گئورگ

زیرگروه گئورگ


درباره گئورگ


«فردریش کارل ژورف / Friedrich Karl Joseph» یا «گئورگ/ Georg» متولد 12 آگوست 1779م. فرزند «کارل دوم / Karl II» دوک بزرگ «مکلنبورگ-استرلیتز / Mecklenburg-Strelitz» و همسرش شاهزاده «فردریکه / Friederike» از «هسن-دارمشتات / Hessen-Darmstadt» بود که از 6 نوامبر 1816م. تا 6 سپتامبر 1860م. به عنوان دوک بزرگ مکلنبورگ-استرلیتز شناخته می شد.

گئورگ در دوران ولیعهدی و در سال 1806م. به دنبال نبرد «ینا-اورستت / Jena-Auerstedt» به پاریس سفر کرد و برای ورود مکلنبورگ-استرلیتز به کنفدراسیون راین (کنفدراسیونی متشکل از 16 ایالت آلمانی زبان تابع امپراتوری اول فرانسه) مذاکره کرد و در سال 1814م. در کنگره وین شرکت کرد. جایی که مکلنبورگ-استرلیتز به دوک نشین بزرگ ارتقا یافت.

گئورگ در 6 نوامبر 1816م. در 37 سالگی جانشین پدر شد و یک سال بعد با پرنسس «ماری / Marie» از «هسن-کسل / Hessen-Kassel» ازدواج کرد. دوره سلطنت گئورگ با بهبود سیستم مدارس، لغو ارباب و رعیتی و تغییر چهره شهر با ساخت کلیسا و تالارها به سبک های مختلف و بازسازی ساختمان های قدیمی همراه بود.

از لحاظ سیاسی گئورگ در جوانی اهداف مترقی را دنبال می کرد ولی با گذشت زمان و در مقام پادشاهی وی تفکری ارتجاعی پیدا کرد و از مخالفان سرسخت انقلابات سال 1848م. که خواستار تغییر در قانون اساسی و ایجاد سلطنت مشروطه بودند، شد. گئورگ نه تنها از مشارکت بخشی از ایالت تحت سلطه خود و نمایندگان دموکراتیک آن جلوگیری کرد بلکه در توقف روند مشروطه سازی در «مکلنبورگ-شوورین / Mecklenburg-Schwerin» هم بسیار موثر بود. وی بود که در نهایت اصلاحات انجام شده در شوورین را ملغی کرد و بازگشت این دو ایالت به روند دموکراسی خواهی را سالها عقب انداخت. پس از این که او تمام مخالفان سیاسی خود را از کشور بیرون کرد یا به سمت استعفا سوق داد احترام و مشروعیت خدشه دار شده خود را با کمک های مالی و خیرات به مردم تا حد بسیاری جبران کرد.

گئورگ در سال 1860م. در سن 81 سالگی درگذشت و فرزندش «فردریش ویلهلم / Friedrich Wilhelm» جانشین وی شد.

گئورگ

گئورگ