:: مزایده ماهانه :: مزایده آنلاین ماهانه ایران آنتیک (شماره 29) ، جمعه 1 بهمن 1400 راس ساعت 18:00 شروع خواهد شد. جهت اطلاع بیشتر و مشاهده محصولات مزایده ای «اینجا کلیک کنید»

50 سانتیم

معرفی و مشخصات سکه 50 سانتیم جمهوری (Fifty Centimes) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک سانتیم فرانسه معادل یک صدم فرانک می باشد. این سکه در 6 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کتاب


1) 50 سانتیم - الهه سرس 

سکه 50 سانتیم جمهوری - الهه سرس

توضیحات

این سکه دارای دو واریته است، واریته اول با نقره با عیار 900 مربوط به سال های 1849 تا 1850 میلادی و مربوط به دوران جمهوری دوم فرانسه و واریته دوم با نقره با عیار 835 مربوط به سال های 1871 تا 1895 میلادی مربوط به جمهوری سوم فرانسه است. این سکه در سال های 1875 تا 1877 ، 1879 ، 1880 ، 1883 تا 1885 ، 1890 تا 1893 میلادی به ضرب نرسیده است.

ویژگی ها

50 Centimes 2nd & 3rd Republic - Ceres
سکه 50 سانتیم جمهوری دوم و سوم - الهه سرس
REPUBLIQUE FRANÇAISE - Ceres - Star - E.OUDINE (Engraver)
جمهوری فرانسه - الهه سرس - ستاره - اودینه (طراح سکه)
LIBERTE EGALITE FRATERNITE - Olive And Oak wreath - 50 CENT. - Date - Mintmark
آزادی، برابری، برادری (شعار رسمی جمهوری فرانسه) - تاج زیتون و بلوط - مخفف 50 سانتیم - تاریخ - نشان ضرابخانه
1849 To 1851 and 1871 To 1895
از 1849 تا 1854 و 1871 تا 1895
Silver 900
نقره با عیار 900
2.5 Grams
2.5 گرم
18 mm
18 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: فروردین 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 50 سانتیم 1850 ، A (پاریس)
 • نقره
 • 2.5
 • 18
 • 3
 • 50 سانتیم 1851 ، A (پاریس)
 • نقره
 • 2.5
 • 18
لیست کامل

2) 50 سانتیم - نماد آزادی 

سکه 50 سانتیم جمهوری سوم - نماد آزادی

توضیحات

-

ویژگی ها

50 Centimes Third Republic - Liberty
سکه 50 سانتیم جمهوری سوم - نماد آزادی
REPUBLIQUE FRANÇAISE - Liberty sowing seeds - O.Roty (Engraver)
جمهوری فرانسه - نماد آزادی در حال بذر پاشیدن - روتی (طراح سکه)
LIBERTE EGALITE FRATERNITE - 50 CENTIMES - Olive branch - Date
آزادی، برابری، برادری (شعار رسمی جمهوری فرانسه) - نماد آزادی در حال بذر پاشیدن - 50 سانتیم - شاخه زیتون - تاریخ
1897 To 1920
از 1897 تا 1920
Silver 835
نقره با عیار 835
2.5 Grams
2.5 گرم
18 mm
18 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: فروردین 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 50 سانتیم 1897 ، پروف
 • نقره
 • 2.5
 • 18
 • 3
 • 50 سانتیم 1989
 • نقره
 • 2.5
 • 18
لیست کامل

3) 50 سانتیم - مرکوری 

سکه 50 سانتیم جمهوری سوم - مرکوری

توضیحات

-

ویژگی ها

50 Centimes Third Republic - Mercury
سکه 50 سانتیم جمهوری سوم - مرکوری
COMMERCE INDUSTRIE - Mercury - DOMARD INV. (Engraver) - Date
صنعت بازرگانی - مرکوری (از خدایان روم باستان) - دومارد (طراح) - تاریخ
BON POUR CHAMBRES DE COMMERCE DE FRANCE - 50 CENTIMES - BR. AL. - Mintmark - Flower
مناسب برای اتاق بازرگانی - 50 سانتیم - مخفف برنز-آلومینیوم - نشان ضرابخانه - گل
1921 To 1929
از 1921 تا 1929
Aluminum-Bronze
آلیاژی از آلومینیوم و برنز
2 Grams
2 گرم
18 mm
18 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: فروردین 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 50 سانتیم 1922
 • آلیاژی از آلومینیوم و برنز
 • 2
 • 18
 • 3
 • 50 سانتیم 1923
 • آلیاژی از آلومینیوم و برنز
 • 2
 • 18
لیست کامل

4) 50 سانتیم - شاخ نعمت 

سکه 50 سانتیم جمهوری سوم و چهارم - شاخ نعمت

توضیحات

این سکه دارای 3 واریته است؛ واریته اول از جنس آلیاژی از آلومینیوم و برنز به وزن 2 گرم ، واریته دوم از جنس آلومینیوم به وزن 2 گرم و واریته سوم از جنس آلومینیوم به وزن 0.7 گرم می باشد. این سکه در تاریخ های 1942 و 1943 میلادی ضرب نشده است.

ویژگی ها

50 Centimes Third & Fourth Republic - Cornucopia
سکه 50 سانتیم جمهوری سوم و چهارم - شاخ نعمت
REPUBLIQUE FRANÇAISE - Marianne face side view - MORLON (Engraver)
جمهوری فرانسه - نیمرخ الهه ماریان - مورلون (طراح سکه)
LIBERTE EGALITE FRATERNITE - 50 CENTIMES - 2 Cornucopias - Date - Mintmark
آزادی، برابری، برادری (شعار رسمی جمهوری فرانسه) - 50 سانتیم - 2 عدد شاخ نعمت - تاریخ - نشان ضرابخانه
1931 To 1947
از 1931 تا 1947
Aluminum-Bronze - Aluminum
آلیاژی از آلومینیوم و برنز - آلومینیوم
2 - 0.7 Grams
2 - 0.7 گرم
18 mm
18 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: فروردین 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 50 سانتیم 1932 ، 9 بسته
 • آلیاژی از آلومینیوم و برنز
 • 2
 • 18
 • 3
 • 50 سانتیم 1932 ، 9 باز
 • آلیاژی از آلومینیوم و برنز
 • 2
 • 18
لیست کامل

5) 50 سانتیم - تبر 

سکه 50 سانتیم جمهوری چهارم - تبر

توضیحات

دولت ویشی فرانسه در زمان بین سال های ۱۹۴۰ م. (شکست از آلمان نازی) و ۱۹۴۴ م. (آزادسازی فرانسه توسط متفقین و نیروهای مقاومت) به رهبری مارشال پتن گفته می شود که بر بخش جنوبی اشغال نشده و مناطقی از مستعمرات فرانسه تسلط داشت. این سکه دارای دو واریته با ضرب صاف و ضرب برجسته است.

ویژگی ها

50 Centimes Fourth Republic - Axe
سکه 50 سانتیم جمهوری چهارم - تبر
ÉTAT FRANÇAIS - Axe between wheat ears (Coat of arms or Symbol of the Vichy French State) - LB (Engraver)
دولت فرانسه - تبر بین دو سنبله گندم (نشان ملی یا سمبلی از دولت ویشی فرانسه) - اختصار لوسین ژرژ بازور (طراح سکه)
TRAVAIL FAMILLE PATRIE - 50 CENTIMES - Oak Leaves - Date - Mintmark
کار ، خانواده ، وطن (شعار رسمی دولت ویشی فرانسه) - 50 سانتیم - بر گ بلوط - تاریخ - نشان ضرابخانه
1942 To 1944
از 1942 تا 1944
Aluminum
آلومینیوم
0.8 Grams
0.8 گرم
18 mm
18 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: فروردین 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 50 سانتیم 1943 ، ضرب برجسته
 • آلومینیوم
 • 0.8
 • 18
 • 3
 • 50 سانتیم 1944 ، ضرب برجسته
 • آلومینیوم
 • 0.8
 • 18
لیست کامل

6) 50 سانتیم - الهه ماریان 

سکه 50 سانتیم جمهوری کنونی - الهه ماریان

توضیحات

این سکه دارای دو واریته است؛ واریته اول به قطر 19.5 میلیمتر و واریته دوم به قطر 25 میلیمتر می باشد.

ویژگی ها

50 Centimes Modern Republic - Marianne
سکه 50 سانتیم جمهوری کنونی - الهه ماریان
REPUBLIQUE FRANÇAISE - Marianne face side view - LAGRIFFOUL (Engraver)
جمهوری فرانسه - نیمرخ الهه ماریان - لگرافل (طراح سکه)
LIBERTE EGALITE FRATERNITE - 50 CENTIMES - Laurel branch and wheat ear - Date - Mintmark
آزادی، برابری، برادری (شعار رسمی جمهوری فرانسه) - 50 سانتیم - شاخه درخت بو و سنبله گندم - تاریخ - نشان ضرابخانه
1962 To 1964
از 1962 تا 1964
Aluminium-Bronze
آلیاژی از آلومینیوم و برنز
4.5 Grams
4.5 گرم
19.5 - 25 mm
19.5 - 25 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: فروردین 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 50 سانتیم 1963
 • آلیاژی از آلومینیوم و برنز
 • 4.5
 • 19.5
 • 3
 • 50 سانتیم 1962
 • آلیاژی از آلومینیوم و برنز
 • 4.5
 • 25
لیست کامل
لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک تهیه مستقیم صنایع دستی مرغوب و دارای اصالت ایرانی از هنرمندان تولیدکننده و معرفی و فروش آنها در وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژیک در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیون یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ، مدال یادبود ، اسکناس ، تمبر و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش کرده ایم با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک در آینده نزدیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی ، اشیاء قدیمی ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و... می باشد.