2 مارک

معرفی و مشخصات سکه 2 مارک گئورگ دوم از ساکس-ماینینگن (Two Mark) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

در سیستم قدیم پولی هر تالر برابر با دویست و چهل فینیگ و هر فرینز تالر برابر با هفت چهارم تالر، و در سیستم جدید پولی هر مارک برابر با یکصد فینیگ می باشد. این سکه در 2 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 2 مارک - نیمرخ پادشاه به راست 

سکه 2 مارک گئورگ دوم - نیمرخ پادشاه به راست

توضیحات

این سکه به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد تولد پادشاه ضرب شده است.

ویژگی ها

2 Mark Georg II - King face side view to the right
سکه 2 مارک گئورگ دوم - نیمرخ پادشاه به راست
GEORG II HERZOG V.SACHSEN-MEININGEN - King face side view - Flower - Mint mark
گئورگ دوم دوک منطقه دوک نشین ساکس-ماینینگن - نیمرخ پادشاه - گل - نشان ضرابخانه
Coat of arms of the German Empire - ZWEI MARK - 2 Stars - DEUTSCHES REICH - Date
نشان سلطنتی امپراطوری آلمان - دو مارک - 2 ستاره - امپراطوری آلمان - تاریخ
1901
1901
Silver 900
نقره با عیار 900
11.11 Grams
11.11 گرم
28 mm
28 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 2 مارک 1901 ، پروف
 • نقره
 • 11.11
 • 28

2) 2 مارک - نیمرخ پادشاه به چپ 

سکه 2 مارک گئورگ دوم - نیمرخ پادشاه به چپ

توضیحات

این سکه دو واریته دارد که تفاوت آن ها در طراحی ریش گئورگ دوم میباشد.

ویژگی ها

2 Mark Georg II - King face side view to the Left
سکه 2 مارک گئورگ دوم - نیمرخ پادشاه به چپ
GEORG II HERZOG VON SACHSEN-MEININGEN - King face side view - Mint mark
گئورگ دوم دوک منطقه دوک نشین ساکس-ماینینگن - نیمرخ پادشاه - نشان ضرابخانه
Coat of arms of the German Empire - ZWEI MARK - 2 Stars - DEUTSCHES REICH - Date
نشان سلطنتی امپراطوری آلمان - دو مارک - 2 ستاره - امپراطوری آلمان - تاریخ
1902 - 1913
1902 - 1913
Silver 900
نقره با عیار 900
11.11 Grams
11.11 گرم
28 mm
28 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 2 مارک 1902 ، ریش کمی کوتاه تر
 • نقره
 • 11.11
 • 28
 • 3
 • 2 مارک 1913 ، ریش کمی کوتاه تر ، پروف
 • نقره
 • 11.11
 • 28
لیست کامل