1 کنوانسیون تالر

معرفی و مشخصات سکه 1 کنوانسیون تالر ماکسیمیلیان یکم ژورف از باواریا (One Conventionsthaler) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر کنوانسیون تالر برابر با نهصد و شصت هیلر، چهارصد و هشتاد فینیگ یا یکصد و چهل و چهار کروزر بوده و همچنین یک دوکات برابر با سه و نیم کنوانسیون تالر است. همچنین چهار کرون تالر برابر با چهار و نیم کنوانسیون تالر می باشد. این سکه در 9 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 1 کنوانسیون تالر - تیپ یک 

1 کنوانسیون تالر ماکسیمیلیان یکم ژورف از باواریا - تیپ دو

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Conventionthaler maximilian I joseph of bavaria - Type two
1 کنوانسیون تالر ماکسیمیلیان یکم ژورف از باواریا - تیپ دو
D.G.MAX.IOS.C.P.R.V.B.D.S.R.I.A.&.EL.D.I.C.&.M. - Side view of maximilian I joseph
به لطف خدا ماکسیمیلیان دوک بزرگ باواریا و منتخب امپراتوری روم مقدس - نیمرخ ماکسیمیلیان یکم ژوزف
PRO DEO ET POPULO - Coat of arms of bavaria - Two branches of palm - AD date
برای خدا و مردم - نشان باواریا - دو شاخه نخل - تاریخ میلادی
1801 And 1802
1801 و 1802
Silver 833
نقره با عیار 833
28 Grams
28 گرم
42 mm
42 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 کنوانسیون تالر 1800
 • نقره
 • 28
 • 42
 • 3
 • 1 کنوانسیون تالر 1801
 • نقره
 • 28
 • 42
لیست کامل

2) 1 کنوانسیون تالر - تیپ دو 

1 کنوانسیون تالر ماکسیمیلیان یکم ژورف از باواریا - تیپ دو

توضیحات

این سکه در دو تیپ موجود می باشد. در تیپ یک به روی سکه MAXIM و در تیپ دو MAX درج شده است.

ویژگی ها

1 Conventionthaler maximilian I joseph of bavaria - Type two
1 کنوانسیون تالر ماکسیمیلیان یکم ژورف از باواریا - تیپ دو
D.G.MAX.IOSEPH.C.P.R.V.B.D.S.R.I.A.&.EL. - Side view of maximilian I joseph
به لطف خدا ماکسیمیلیان دوک بزرگ باواریا و منتخب امپراتوری روم مقدس - نیمرخ ماکسیمیلیان یکم ژوزف
PRO DEO ET POPULO - Coat of arms of bavaria - Two branches of palm - AD date
برای خدا و مردم - نشان باواریا - دو شاخه نخل - تاریخ میلادی
1802 And 1803
1802 و 1803
Silver 833
نقره با عیار 833
28 Grams
28 گرم
39 mm
39 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 کنوانسیون تالر 1802 ، تیپ دو
 • نقره
 • 28
 • 39
 • 3
 • 1 کنوانسیون تالر 1802 ، تیپ دو
 • نقره
 • 28
 • 39
لیست کامل

3) 1 کنوانسیون تالر - تیپ سه 

1 کنوانسیون تالر ماکسیمیلیان یکم ژورف از باواریا - تیپ سه

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Conventionthaler maximilian I joseph of bavaria - Type three
1 کنوانسیون تالر ماکسیمیلیان یکم ژورف از باواریا - تیپ سه
MAXIMILIAN IOSEPH CHURFÜRST IN BAIERN - Side view of maximilian I joseph
ماکسیمیلیان ژوزف شاهزاده در بایرن - نیمرخ ماکسیمیلیان یکم ژوزف
GOTT UND DAS VATERLAND - Coat of arms of bavaria - Two branches of palm - AD date
خدا و سرزمین پدری - نشان باواریا - دو شاخه نخل - تاریخ میلادی
1803
1803
Silver 833
نقره با عیار 833
28 Grams
28 گرم
42 mm
42 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

4) 1 کنوانسیون تالر - تیپ چهار 

1 کنوانسیون تالر ماکسیمیلیان یکم ژورف از باواریا - تیپ چهار

توضیحات

بر لبه بیرونی سکه عبارت ZEHEN EINE FEINE MARK به معنی «یک دهم مارک» به چشم می خورد.

ویژگی ها

1 Conventionthaler maximilian I joseph of bavaria - Type four
1 کنوانسیون تالر ماکسیمیلیان یکم ژورف از باواریا - تیپ چهار
MAXIMILIAN IOSEPH CHURFÜRST ZU PFALZBAIERN - Side view of maximilian I joseph
ماکسیمیلیان ژوزف شاهزاده پالاتین بایرن - نیمرخ ماکسیمیلیان یکم ژوزف
GOTT UND DAS VATERLAND - Coat of arms of bavaria - Two branches of palm and laurel - AD date
خدا و سرزمین پدری - نشان باواریا - دو شاخه نخل و برگ بو - تاریخ میلادی
1803 To 1805
از 1803 تا 1805
Silver 833
نقره با عیار 833
28 Grams
28 گرم
42 mm
42 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 کنوانسیون تالر 1804
 • نقره
 • 28
 • 42
 • 3
 • 1 کنوانسیون تالر 1805
 • نقره
 • 28
 • 42
لیست کامل

5) 1 کنوانسیون تالر - تیپ پنج 

1 کنوانسیون تالر ماکسیمیلیان یکم ژورف از باواریا - تیپ پنج

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Conventionthaler maximilian I joseph of bavaria - Type five
1 کنوانسیون تالر ماکسیمیلیان یکم ژورف از باواریا - تیپ پنج
MAXIMILIAN IOSEPH CHURFÜRST ZU PFALZBAIERN - Side view of maximilian I joseph
ماکسیمیلیان ژوزف شاهزاده پالاتین بایرن - نیمرخ ماکسیمیلیان یکم ژوزف
FOR GOTT UND VATERLAND - Coat of arms of bavaria - Two branches of palm and laurel - AD date
برای خدا و سرزمین پدری - نشان باواریا - دو شاخه نخل و برگ بو - تاریخ میلادی
1804 And 1805
1804 و 1805
Silver 833
نقره با عیار 833
28 Grams
28 گرم
43 mm
43 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 کنوانسیون تالر 1805
 • نقره
 • 28
 • 43

6) 1 کنوانسیون تالر - تیپ شش 

1 کنوانسیون تالر ماکسیمیلیان یکم ژوزف از باواریا - تیپ شش

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Conventionthaler Maximilian I joseph of bavaria - Type six
1 کنوانسیون تالر ماکسیمیلیان یکم ژوزف از باواریا - تیپ شش
MAXIMILIAN IOSEPH KÖNIG VON BAIERN. - Side view of Maximilian I joseph
ماکسیمیلیان ژوزف پادشاه بایرن - نیمرخ ماکسیمیلیان یکم ژوزف
FÜR GOTT UND VATERLAND. - Coat of arms of bavaria - AD date.
برای خدا و سرزمین پدری - نشان باواریا - تاریخ میلادی
1806
1806
Silver 833
نقره با عیار 833
28 Grams
28 گرم
42 mm
42 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

7) 1 کنوانسیون تالر - تیپ هفت 

1 کنوانسیون تالر ماکسیمیلیان یکم ژوزف از باواریا - تیپ هفت

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Conventionthaler Maximilian I joseph of bavaria - Type seven
1 کنوانسیون تالر ماکسیمیلیان یکم ژوزف از باواریا - تیپ هفت
MAXIMILIAN IOSEPH KONIG VON BAIERN - Side view of Maximilian I joseph
ماکسیمیلیان ژوزف پادشاه بایرن - نیمرخ ماکسیمیلیان یکم ژوزف
FÜR GOTT UND VATERLAND. - Coat of arms of bavaria - AD date.
برای خدا و سرزمین پدری - نشان باواریا - تاریخ میلادی
1807 To 1822
از 1807 تا 1822
Silver 833
نقره با عیار 833
28 Grams
28 گرم
41 mm
41 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 کنوانسیون تالر 1808
 • نقره
 • 28
 • 41
 • 3
 • 1 کنوانسیون تالر 1809
 • نقره
 • 28
 • 41
لیست کامل

8) 1 کنوانسیون تالر - تیپ هشت 

1 کنوانسیون تالر ماکسیمیلیان یکم ژوزف از باواریا - تیپ هشت

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Conventionthaler Maximilian I joseph of bavaria - Type eight
1 کنوانسیون تالر ماکسیمیلیان یکم ژوزف از باواریا - تیپ هشت
MAXIMILIAN IOSEPH KÖNIG VON BAIERN - Side view of Maximilian I joseph
ماکسیمیلیان ژوزف پادشاه بایرن - نیمرخ ماکسیمیلیان یکم ژوزف
FÜR GOTT UND VATERLAND. - Coat of arms of bavaria - AD date.
برای خدا و سرزمین پدری - نشان باواریا - تاریخ میلادی
1822 To 1825
از 1822 تا 1825
Silver 868
نقره با عیار 868
26.06 Grams
26.06 گرم
41 mm
41 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 تالر 1823
 • نقره
 • 26.06
 • 41
 • 3
 • 1 تالر 1824
 • نقره
 • 26.06
 • 41
لیست کامل

9) 1 کنوانسیون تالر - قانون اساسی 

1 کنوانسیون تالر ماکسیمیلیان یکم ژوزف از باواریا - قانون اساسی

توضیحات

بر لبه بیرونی سکه عبارت ZEHEN EINE FEINE MARK به معنی «یک دهم مارک» به چشم می خورد.

ویژگی ها

1 Conventionthaler Maximilian I joseph of bavaria - Constitution
1 کنوانسیون تالر ماکسیمیلیان یکم ژوزف از باواریا - قانون اساسی
MAXIMILIANUS IOSEPHUS BAVARIAE REX - Side view of Maximilian I joseph with wreath
ماکسیمیلیان ژوزف پادشاه باواریا - نیمرخ ماکسیمیلیان یکم ژوزف همراه با تاج
MAGNUS AB INTEGRO SAECLORUM NASCITUR ORDO - The phrase of «CHARTA MAGNA BAVARIAE» on a cube - XXVI MAII MDCCCXVIII
دستوری بزرگ برای تولد عصری جدید - عبارت «نوشته عالی باواریا» - 26 می 1818
1818
1818
Silver 868
نقره با عیار 868
28.06 Grams
28.06 گرم
39 mm
39 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
فروشگاه اینترنتی ایران آنتیک و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال یادبود ، اسکناس ایرانی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء قیمتی و کلکسیونی ، سکه قدیمی ، اسکناس قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.