2 مارک

معرفی و مشخصات سکه 2 مارک جمهوری دموکراتیک آلمان (Two Mark) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر مارک برابر با یکصد فینیگ می باشد. این سکه در 2 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 2 مارک - تیپ یک 

سکه 2 مارک جمهوری دموکراتیک - تیپ یک

توضیحات

-

ویژگی ها

2 mark Democratic Republic - Type one
سکه 2 مارک جمهوری دموکراتیک - تیپ یک
DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK - 2 Stars - National emblem of East Germany (hammer and a compass, surrounded by a ring of wheat with a ribbon displaying the flag of Germany)
جمهوری دموکراتیک آلمان - 2 ستاره - نشان ملی آلمان شرقی (چکش و پرگار که توسط ساقه های گندم احاطه شده با روبانی از پرچم آلمان)
some Oak leaves - 2 DEUTSCHE MARK - Date - Mint mark
چند برگ بلوط - 2 مارک آلمان - تاریخ - نشان ضرابخانه
1957
1957
Aluminium
آلومینیوم
3 Grams
3 گرم
27 mm
27 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

2) 2 مارک - تیپ دو 

سکه 2 مارک جمهوری دموکراتیک - تیپ دو

توضیحات

سکه فوق در سال های 1973 و 1976 میلادی ضرب نشده است.

ویژگی ها

2 mark Democratic Republic - Type two
سکه 2 مارک جمهوری دموکراتیک - تیپ دو
DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK - 2 Stars - National emblem of East Germany (hammer and a compass, surrounded by a ring of wheat with a ribbon displaying the flag of Germany)
جمهوری دموکراتیک آلمان - 2 ستاره - نشان ملی آلمان شرقی (چکش و پرگار که توسط ساقه های گندم احاطه شده با روبانی از پرچم آلمان)
some Oak leaves - 2 MARK - Date - Mint mark
چند برگ بلوط - 2 مارک - تاریخ - نشان ضرابخانه
1972 To 1990
از 1972 تا 1990
Aluminium
آلومینیوم
3 Grams
3 گرم
27 mm
27 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
  • 2
  • 2 مارک 1974 ،
  • آلومینیوم
  • 3
  • 27
  • 3
  • 2 مارک 1975 ،
  • آلومینیوم
  • 3
  • 27
لیست کامل