:: لیست جدید ۲۱ خرداد :: اینجا ضربه بزنید

آدولف

زیرگروه آدولف


درباره آدولف


«آدولف ویلهلم آگوست کارل فردریش / Adolf Wilhelm August Karl Friedrich» فرزند ویلهلم یکم و همسرش شاهزاده «لوئیز / Louise» از «ساکس-هیلدربورگهاوزن / Saxe-Hildburghausen» متولد 24 ژوئیه 1817م. بود که پس از مرگ پدرش از 20 آگوست 1839م. تا 20 سپتامبر 1866م. به عنوان دوک بزرگ «ناسائو / Nassau» شناخته می شد.

در انقلابات سال 1848م. آدولف با خواسته های «نه گانه ساکنین ناسائو» موافقت کرد و تغییراتی در قانون اعمال شد اما با گذر زمان دیدگاه های لیبرال وی کم کم رنگ باخت و سیاستی محافظه کارانه و به شدت ارتجاعی در پیش گرفت اما در طول سلطنت همیشه به عنوان یک پادشاه محبوب باقی ماند. آدولف در جنگ «پروس / Prussia» و اتریش به مخالفت با پروس پرداخت و در جنگ جانب اتریش را گرفت. همین امر سبب شد تا پس از پیروزی پروس بر اتریش سرزمین وی ضمیمه این پادشاهی و آدولف در 20 سپتامبر 1866م. از سلطنت خلع شده و آخرین پادشاه ناسائو نام گیرد. همچنین به دنبال درگذشت پادشاه لوگزامبورگ و بر اساس قوانین این پادشاهی که زن حق سلطنت نداشت از 23 نوامبر 1890م. به مقام پادشاهی لوگزامبورگ رسید و اتحاد هلند با این کشور را تا سال 1905م. فسخ کرد.

آدولف در 17 نوامبر 1905م. در سن 88 سالگی و زمانی که ناسائو را از دست داده و تنها پادشاه لوگزامبورگ بود درگذشت و فرزندش «ویلهلم چهارم / Wilhelm IV» به پادشاهی لوگزامبورگ رسید.

آدولف

آدولف