10 سانتیم

معرفی و مشخصات سکه 10 سانتیم جمهوری (Ten Centimes) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک سانتیم فرانسه معادل یک صدم فرانک می باشد. این سکه در 7 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 10 سانتیم - الهه سرس 

سکه 10 سانتیم جمهوری سوم - الهه سرس

توضیحات

-

ویژگی ها

10 Centimes Third Republic - Ceres
سکه 10 سانتیم جمهوری سوم - الهه سرس
REPUBLIQUE FRANÇAISE - Ceres - OUDINÉ (Engraver) - 2 Stars - Date
جمهوری فرانسه - الهه سرس - اودینه (طراح سکه) - 2 ستاره - تاریخ
LIBERTE EGALITE FRATERNITE - Olive wreath - 10 CENTIMES - 3 Stars - Mintmark
آزادی، برابری، برادری (شعار رسمی جمهوری فرانسه) - تاج زیتون - 10 سانتیم - 3 ستاره - نشان ضرابخانه
1870 To 1898
از 1870 تا 1898
Bronze
برنز
10 Grams
10 گرم
30 mm
30 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 10 سانتیم 1871 ، A (پاریس)
 • برنز
 • 10
 • 30
 • 3
 • 10 سانتیم 1872 ، A (پاریس)
 • برنز
 • 10
 • 30
لیست کامل

2) 10 سانتیم - نماد آزادی 

سکه 10 سانتیم جمهوری سوم - نماد آزادی

توضیحات

-

ویژگی ها

10 Centimes Third Republic -Liberty
سکه 10 سانتیم جمهوری سوم - نماد آزادی
REPUBLIQUE FRANÇAISE - Liberty - DANIEL-DUPUIS (Engraver)
جمهوری فرانسه - نماد آزادی - دنیل دوپیوس (طراح سکه)
LIBERTE EGALITE FRATERNITE - Liberty protecting her child - 10 C - DANIEL-DUPUIS - Date
آزادی، برابری، برادری (شعار رسمی جمهوری فرانسه) - نماد آزادی در حال محافظت از فرزندش - مخفف 10 سانتیم - دنیل دوپیوس (طراح سکه) - تاریخ
1898 To 1921
از 1898 تا 1921
Bronze
برنز
10 Grams
10 گرم
30 mm
30 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 10 سانتیم 1898 ، پروف
 • برنز
 • 10
 • 30
 • 3
 • 10 سانتیم 1899
 • برنز
 • 10
 • 30
لیست کامل

3) 10 سانتیم - مونوگرام-سایز بزرگ 

سکه 10 سانتیم جمهوری سوم - مونوگرام-سایز بزرگ

توضیحات

این سکه دارای 6 واریته است : واریته 1. مربوط به سال 1914 میلادی از جنس نیکل به وزن 4 گرم با خط تیره زیر MES؛ واریته 2. مربوط به سال 1917 تا 1938 میلادی از جنس آلیاژی از مس و نیکل به وزن 4 گرم بدون خط تیره زیر MES؛ واریته 3. مربوط به سال های 1938 و 1939 میلادی از آلیاژی از نیکل و برنز به وزن 3 گرم بدون خط تیره زیر MES؛ واریته 4. مربوط به سال 1941 م.از جنس روی به وزن 2.5 گرم بدون خط تیره زیر MES؛ واریته 5. همانند واریته چهارم با خط تیره زیر MES؛ واریته 6. همانند واریته پنجم با نقطه دو طرف تاریخ می باشد این سکه در تاریخ های 1915 ، 1916 و 1940 میلادی ضرب نشده است.

ویژگی ها

10 Centimes Third Republic - Monogram-Large Size
سکه 10 سانتیم جمهوری سوم - مونوگرام-سایز بزرگ
RF Monogram (République française) - Liberty Cap - Oak wreath - EM LINDAUER
مونوگرام جمهوری فرانسه - کلاه نماد آزادی - تاج بلوط - مخفف لیندوئر(طراح سکه)
LIBERTE EGALITE FRATERNITE - 10 CMES - Olive branch - Date
آزادی، برابری، برادری (شعار رسمی جمهوری فرانسه) - مخفف 10 سانتیم - شاخه زیتون - تاریخ
1914 To 1943
از 1914 تا 1943
Nickel - Copper-Nickel - Nickel-Bronze - Zinc
نیکل - آلیاژی از مس و نیکل - آلیاژی از نیکل و برنج - روی
4 - 3 - 2.5 Grams
4 - 3 - 2.5 گرم
21.3 mm
21.3 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 10 سانتیم 1917
 • آلیاژی از مس و نیکل
 • 4
 • 21.3
 • 3
 • 10 سانتیم 1918
 • آلیاژی از مس و نیکل
 • 4
 • 21.3
لیست کامل

4) 10 سانتیم - مونوگرام-سایز کوچک 

سکه 10 سانتیم جمهوری سوم - مونوگرام-سایز کوچک

توضیحات

-

ویژگی ها

10 Centimes Third Republic - Monogram-Small size
سکه 10 سانتیم جمهوری سوم - مونوگرام-سایز کوچک
RF Monogram (République française) - Liberty Cap - Oak wreath - EM LINDAUER
مونوگرام جمهوری فرانسه - کلاه نماد آزادی - تاج بلوط - مخفف لیندوئر(طراح سکه)
LIBERTE EGALITE FRATERNITE - 10 CMES - Olive branch - Date
آزادی، برابری، برادری (شعار رسمی جمهوری فرانسه) - مخفف 10 سانتیم - شاخه زیتون - تاریخ
1945 - 1946
1945 - 1946
Zinc
روی
1.5 Grams
1.5 گرم
17 mm
17 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 10 سانتیم 1946 ، کمیاب
 • روی
 • 1.5
 • 17
 • 3
 • 10 سانتیم 1945 ، B
 • روی
 • 1.5
 • 17
لیست کامل

5) 10 سانتیم - سنبله گندم-سایز بزرگ 

سکه 10 سانتیم جمهوری سوم - سنبله گندم-سایز بزرگ

توضیحات

این سکه دارای 2 واریته است که تفاوت آن ها در پهن و نازک بودن نوشته ها می باشد.

ویژگی ها

10 Centimes Third Republic - Wheat Ears-Large Size
سکه 10 سانتیم جمهوری سوم - سنبله گندم-سایز بزرگ
ETAT FRANÇAIS - Wheat Ears - A. DE G. (Engraver)
دولت فرانسه - سنبله گندم - مخفف کارگاه حکاکی (طراح)
10 CENTIMES - Oak Leaves - Date
10 سانتیم - برگ بلوط - تاریخ
1941 To 1943
از 1941 تا 1943
Zinc
روی
2.5 Grams
2.5 گرم
21 mm
21 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 10 سانتیم 1942
 • روی
 • 2.5
 • 21
 • 3
 • 10 سانتیم 1943
 • روی
 • 2.5
 • 21
لیست کامل

6) 10 سانتیم - سنبله گندم-سایز کوچک 

سکه 10 سانتیم جمهوری سوم - سنبله گندم-سایز کوچک

توضیحات

-

ویژگی ها

10 Centimes Third Republic - Wheat Ears-Small Size
سکه 10 سانتیم جمهوری سوم - سنبله گندم-سایز کوچک
ETAT FRANÇAIS - Wheat Ears - A. DE G. (Engraver)
دولت فرانسه - سنبله گندم - مخفف کارگاه حکاکی (طراح)
10 CENTIMES - Oak Leaves - Date
10 سانتیم - برگ بلوط - تاریخ
1943 - 1944
1943 - 1944
Zinc
روی
1.5 Grams
1.5 گرم
17 mm
17 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 10 سانتیم 1944
 • روی
 • 1.5
 • 17

7) 10 سانتیم - الهه ماریان 

سکه 10 سانتیم جمهوری کنونی - الهه ماریان

توضیحات

-

ویژگی ها

10 Centimes Modern Republic - Marianne
سکه 10 سانتیم جمهوری کنونی - الهه ماریان
REPUBLIQUE FRANÇAISE - Marianne face side view - LAGRIFFOUL (Engraver)
جمهوری فرانسه - نیمرخ الهه ماریان - لگرافل (طراح سکه)
LIBERTE EGALITE FRATERNITE - 10 CENTIMES - Laurel branch and wheat ear - Date - Mintmark
آزادی، برابری، برادری (شعار رسمی جمهوری فرانسه) - 10 سانتیم - شاخه درخت بو و سنبله گندم - تاریخ - نشان ضرابخانه
1962 To 2001
از 1962 تا 2001
Copper-Aluminium-Nickel
آلیاژی از مس و آلومینیوم و نیکل
3 Grams
3 گرم
20 mm
20 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 10 سانتیم 1963
 • آلیاژی از مس و آلومینیوم و نیکل
 • 3
 • 20
 • 3
 • 10 سانتیم 1964
 • آلیاژی از مس و آلومینیوم و نیکل
 • 3
 • 20
لیست کامل

محصولات دسته: 10 سانتیم


موجودی تعدادی سکه 10 سانتیم 1967 (ماریان) جمهوری کنونی - EF45 - فرانسه 026127
اتمام (فعلا موجود نیست)
موجودی تعدادی سکه 10 سانتیم 1970 (ماریان) جمهوری کنونی - EF40 - فرانسه 026129
اتمام (فعلا موجود نیست)
موجودی تعدادی سکه 10 سانتیم 1977 (ماریان) جمهوری کنونی - AU58 - فرانسه 026136
اتمام (فعلا موجود نیست)

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
فروشگاه اینترنتی ایران آنتیک و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال یادبود ، اسکناس ایرانی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء قیمتی و کلکسیونی ، سکه قدیمی ، اسکناس قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.