1/24 تالر

معرفی و مشخصات سکه 1/24 تالر ارنست آگوست از هانوفر (1/24 Thaler) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر تالر برابر با سیصد فینیگ می باشد. این سکه در 2 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 1/24 تالر - تیپ یک 

1/24 تالر ارنست آگوست از هانوفر - تیپ یک

توضيحات

شایدِمونزه کلمه و اصطلاحی آلمانی است و به سکه هایی اطلاق می شود که ارزش اسمی آنها از ارزش میزان فلز بکار رفته در ضرب بیشتر باشد.

ويژگي ها

1/24 Thaler Ernst august of hannover - Type one
1/24 تالر ارنست آگوست از هانوفر - تیپ یک
KÖN. HANNOVER. - SCHEIDE-MÜNZE - Coat of arms of hannover
پادشاهی هانوفر - شایده مونزه - نشان هانوفر
24 EINEN THALER - AD date - B (Mintmark)
یک بیست و چهارم تالر - تاریخ میلادی - نشان ضرابخانه
1838 To 1846
از 1838 تا 1846
Silver 312
نقره با عیار 312
1.94 Grams
1.94 گرم
18.7 mm
18.7 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1/24 تالر 1839 S
 • نقره
 • 1.94
 • 18.7
 • 3
 • 1/24 تالر 1839 A
 • نقره
 • 1.94
 • 18.7
لیست کامل

2) 1/24 تالر - تیپ دو 

1/24 تالر ارنست چهارم از هانوفر - تیپ دو

توضيحات

شایدِمونزه کلمه و اصطلاحی آلمانی است و به سکه هایی اطلاق می شود که ارزش اسمی آنها از ارزش میزان فلز بکار رفته در ضرب بیشتر باشد.

ويژگي ها

1/24 Thaler Ernst august of hannover - Type two
1/24 تالر ارنست چهارم از هانوفر - تیپ دو
NEC ASPERA TERRENT - Image of the running horse - B (Mintmark)
... - تصویر یک اسب در حال دویدن - نشان ضرابخانه
KONINGL. HANNOVERSCHE - SCHEIDEMUNZE - A small star - 24 EINEN THALER - AD date
پادشاهی هانوفر - شایده مونزه - یک ستاره کوچک - یک بیست و چهارم تالر - تاریخ میلادی
1845 And 1846
1845 و 1846
Silver 312
نقره با عیار 312
1.94 Grams
1.94 گرم
-
-
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1/24 تالر 1846
 • نقره
 • 1.94
 • -