:: مزایده جدید شماره 48 :: اینجا ضربه بزنید

5 مارک

معرفی و مشخصات سکه 5 مارک جمهوری دموکراتیک آلمان (Five Mark) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر مارک برابر با یکصد فینیگ می باشد. این سکه در 5 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 5 مارک - روبرت کخ 

سکه 5 مارک جمهوری دموکراتیک - روبرت کخ

توضیحات

روبرت کُخ پزشک و دانشمند آلمانی است که به دلیل مطالعات در زمینه عوامل میکروبی و کشف عامل بیماری سل که به‌خاطر نام وی باسیل کخ نیز نامیده می‌شود، مشهور میباشد. این سکه به مناسبت 125 اُمین سالگرد تولد وی ضرب شده است. سکه فوق دو واریته دارد که تفاوت آن ها در کنگره بیرونی می باشد در واریته اول کنگره بیرونی نوشته دار است که عبارت 5 مارک سه بار به تکرار نوشته شده و واریته دوم صاف است که ارور محسوب میشود.

ویژگی ها

5 mark Democratic Republic - Robert Koch
سکه 5 مارک جمهوری دموکراتیک - روبرت کخ
DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK - National emblem of East Germany (hammer and a compass, surrounded by a ring of wheat with a ribbon displaying the flag of Germany) - Date - 5 MARK
جمهوری دموکراتیک آلمان - نشان ملی آلمان شرقی (چکش و پرگار که توسط ساقه های گندم احاطه شده با روبانی از پرچم آلمان) - تاریخ - 5 مارک
ROBERT KOCH - Date of birth and death - Robert Koch face side view
عبارت روبرت کخ - تاریخ تولد و وفات - نیمرخ روبرت کخ
1968
1968
Copper-Nickel
آلیاژی از مس و نیکل
9.7 Grams
9.7 گرم
29 mm
29 میلیمتر
Plain - Lettering
صاف - نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 مارک 1968 ، واریته دوم
 • آلیاژی از مس و نیکل
 • 9.7
 • 29

2) 5 مارک - بیستمین سال جمهوری دموکراتیک آلمان 

سکه 5 مارک جمهوری دموکراتیک - بیستمین سال جمهوری دموکراتیک آلمان

توضیحات

بر کنگره بیرونی این سکه عبارت 5 مارک سه بار به تکرار نوشته شده است. سکه فوق 4 واریته دارد؛ جنس واریته دوم با سایر واریته ها متفاوت است و از جنس آلیاژی از مس و نیکل می باشد. واریته سوم ارور با کنگره بیرونی صاف است. واریته چهارم ارور نوشته مغولی و تاریخ در لبه میباشد. این سکه به مناسبت بیستمین سال جمهوری دموکراتیک آلمان ضرب شده است.

ویژگی ها

5 mark Democratic Republic - 20 Years of GDR
سکه 5 مارک جمهوری دموکراتیک - بیستمین سال جمهوری دموکراتیک آلمان
DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK - 2 Stars - National emblem of East Germany (hammer and a compass, surrounded by a ring of wheat with a ribbon displaying the flag of Germany)
جمهوری دموکراتیک آلمان - 2 ستاره - نشان ملی آلمان شرقی (چکش و پرگار که توسط ساقه های گندم احاطه شده با روبانی از پرچم آلمان)
XX JAHRE DDR - 5 MARK - Date
بیستمین سال جمهوری دموکراتیک آلمان - 5 مارک - تاریخ
1969
1969
Nickel-Bronze
آلیاژی از نیکل و برنز
9.87 Grams
9.87 گرم
29 mm
29 میلیمتر
Plain - Lettering
صاف - نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 مارک 1969
 • آلیاژی از نیکل و مس
 • 9.87
 • 29
 • 3
 • 5 مارک 1969 ، ارور کنگره بیرونی صاف
 • آلیاژی از نیکل و برنز
 • 9.87
 • 29
لیست کامل

3) 5 مارک - دروازه براندنبورگ 

سکه 5 مارک جمهوری دموکراتیک - دروازه براندنبورگ

توضیحات

دروازه براندنبورگ یک بنای تاریخی به سبک معماری نئوکلاسیک و مربوط به قرن 18 میلادی در شهر برلین آلمان می‌باشد که به دستور فریدریش ویلهلم دوم پادشاه پروس ساخته شد.این بنا به عنوان یکی از معروفترین نمادهای اروپا در نظر گرفته می‌شود.سکه فوق در سال های 1972 تا 1978 میلادی ضرب نشده و بر کنگره بیرونی آن عبارت 5 مارک چهار بار به تکرار نوشته شده است.

ویژگی ها

5 mark Democratic Republic - Brandenburg Gate
سکه 5 مارک جمهوری دموکراتیک - دروازه براندنبورگ
DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK - National emblem of East Germany (hammer and a compass, surrounded by a ring of wheat with a ribbon displaying the flag of Germany) - Date - 5 MARK - Mint mark
جمهوری دموکراتیک آلمان - نشان ملی آلمان شرقی (چکش و پرگار که توسط ساقه های گندم احاطه شده با روبانی از پرچم آلمان) - تاریخ - 5 مارک - نشان ضرابخانه
Brandenburg Gate - HAUPTSTADT DER DDR - BERLIN
دروازه براندنبورگ - جمهوری دموکراتیک آلمان - برلین
1971 To 1990
از 1971 تا 1990
Copper-Nickel
آلیاژی از نیکل و مس
9.7 Grams
9.7 گرم
29 mm
29 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 مارک 1979
 • آلیاژی از نیکل و مس
 • 9.7
 • 29
 • 3
 • 5 مارک 1979 ، پروف
 • آلیاژی از نیکل و مس
 • 9.7
 • 29
لیست کامل

4) 5 مارک - کلیسای جامع مایسن 

سکه 5 مارک جمهوری دموکراتیک - کلیسای جامع مایسن

توضیحات

کلیسای جامع مایسن، کلیسایی به سبک گوتیک در مایسن شهری در ایالت زاکسن آلمان است.

ویژگی ها

5 mark Democratic Republic - Meissen Cathedral
سکه 5 مارک جمهوری دموکراتیک - کلیسای جامع مایسن
DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK - National emblem of East Germany (hammer and a compass, surrounded by a ring of wheat with a ribbon displaying the flag of Germany) - Date - 5 MARK - Mint mark
جمهوری دموکراتیک آلمان - نشان ملی آلمان شرقی (چکش و پرگار که توسط ساقه های گندم احاطه شده با روبانی از پرچم آلمان) - تاریخ - 5 مارک - نشان ضرابخانه
Meissen Cathedral -Meißen
کلیسای جامع مایسن - مایسن
1971 - 1981 - 1983
1971 - 1981 - 1983
Copper-Nickel
آلیاژی از نیکل و مس
9.7 Grams
9.7 گرم
29 mm
29 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 مارک 1981 ، پروف
 • آلیاژی از نیکل و مس
 • 9.7
 • 29
 • 3
 • 5 مارک 1983
 • آلیاژی از نیکل و مس
 • 9.7
 • 29
لیست کامل

5) 5 مارک - فردیناند فون شیل 

سکه 5 مارک جمهوری دموکراتیک - فردیناند فون شیل

توضیحات

فردیناند فون شیل یک سرگرد پروس بود که در ماه مه 1809 علیه سلطه فرانسه بر پروس قیام کرد.

ویژگی ها

5 mark Democratic Republic - Ferdinand von Schill
سکه 5 مارک جمهوری دموکراتیک - فردیناند فون شیل
DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK - National emblem of East Germany (hammer and a compass, surrounded by a ring of wheat with a ribbon displaying the flag of Germany) - Date - 5 MARK - 2 Stars
جمهوری دموکراتیک آلمان - نشان ملی آلمان شرقی (چکش و پرگار که توسط ساقه های گندم احاطه شده با روبانی از پرچم آلمان) - تاریخ - 5 مارک - 2 ستاره
Shako - hussar sword - FERDINAND VON SCHILL - Date of birth and death
کلاه نظامی شاکو - شمشیر هوزار - فردیناند فون شیل - تاریخ ولادت و وفات
1976
1976
Copper-Nickel
آلیاژی از نیکل و مس
9.7 Grams
9.7 گرم
29 mm
29 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.