1/12 تالر

معرفی و مشخصات سکه 1/12 تالر آنتون از زاکسن (1/12 Thaler) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر تالر برابر با دویست هشتاد فینیگ و سه و نیم تالر برابر با یک دوکات می باشد. این سکه در 2 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 1/12 تالر - تیپ یک 

سکه 1/12 تالر آنتون - تیپ یک

توضیحات

-

ویژگی ها

1/12 Thaler Anton - Type one
سکه 1/12 تالر آنتون - تیپ یک
ANTON V. G. G. KOEN. V. SACHSEN - Crowned arms within laurel wreath - Mint mark
آنتون به لطف خدا پادشاه زاکسن - نشان تاجدار در تاج برگ بو - نشان ضرابخانه
160 EINE FEINE MARK - 12 EINEN THALER - Date - Flower
1/16 فاین مارک - 1/12 تالر - تاریخ - گل
1827 - 1828
1827 - 1828
Silver 437
نقره با عیار 437
3.34 Grams
3.34 گرم
21 mm
21 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1/12 تالر 1828
 • نقره
 • 3.34
 • 21

2) 1/12 تالر - تیپ دو 

سکه 1/12 تالر آنتون - تیپ دو

توضیحات

-

ویژگی ها

1/12 Thaler Anton - Type two
سکه 1/12 تالر آنتون - تیپ دو
ANTON V. G. G. KOEN. V. SACHS. - Crowned arms - Mint mark
آنتون به لطف خدا پادشاه زاکسن - نشان تاجدار - نشان ضرابخانه
160 EINE FEINE MARK - 12 EINEN THALER - Date - Flower
1/16 فاین مارک - 1/12 تالر - تاریخ - گل
1829 To 1832
از 1829 تا 1832
Silver 437
نقره با عیار 437
3.34 Grams
3.34 گرم
21 mm
21 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1/12 تالر 1830
 • نقره
 • 3.34
 • 21
 • 3
 • 1/12 تالر 1831
 • نقره
 • 3.34
 • 21
لیست کامل