هاینریش بیستم

زیرگروه هاینریش بیستم


درباره هاینریش بیستم


«هاینریش بیستم / Heinrich XX» فرزند «هاینریش سیزدهم / Heinrich XIII» و شاهدخت «ویلهلماین لوئیز / Wilhelmine Louise» از «ناسائو / Nassau» متولد 9 ژوئن 1794م. در 31 اکتبر 1836م. پس از مرگ برادرش هاینریش نوزدهم و به علت نداشتن فرزند جانشین وی و پادشاه «روس-اُبرگریز / Reuss-Obergreiz» در بخش «الدر لاین / Elder Line» شد. هاینریش بیستم که در ارتش اتریش خدمت کرده و به درجه افسری رسیده بود دولت و سلطنت را بر اساس اصول مطلقه اداره کرد اما در پی انقلابات 1848م. مجبور به تغییراتی در قانون اساسی شد که هیچگاه به مرحله اجرا گذاشته نشد. او در تاریخ 8 نوامبر 1859م. درگذشت و فرزندش «هاینریش بیست و دو / Heinrich XXII» جانشین وی شد.

هاینریش بیستم

هاینریش بیستم