2 تالر

معرفی و مشخصات سکه 2 تالر فردریش آگوست دوم از زاکسن (Two Thaler) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر تالر برابر با سیصد فینیگ یا سی نوی گروشن (گروشن جدید) می باشد. این سکه در 4 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 2 تالر (3-1/2 گلدن) - نشان ملی 

سکه 2 تالر (3-1/2 گلدن) فردریش آگوست دوم - نشان ملی

توضیحات

بر کنگره بیرونی این سکه عبارت GOTT SEGNE SACHSEN به معنی «خداوند به زاکسن برکت دهد» نوشته شده است.

ویژگی ها

2 Thaler (3-1/2 Gulden) Friedrich August II - Coat of arms
سکه 2 تالر (3-1/2 گلدن) فردریش آگوست دوم - نشان ملی
FRIEDRICH AUGUST V.G.G.KOENIG V.SACHSEN - King face side view - Mint mark
فردریش آگوست به لطف خدا پادشاه منطقه پادشاهی زاکسن - نیمرخ پادشاه - نشان ضرابخانه
2 THALER - VII EINE F.MARK - 3 1/2 GULDEN - Coat of arms - VEREINS MÜNZE - Date
2 تالر - یک هفتم فاین مارک - 3-1/2 گلدن - نشان ملی - پول ملی - تاریخ
1839 To 1854
از 1839 تا 1854
Silver 900
نقره با عیار 900
37.12 Grams
37.12 گرم
41 mm
41 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 2 تالر 1840
 • نقره
 • 37.12
 • 41
 • 3
 • 2 تالر 1841
 • نقره
 • 37.12
 • 41
لیست کامل

2) 2 تالر (3-1/2 گلدن) - دانشگاه فرایبرگ 

سکه 2 تالر (3-1/2 گلدن) فردریش آگوست دوم - دانشگاه فرایبرگ

توضیحات

دانشگاه فنی معدن فرایبرگ یک دانشگاه فنی در فرایبرگ، در ایالت زاکسن در شرق آلمان است. این دانشگاه در 1765 میلادی بنیان‌گذاری شده است.بر کنگره بیرونی این سکه عبارت GOTT * SEGNE * DEN * BERGBAU به معنی «خداوند به معدن برکت دهد» نوشته شده است.

ویژگی ها

2 Thaler (3-1/2 Gulden) Friedrich August II - Freiberg University
سکه 2 تالر (3-1/2 گلدن) فردریش آگوست دوم - دانشگاه فرایبرگ
FRIEDRICH AUGUST V.G.G.KOENIG V.SACHSEN - King face side view - Mint mark
فردریش آگوست به لطف خدا پادشاه منطقه پادشاهی زاکسن - نیمرخ پادشاه - نشان ضرابخانه
K. S. BERGAKADEMIE ZU FREIBERG - Oak wreath - DEM FLEISSE - 2 Hammer - Date
دانشگاه فنی معدن فرایبرگ در منطقه پادشاهی زاکسن - تاج برگ بلوط - کوشش - 2 عدد چکش - تاریخ
1841
1841
Silver 900
نقره با عیار 900
37.12 Grams
37.12 گرم
41 mm
41 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

3) 2 تالر (3-1/2 گلدن) - آکادمی سلطنتی جنگلداری زاکسن 

سکه 2 تالر (3-1/2 گلدن) فردریش آگوست دوم - آکادمی سلطنتی جنگلداری زاکسن

توضیحات

-

ویژگی ها

2 Thaler (3-1/2 Gulden) Friedrich August II - Royal Saxon Academy of Forestry
سکه 2 تالر (3-1/2 گلدن) فردریش آگوست دوم - آکادمی سلطنتی جنگلداری زاکسن
FRIEDRICH AUGUST V.G.G.KOENIG V.SACHSEN - King face side view - Mint mark
فردریش آگوست به لطف خدا پادشاه منطقه پادشاهی زاکسن - نیمرخ پادشاه - نشان ضرابخانه
K. S. ACADEMIE FUR FORST=UND LANDWIRTHE - Oak wreath - DEM FLEISSE UND GESITTETEN BETRAGEN - Date
دانشگاه فنی معدن فرایبرگ در منطقه پادشاهی زاکسن - تاج برگ بلوط - با سخت کوشی و شایستگی - تاریخ
1847
1847
Silver 900
نقره با عیار 900
37.12 Grams
37.12 گرم
41 mm
41 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

4) 2 تالر (3-1/2 گلدن) - مرگ فردریش آگوست دوم 

سکه 2 تالر (3-1/2 گلدن) فردریش آگوست دوم - مرگ فردریش آگوست دوم

توضیحات

بر کنگره بیرونی این سکه عبارت VII * * EINE * FEINE * MARK ... ( F ) ... به معنی «یک هفتم فاین مارک» نوشته شده است.

ویژگی ها

2 Thaler (3-1/2 Gulden) Friedrich August II - Death of King Friedrich August II
سکه 2 تالر (3-1/2 گلدن) فردریش آگوست دوم - مرگ فردریش آگوست دوم
FRIEDRICH AUGUST II.* KOENIG VON SACHSEN D. 9. AUG. 1854 - King face side view
فردریش آگوست پادشاه منطقه پادشاهی زاکسن تا تاریخ 9 آگوست 1854 - نیمرخ پادشاه
ER SAEETE GERECHTIGKEIT UND ERNTETE LIEBE. HOSEA X. 12. - shield with two torches between 2 women (left) Roman goddess Lady Justice (right) widow Princess Maria Anna of Bavaria
او عشق و عدالت را دوست دارد - تاج برگ بلوط - سپر با دو مشعل بین 2 زن (چپ) الهه رومی بانوی عدالت (راست) شاهزاده خانم ماریا آنا از باواریا
1854
1854
Silver 900
نقره با عیار 900
37.12 Grams
37.12 گرم
41 mm
41 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 2 تالر 1854 ، پروف
 • نقره
 • 37.12
 • 41