX - 5 MAI 1789 - BÉRÉCHEL(Engraver)
سه نماینده از مجلس عمومی - عبارت دعوت از دولت های عمومی - 5 می 1789 - برشل (طراح سکه)
REPUBLIQUE FRANÇAISE. - Olive wreath - 1 FRANC - Date - Mintmark
جمهوری فرانسه - تاج زیتون - 1 فرانک - تاریخ - نشان ضرابخانه
1989
1989
Nickel
نیکل
6 Grams
6 گرم
24 mm
24 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک تهیه مستقیم صنایع دستی مرغوب و دارای اصالت ایرانی از هنرمندان تولیدکننده و معرفی و فروش آنها در وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژیک در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیون یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ، مدال یادبود ، اسکناس ، تمبر و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش کرده ایم با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک در آینده نزدیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی ، اشیاء قدیمی ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و... می باشد.