1 فینیگ

معرفی و مشخصات سکه 1 فینیگ ارنست آگوست از ساکس-کوبورگ-گوتا (One Pfennig) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

تا سال 1870 میلادی و در سیستم قدیم پولی هر تالر برابر با بیست و چهار گروشن یا دویست و هشتاد فینیگ و همینطور دو تالر برابر با یک دوکات بوده و پس از سال 1870 میلادی تالر جای خود را به مارک برابر با یکصد فینیگ داد. این سکه در 1 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 1 فینیگ 

سکه 1 فینیگ ارنست آگوست

توضیحات

شایدِمونزه کلمه ای آلمانی است و برای سکه ای که ارزش فلز آن کمتر از ارزش اسمی اش باشد به کار میرود.این سکه در سال های 1847 ، 1851 ، 1852 ، 1856 ، 1865 ، 1868 و 1870 ضرب شده و دو واریته دارد؛ واریته دوم مربوط به سال های 1868 و 1870 میلادی است که نوشته های رو و پشت سکه در آن کوچکتر از واریته اول می باشد.

ویژگی ها

1 Pfennig Ernst August
سکه 1 فینیگ ارنست آگوست
HERZOGTH.S. COB.-GOTHA - Crowned arms within wreath - Date - Mint mark
منطقه دوک نشین ساکس-کوبورگ-گوتا - نشان تاجدار در تاج برگ - تاریخ - نشان ضرابخانه
SCHEIDEMÜNZE - 10 EINEN GROSCHEN - 1 PFENNIG
شایدِمونزه - یک دهم گروشن - 1 فینیگ
1847 To 1870
از 1847 تا 1870
Copper
مس
1.49 Grams
1.49 گرم
17 mm
17 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
  • 2
  • 1 فینیگ 1851
  • مس
  • 1.49
  • 17
  • 3
  • 1 فینیگ 1852
  • مس
  • 1.49
  • 17
لیست کامل