:: لیست جدید ۸ مهر ::  اینجا ضربه بزنید

:: لیست مزایده شماره ۶۲ :: اینجا ضربه بزنید

20 فرانک

معرفی و مشخصات سکه 20 فرانک جمهوری (Twenty Francs) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک فرانک فرانسه معادل صد سانتیم می باشد. این سکه در 5 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 20 فرانک - الهه ماریان با سربند 

سکه 20 فرانک جمهوری سوم - الهه ماریان با سربند

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Francs 3rd Republic - Marianne with Laureate
سکه 20 فرانک جمهوری سوم - الهه ماریان با سربند
REPUBLIQUE FRANCAISE - Marianne face side view - P.TURIN (Engraver)
جمهوری فرانسه - الهه ماریان - تورین (طراح سکه)
LIBERTE EGALITE FRATERNITE - Wheat ears - 20 FRANCS - Date - Mintmark
آزادی، برابری، برادری (شعار رسمی جمهوری فرانسه) - سنبله گندم - 20 فرانک - تاریخ - نشان ضرابخانه
1929 To 1939
از 1929 تا 1939
Silver 680
نقره با عیار 680
20 Grams
20 گرم
35 mm
35 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 20 فرانک 1932
 • نقره
 • 20
 • 35
 • 3
 • 20 فرانک 1933 (II)
 • نقره
 • 20
 • 35
لیست کامل

2) 20 فرانک - خروس 

سکه 20 فرانک جمهوری چهارم - خروس

توضیحات

این سکه دارای 4 واریته است؛ واریته اول و دوم مربوط به سال 1950 میلادی با نام کامل طراح سکه (GEORGES GUIRAUD) است، تفاوت آن ها در داشتن نشان ضرابخانه می باشد. واریته سوم مربوط به سال 1950 تا 1953 میلادی با نام مخفف (G GUIRAUD) بدون نشان ضرابخانه ؛ واریته چهارم مربوط به سال 1950 تا 1954 میلادی با نام مخفف (G GUIRAUD) با نشان ضرابخانه می باشد. واریته اول به قطر 23.5 میلیمتر و باقی واریته ها به قطر 23 میلیمتر می باشد. بال خروس با سه پر و چهار پر نیز طراحی شده است.

ویژگی ها

20 Francs Fourth Republic - Rooster
سکه 20 فرانک جمهوری چهارم - خروس
REPUBLIQUE FRANÇAISE - Woman face side view - G·GUIRAUD (Engraver)
جمهوری فرانسه - نیمرخ زن - گویرود (طراح سکه)
LIBERTE EGALITE FRATERNITE - Rooster - Laurel Branch - 20 FRANCS - Date - Mintmark
آزادی، برابری، برادری (شعار رسمی جمهوری فرانسه) - خروس - شاخه درخت بو - 20 فرانک - تاریخ - نشان ضرابخانه
1950 To 1954
از 1950 تا 1954
Aluminium-Bronze
آلیاژی از برنز و آلومینیوم
4 Grams
4 گرم
23.5 - 23 mm
23.5 - 23 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 20 فرانک 1950 ، B ، سه پر ، GEORGES GUIRAUD
 • آلیاژی از برنز و آلومینیوم
 • 4
 • 23
 • 3
 • 20 فرانک 1950 ، چهار پر ، B ، GEORGES GUIRAUD
 • آلیاژی از برنز و آلومینیوم
 • 4
 • 23
لیست کامل

3) 20 فرانک - مون سن-میشل 

سکه 20 فرانک جمهوری مدرن - مون سن-میشل

توضیحات

مونت سنت میشل یکی از اولین بناهای تاریخی در ناحیه نرماندی در شمال غربی کشور فرانسه محسوب می شود که در سال ۱۹۷۹ م. در میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.

ویژگی ها

20 Francs Modern republic - Mont Saint-Michel
سکه 20 فرانک جمهوری مدرن - مون سن-میشل
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - Mont Saint-Michel
جمهوری فرانسه - مون سن-میشل
LIBERTE EGALITE FRATERNITE - 20 F - Date - Mint mark
آزادی، برابری، برادری (شعار رسمی جمهوری فرانسه) - مخفف 20 فرانک - تاریخ - نشان ضرابخانه
1992 To 2001
از 1992 تا 2001
Tri-Metallic Copper-Aluminium-Nickel center and outer ring, Nickel inner ring
آلیاژی از مس و آلومینیوم و نیکل در مرکز و همچنین در تکه بیرونی ، تکه میانی از جنس نیکل
9 Grams
9 گرم
27 mm
27 میلیمتر
Plain and Reeded
قسمتی صاف و قسمتی دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 20 فرانک 1992 ، قسمت کنگره دندانه دار با 4 لبه
 • آلیاژی از مس و آلومینیوم و نیکل در مرکز و همچنین در تکه بیرونی ، تکه میانی از جنس نیکل
 • 9
 • 26
 • اشتراک VIP
 • اشتراک VIP
 • اشتراک VIP
 • 2
 • 20 فرانک 1992 ، قسمت کنگره دندانه دار با 5 لبه
 • آلیاژی از مس و آلومینیوم و نیکل در مرکز و همچنین در تکه بیرونی ، تکه میانی از جنس نیکل
 • 9
 • 26
 • 3
 • 20 فرانک 1992 ، قسمت کنگره دندانه دار با 5 لبه ، پروف
 • آلیاژی از مس و آلومینیوم و نیکل در مرکز و همچنین در تکه بیرونی ، تکه میانی از جنس نیکل
 • 9
 • 26
لیست کامل

4) 20 فرانک - برج کنستانس 

سکه 20 فرانک جمهوری مدرن - برج کنستانس

توضیحات

برج کنستانس ، برجی دفاعی در بخش ایگوس-مورتس فرانسه است. این سکه به مناسبت بازی های مدیترانه که در سال 1993 میلادی در فرانسه برگزار شد ضرب گردیده است.

ویژگی ها

20 Francs Modern republic - Tour de Constance
سکه 20 فرانک جمهوری مدرن - برج کنستانس
REPUBLIQUE FRANÇAISE - Tour de Constance - PONCE . BUQUOY (Engravers)
جمهوری فرانسه - برج کنستانس - پونس.بیکوا (طراحان سکه)
LIBERTE EGALITE FRATERNITE - 20 FRANCS - JEUX MEDITERRANEENS - Sea - Logo of Mediterranean Games - Date - Mint mark
آزادی، برابری، برادری (شعار رسمی جمهوری فرانسه) - 20 فرانک - بازی های مدیترانه - دریا - لوگوی بازی های مدیترانه - تاریخ - نشان ضرابخانه
1993
1993
Tri-Metallic Aluminium-Bronze center, Nickel inner ring , Copper-Aluminium-Nickel outer ring
آلیاژی از آلومینیوم و برنز در مرکز ، تکه میانی از جنس نیکل ، تکه بیرونی آلیاژی از مس و آلومینیوم و نیکل
9 Grams
9 گرم
27 mm
27 میلیمتر
Plain and Reeded
قسمتی صاف و قسمتی دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 20 فرانک 1993
 • آلیاژی از آلومینیوم و برنز در مرکز ، تکه میانی از جنس نیکل ، تکه بیرونی آلیاژی از مس و آلومینیوم و نیکل
 • 9
 • 27
 • اشتراک VIP
 • اشتراک VIP
 • اشتراک VIP

5) 20 فرانک - پیر دو کوبرتن 

سکه 20 فرانک جمهوری مدرن - پیر دو کوبرتن

توضیحات

پیِر دو کوبِرتَن تاریخ دان و آموزگار فرانسوی و بنیان گذار بازی های المپیک در عصر معاصر بود. این سکه به مناسبت صدمین سالگرد تاسیس کمیته بین المللی المپیک ضرب شده است.

ویژگی ها

20 Francs Modern republic - Pierre de Coubertin
سکه 20 فرانک جمهوری مدرن - پیر دو کوبرتن
PIERRE DE COUBERTIN - Date of birth and death - Pierre de Coubertin face side view - Olympic flame - RF - Date
پیر دو کوبرتن - تاریخ تولد و وفات - نیمرخ پیر دو کوبرتن - مشعل المپیک - جمهوری فرانسه - تاریخ
LIBERTE EGALITE FRATERNITE - 20 F - Logo of Olympic - The Sorbonne Chapel - Date
آزادی، برابری، برادری (شعار رسمی جمهوری فرانسه) - مخفف 20 فرانک - لوگوی المپیک - کلیسای کوچک سوربن - لوگوی بازی های مدیترانه - تاریخ
1994
1994
Tri-Metallic Aluminium-Bronze center, Nickel inner ring , Copper-Aluminium-Nickel outer ring
آلیاژی از آلومینیوم و برنز در مرکز ، تکه میانی از جنس نیکل ، تکه بیرونی آلیاژی از مس و آلومینیوم و نیکل
9 Grams
9 گرم
27 mm
27 میلیمتر
Plain and Reeded
قسمتی صاف و قسمتی دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 20 فرانک 1994
 • آلیاژی از آلومینیوم و برنز در مرکز ، تکه میانی از جنس نیکل ، تکه بیرونی آلیاژی از مس و آلومینیوم و نیکل
 • 9
 • 27
 • اشتراک VIP
 • اشتراک VIP
 • اشتراک VIP

کالاهای فروشگاه


لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.