1 کروزر

معرفی و مشخصات سکه 1 کروزر لودویگ دوم از هسه-دارمشتات (One Kreuzer) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر گلدن برابر با چهارصد و هشتاد هیلر یا یکصد و چهل و چهار کروزر بوده و همچنین دو کرون تالر برابر با سه و نیم گلدن و نیز یک کنوانسیون تالر برابر با دو و چهار دهم گلدن می باشد. این سکه در 3 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 1 کروزر - تیپ یک 

1 کروزر لودویگ دوم از هسن-دارمشتات - تیپ یک

توضیحات

شايدِمونزه کلمه و اصطلاحي آلماني است و به سکه هايي اطلاق مي شود که ارزش اسمي آن بيشتر از ارزش ميزان فلز بکار رفته در ضرب مي باشد.

ویژگی ها

1 Kreuzer Ludwig II of Hessen-darmstadt - Type one
1 کروزر لودویگ دوم از هسن-دارمشتات - تیپ یک
GROSHERZOGTHUM HESSEN - Coat of arms of hessen-darmstadt
دوک نشین بزرگ هسن - نشان هسن-دارمشتات
SCHEIDE MÜNZE - 1 KREUZER - AD date
شایدمونزه - 1 کروزر - تاریخ میلادی
1834 To 1838
از 1834 تا 1838
Silver 187
نقره با عیار 187
0.77 Grams
0.77 گرم
15 mm
15 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 کروزر 1835
 • نقره
 • 0.77
 • 15
 • 3
 • 1 کروزر 1836
 • نقره
 • 0.77
 • 15
لیست کامل

2) 1 کروزر - تیپ دو 

1 کروزر لودویگ دوم از هسن-دارمشتات - تیپ دو

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Kreuzer Ludwig II of Hessen-darmstadt - Type two
1 کروزر لودویگ دوم از هسن-دارمشتات - تیپ دو
GROSHERZOGTHUM HESSEN - Coat of arms of hessen-darmstadt
دوک نشین بزرگ هسن - نشان هسن-دارمشتات
Oak wreath - 1 KREUZER - AD date
تاج بلوط - 1 کروزر - تاریخ میلادی
1837 To 1842
از 1837 تا 1842
Silver 166
نقره با عیار 166
0.83 Grams
0.83 گرم
14.6 mm
14.6 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 کروزر 1838
 • نقره
 • 0.83
 • 14.6
 • 3
 • 1 کروزر 1839
 • نقره
 • 0.83
 • 14.6
لیست کامل

3) 1 کروزر - تیپ سه 

1 کروزر لودویگ دوم از هسن-دارمشتات - تیپ سه

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Kreuzer Ludwig II of Hessen-darmstadt - Type three
1 کروزر لودویگ دوم از هسن-دارمشتات - تیپ سه
GROSHERZOGTHUM HESSEN - Coat of arms of hessen-darmstadt
دوک نشین بزرگ هسن - نشان هسن-دارمشتات
Oak wreath - 1 KREUZER - AD date
تاج بلوط - 1 کروزر - تاریخ میلادی
1843 To 1847
از 1843 تا 1847
Silver 166
نقره با عیار 166
0.83 Grams
0.83 گرم
14 mm
14 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 کروزر 1844
 • نقره
 • 0.83
 • 14
 • 3
 • 1 کروزر 1845
 • نقره
 • 0.83
 • 14
لیست کامل