2 نوی گروشن

معرفی و مشخصات سکه 2 نوی گروشن یوهان از زاکسن (Two Neugroschen) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر تالر برابر با سیصد فینیگ یا سی نوی گروشن (گروشن جدید) بوده و یک دوکات برابر با سه و نیم تالر و یک کرون برابر با ده تالر می باشد. این سکه در 3 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 2 نوی گروشن (20 فینیگ) - نشان تاجدار-تیپ یک 

سکه 2 نوی گروشن (20 فینیگ) یوهان - نشان تاجدار-تیپ یک

توضیحات

شایدِمونزه کلمه و اصطلاحی آلمانی است و به سکه هایی اطلاق می شود که ارزش اسمی آنها از ارزش میزان فلز بکار رفته در ضرب بیشتر باشد.

ویژگی ها

2 Neu-Groschen (20 pfennig) Johann - Crowned arms-Type one
سکه 2 نوی گروشن (20 فینیگ) یوهان - نشان تاجدار-تیپ یک
K.S. - SCHEIDE MÜNZE - 2 Stars - Crowned arms - Date
مخفف پادشاهی زاکسن - شایدِمونزه - 2 ستاره - نشان تاجدار - تاریخ
2 NEU= GROSCHEN - 20 PFENNIGE - Mint mark
2 نوی گروشن - 20 فینیگ - نشان ضرابخانه
1854 To 1856
از 1854 تا 1856
Silver 312
نقره با عیار 312
3.11 Grams
3.11 گرم
21 mm
21 میلیمتر
rectangles
نقوش مستطیلی
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 2 نوی گروشن 1855
 • نقره
 • 3.11
 • 21
 • 3
 • 2 نوی گروشن 1856
 • نقره
 • 3.11
 • 21
لیست کامل

2) 2 نوی گروشن (20 فینیگ) - نشان تاجدار- تیپ دو 

سکه 2 نوی گروشن (20 فینیگ) یوهان - نشان تاجدار-تیپ دو

توضیحات

شایدِمونزه کلمه و اصطلاحی آلمانی است و به سکه هایی اطلاق می شود که ارزش اسمی آنها از ارزش میزان فلز بکار رفته در ضرب بیشتر باشد.

ویژگی ها

2 Neu-Groschen (20 pfennig) Johann - Crowned arms-Type two
سکه 2 نوی گروشن (20 فینیگ) یوهان - نشان تاجدار-تیپ دو
KOENIGREICH SACHSEN - 2 Stars - Crowned arms - Date
پادشاهی زاکسن - 2 ستاره - نشان تاجدار - تاریخ
SCHEIDE MÜNZE - 2 Stars - 20 PFENNIGE - 2 NEU= GROSCHEN - Mint mark
شایدِمونزه - 2 ستاره - 20 فینیگ - 2 نوی گروشن - نشان ضرابخانه
1863 To 1866
از 1863 تا 1866
Silver 300
نقره با عیار 300
3.22 Grams
3.22 گرم
21 mm
21 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 2 نوی گروشن 1864
 • نقره
 • 3.22
 • 21
 • 3
 • 2 نوی گروشن 1865
 • نقره
 • 3.22
 • 21
لیست کامل

3) 2 نوی گروشن (20 فینیگ) - نیمرخ پادشاه 

سکه 2 نوی گروشن (20 فینیگ) یوهان - نیمرخ پادشاه

توضیحات

شایدِمونزه کلمه و اصطلاحی آلمانی است و به سکه هایی اطلاق می شود که ارزش اسمی آنها از ارزش میزان فلز بکار رفته در ضرب بیشتر باشد.این سکه در سال های 1870 و 1872 میلادی ضرب نشده است.

ویژگی ها

2 Neu-Groschen (20 pfennig) Johann - King face side view
سکه 2 نوی گروشن (20 فینیگ) یوهان - نیمرخ پادشاه
IOHANN V.G.G. KOENIG V. SACHSEN - King face side view - Mint mark
یوهان به لطف خدا پادشاه زاکسن - نیمرخ پادشاه - نشان ضرابخانه
SCHEIDE MÜNZE - 2 Stars - 20 PFENNIGE - 2 NEU= GROSCHEN - Date
شایدِمونزه - 2 ستاره - 20 فینیگ - 2 نوی گروشن - تاریخ
1868 To 1873
از 1868 تا 1873
Silver 300
نقره با عیار 300
3.22 Grams
3.22 گرم
21 mm
21 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 2 نوی گروشن 1869
 • نقره
 • 3.22
 • 21
 • 3
 • 2 نوی گروشن 1871
 • نقره
 • 3.22
 • 21
لیست کامل