:: لیست جدید ۸ مهر ::  اینجا ضربه بزنید

:: لیست مزایده شماره ۶۲ :: اینجا ضربه بزنید

50 سانتیم

معرفی و مشخصات سکه 50 سانتیم جمهوری (Fifty Centimes) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک سانتیم فرانسه معادل یک صدم فرانک می باشد. این سکه در 6 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 50 سانتیم - الهه سرس 

سکه 50 سانتیم جمهوری - الهه سرس

توضیحات

این سکه دارای دو واریته است، واریته اول با نقره با عیار 900 مربوط به سال های 1849 تا 1850 میلادی و مربوط به دوران جمهوری دوم فرانسه و واریته دوم با نقره با عیار 835 مربوط به سال های 1871 تا 1895 میلادی مربوط به جمهوری سوم فرانسه است. این سکه در سال های 1875 تا 1877 ، 1879 ، 1880 ، 1883 تا 1885 ، 1890 تا 1893 میلادی به ضرب نرسیده است.

ویژگی ها

50 Centimes 2nd & 3rd Republic - Ceres
سکه 50 سانتیم جمهوری دوم و سوم - الهه سرس
REPUBLIQUE FRANÇAISE - Ceres - Star - E.OUDINE (Engraver)
جمهوری فرانسه - الهه سرس - ستاره - اودینه (طراح سکه)
LIBERTE EGALITE FRATERNITE - Olive And Oak wreath - 50 CENT. - Date - Mintmark
آزادی، برابری، برادری (شعار رسمی جمهوری فرانسه) - تاج زیتون و بلوط - مخفف 50 سانتیم - تاریخ - نشان ضرابخانه
1849 To 1851 and 1871 To 1895
از 1849 تا 1854 و 1871 تا 1895
Silver 900
نقره با عیار 900
2.5 Grams
2.5 گرم
18 mm
18 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 50 سانتیم 1850 ، A (پاریس)
 • نقره
 • 2.5
 • 18
 • 3
 • 50 سانتیم 1851 ، A (پاریس)
 • نقره
 • 2.5
 • 18
لیست کامل

2) 50 سانتیم - نماد آزادی 

سکه 50 سانتیم جمهوری سوم - نماد آزادی

توضیحات

-

ویژگی ها

50 Centimes Third Republic - Liberty
سکه 50 سانتیم جمهوری سوم - نماد آزادی
REPUBLIQUE FRANÇAISE - Liberty sowing seeds - O.Roty (Engraver)
جمهوری فرانسه - نماد آزادی در حال بذر پاشیدن - روتی (طراح سکه)
LIBERTE EGALITE FRATERNITE - 50 CENTIMES - Olive branch - Date
آزادی، برابری، برادری (شعار رسمی جمهوری فرانسه) - نماد آزادی در حال بذر پاشیدن - 50 سانتیم - شاخه زیتون - تاریخ
1897 To 1920
از 1897 تا 1920
Silver 835
نقره با عیار 835
2.5 Grams
2.5 گرم
18 mm
18 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 50 سانتیم 1897 ، پروف
 • نقره
 • 2.5
 • 18
 • 3
 • 50 سانتیم 1989
 • نقره
 • 2.5
 • 18
لیست کامل

3) 50 سانتیم - مرکوری 

سکه 50 سانتیم جمهوری سوم - مرکوری

توضیحات

-

ویژگی ها

50 Centimes Third Republic - Mercury
سکه 50 سانتیم جمهوری سوم - مرکوری
COMMERCE INDUSTRIE - Mercury - DOMARD INV. (Engraver) - Date
صنعت بازرگانی - مرکوری (از خدایان روم باستان) - دومارد (طراح) - تاریخ
BON POUR CHAMBRES DE COMMERCE DE FRANCE - 50 CENTIMES - BR. AL. - Mintmark - Flower
مناسب برای اتاق بازرگانی - 50 سانتیم - مخفف برنز-آلومینیوم - نشان ضرابخانه - گل
1921 To 1929
از 1921 تا 1929
Aluminum-Bronze
آلیاژی از آلومینیوم و برنز
2 Grams
2 گرم
18 mm
18 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 50 سانتیم 1922
 • آلیاژی از آلومینیوم و برنز
 • 2
 • 18
 • 3
 • 50 سانتیم 1923
 • آلیاژی از آلومینیوم و برنز
 • 2
 • 18
لیست کامل

4) 50 سانتیم - شاخ نعمت 

سکه 50 سانتیم جمهوری سوم و چهارم - شاخ نعمت

توضیحات

این سکه دارای 3 واریته است؛ واریته اول از جنس آلیاژی از آلومینیوم و برنز به وزن 2 گرم ، واریته دوم از جنس آلومینیوم به وزن 2 گرم و واریته سوم از جنس آلومینیوم به وزن 0.7 گرم می باشد. این سکه در تاریخ های 1942 و 1943 میلادی ضرب نشده است.

ویژگی ها

50 Centimes Third & Fourth Republic - Cornucopia
سکه 50 سانتیم جمهوری سوم و چهارم - شاخ نعمت
REPUBLIQUE FRANÇAISE - Marianne face side view - MORLON (Engraver)
جمهوری فرانسه - نیمرخ الهه ماریان - مورلون (طراح سکه)
LIBERTE EGALITE FRATERNITE - 50 CENTIMES - 2 Cornucopias - Date - Mintmark
آزادی، برابری، برادری (شعار رسمی جمهوری فرانسه) - 50 سانتیم - 2 عدد شاخ نعمت - تاریخ - نشان ضرابخانه
1931 To 1947
از 1931 تا 1947
Aluminum-Bronze - Aluminum
آلیاژی از آلومینیوم و برنز - آلومینیوم
2 - 0.7 Grams
2 - 0.7 گرم
18 mm
18 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 50 سانتیم 1932 ، 9 بسته
 • آلیاژی از آلومینیوم و برنز
 • 2
 • 18
 • 3
 • 50 سانتیم 1932 ، 9 باز
 • آلیاژی از آلومینیوم و برنز
 • 2
 • 18
لیست کامل

5) 50 سانتیم - تبر 

سکه 50 سانتیم جمهوری چهارم - تبر

توضیحات

دولت ویشی فرانسه در زمان بین سال های ۱۹۴۰ م. (شکست از آلمان نازی) و ۱۹۴۴ م. (آزادسازی فرانسه توسط متفقین و نیروهای مقاومت) به رهبری مارشال پتن گفته می شود که بر بخش جنوبی اشغال نشده و مناطقی از مستعمرات فرانسه تسلط داشت. این سکه دارای دو واریته با ضرب صاف و ضرب برجسته است.

ویژگی ها

50 Centimes Fourth Republic - Axe
سکه 50 سانتیم جمهوری چهارم - تبر
ÉTAT FRANÇAIS - Axe between wheat ears (Coat of arms or Symbol of the Vichy French State) - LB (Engraver)
دولت فرانسه - تبر بین دو سنبله گندم (نشان ملی یا سمبلی از دولت ویشی فرانسه) - اختصار لوسین ژرژ بازور (طراح سکه)
TRAVAIL FAMILLE PATRIE - 50 CENTIMES - Oak Leaves - Date - Mintmark
کار ، خانواده ، وطن (شعار رسمی دولت ویشی فرانسه) - 50 سانتیم - بر گ بلوط - تاریخ - نشان ضرابخانه
1942 To 1944
از 1942 تا 1944
Aluminum
آلومینیوم
0.8 Grams
0.8 گرم
18 mm
18 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 50 سانتیم 1943 ، ضرب برجسته
 • آلومینیوم
 • 0.8
 • 18
 • 3
 • 50 سانتیم 1944 ، ضرب برجسته
 • آلومینیوم
 • 0.8
 • 18
لیست کامل

6) 50 سانتیم - الهه ماریان 

سکه 50 سانتیم جمهوری کنونی - الهه ماریان

توضیحات

این سکه دارای دو واریته است؛ واریته اول به قطر 19.5 میلیمتر و واریته دوم به قطر 25 میلیمتر می باشد.

ویژگی ها

50 Centimes Modern Republic - Marianne
سکه 50 سانتیم جمهوری کنونی - الهه ماریان
REPUBLIQUE FRANÇAISE - Marianne face side view - LAGRIFFOUL (Engraver)
جمهوری فرانسه - نیمرخ الهه ماریان - لگرافل (طراح سکه)
LIBERTE EGALITE FRATERNITE - 50 CENTIMES - Laurel branch and wheat ear - Date - Mintmark
آزادی، برابری، برادری (شعار رسمی جمهوری فرانسه) - 50 سانتیم - شاخه درخت بو و سنبله گندم - تاریخ - نشان ضرابخانه
1962 To 1964
از 1962 تا 1964
Aluminium-Bronze
آلیاژی از آلومینیوم و برنز
4.5 Grams
4.5 گرم
19.5 - 25 mm
19.5 - 25 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 50 سانتیم 1963
 • آلیاژی از آلومینیوم و برنز
 • 4.5
 • 19.5
 • 3
 • 50 سانتیم 1962
 • آلیاژی از آلومینیوم و برنز
 • 4.5
 • 25
لیست کامل

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.