:: لیست جدید ۲۱ خرداد :: اینجا ضربه بزنید

الکساندر کارل

زیرگروه الکساندر کارل


درباره الکساندر کارل


«الکساندر کارل / Alexander Carl» فرزند «الکسیوس فردریش کریستین / Alexius Friedrich Christian» و «ماری فردریشه/ Marie Friedriche» در 2 مارس 1805م. در «بالنشتد / Ballenstedt» متولد شد. وی پس از مرگ پدر در سال 1834م. به مقام پادشاهی رسید. بر اساس برخی منابع وی که از بیماری اسکیزوفرنی رنج می برد به علت پیشروی حاد بیماری در سال 1855م. بستری و همسر وی جانشینش شد. 

الکساندر کارل در 19 آگوست 1863م. درگذشت و از آنجا که ازدواج وی میراثی برای سلطنت بر جای نگذاشت آنهالت-برنبورگ با «آنهالت-دسائو-کوتن / Anhalt-Dessau-Köthen» ادغام شد و خویشاوند الکسادر کارل یعنی «لئوپولد چهارم / Leopold IV» دولت متحد آنهالت را ایجاد و رهبری کرد.

الکساندر کارل پرنسس فردریک

الکساندر کارل و همسرش پرنسس فردریک