:: لیست جدید ۲۱ خرداد :: اینجا ضربه بزنید

کارل گونتر

زیرگروه کارل گونتر


درباره کارل گونتر


«کارل گونتر / Karl Gunther» متولد 7 اوت 1830م. فرزند «گونتر فردریش کارل دوم / Gunther Friedrich Karl II» از «شوآرتزبورگ-سوندرهاوزن / Schwarzburg-Sondershausen» و همسر اول او «ماری / Marie» از «شوآرتزبورگ-رودولشتات / Schwarzburg-Rudolstadt» بود که در تاریخ 17 ژوئیه 1870م. با کناره گیری پدرش از سلطنت به علت بیماری چشمی و کهولت سن به پادشاهی شوآرتزبورگ-سوندرهاوزن رسید.

کارل گونتر در دانشگاه بن تحصیل کرد و سپس به ارتش «پروس / Prussia» پیوست و در سال 1866م. در جنگ این کشور علیه پروس به عنوان افسر شرکت کرد و در سال 1886م. به یک ژنرال پیاده نظام ارتقا یافت. وی که به عنوان آخرین وارث از خاندان سوندرهاوزن در 17 ژوئیه 1880رسما به عنوان پادشاه معرفی شد امورات دولت را به وزرا واگذار کرد و بیشتر وقت خود را به شکار می پرداخت. در سال 1906م. کارل گونتر در یکی از شکارهایش دچار حادثه شده و به شدت مجروح شد و 3 سال آخر عمر خود را در بستر بیماری گذراند. وی در 28 مارس سال 1909م. بدون ازدواج و وارث درگذشت تا سلسله پادشاهی سوندرهاوزن به پایان رسیده و مقام وی به «گونتر ویکتور / Gunther Victor» پادشاه رودولشتات برسد.

کارل گونتر

کارل گونتر