1 کروزر

معرفی و مشخصات سکه 1 کروزر لودویگ یکم از بادن (One Kreuzer) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک گُلدن برابر با شش دهم تالر و هر تالر یا کرون تالر برابر یا یکصد کروزر می باشد. این سکه در 2 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است.

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 1 کروزر - نشان بادن 

سکه 1 کروزر لودویگ یکم از بادن - نشان بادن

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Kreuzer Ludwig I of baden - Coat of arms of baden
سکه 1 کروزر لودویگ یکم از بادن - نشان بادن
GROSHERZOGTHUM BADEN - Coat of arms of baden - Two stars - AD date
دوک بزرگ از بادن - نشان بادن - دو ستاره - تاریخ میلادی
1 KREUZER - Laurel wreath
1 کروزر - تاج برگ بو
1821 To 1826
از 1821 تا 1826
Copper
مس
-
-
24 mm
24 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 کروزر 1822
 • مس
 • -
 • 24
 • 3
 • 1 کروزر 1823
 • مس
 • -
 • 24
لیست کامل

2) 1 کروزر - نیمرخ پادشاه 

سکه 1 کروزر لودویگ یکم از بادن - نیمرخ پادشاه

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Kreuzer Ludwig I of baden - Side view of king
سکه 1 کروزر لودویگ یکم از بادن - نیمرخ پادشاه
LUDWIG GROSHERZOG VON BADEN - Side view of ludwig I
لودویگ دوک بزرگ بادن - نیمرخ لودویک یکم
EIN KREUZER - Olive wreath
یک کروزر - تاج زیتون
1827 To 1830
از 1827 تا 1830
Copper
مس
6.98 Grams
6.98 گرم
21 mm
21 میلیمتر
Security
طرح امنیتی
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 کروزر 1827 D
 • مس
 • 6.98
 • 21
 • 3
 • 1 کروزر 1828
 • مس
 • 6.98
 • 21
لیست کامل