1 کرون تالر

معرفی و مشخصات سکه 1 کرون تالر ماکسیمیلیان یکم ژورف از باواریا (One Kronethaler) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر کنوانسیون تالر برابر با نهصد و شصت هیلر، چهارصد و هشتاد فینیگ یا یکصد و چهل و چهار کروزر بوده و همچنین یک دوکات برابر با سه و نیم کنوانسیون تالر است. همچنین چهار کرون تالر برابر با چهار و نیم کنوانسیون تالر می باشد. این سکه در 1 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 1 کرون تالر 

1 کرون تالر ماکسیمیلیان ژوزف از باواریا

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Kronethaler Maximilian I joseph of bavaria
1 کرون تالر ماکسیمیلیان ژوزف از باواریا
MAXIMILIANUS IOSEPHUS BAVARIAE REX - Side view of Maximilian I joseph
ماکسیمیلیان ژوزف پادشاه باواریا - نیمرخ ماکسیمیلیان یکم ژوزف
PRO DEO ET POPULO - Sword, sceptre and crown - AD date
برای خدا و مردم - شمشیر، عصای سلطنتی و تاج - تاریخ میلادی
1809 To 1825
از 1809 تا 1825
Silver 868
نقره با عیار 868
29.34 Grams
29.34 گرم
39 mm
39 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
  • 2
  • 1 کرون تالر 1810 ، تیپ یک
  • نقره
  • 29.34
  • 39
  • 3
  • 1 کرون تالر 1811 ، تیپ یک
  • نقره
  • 29.34
  • 39
لیست کامل