:: لیست جدید ۲۱ خرداد :: اینجا ضربه بزنید

1000 لیره

معرفی و مشخصات سکه 1000 لیره جمهوری (One Thousand Lire) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

لیره ایتالیا یکای پول این کشور تا سال 2002 میلادی بود که پس از آن با یورو (یکای پول اتحادیه اروپا) جایگزین شد. هر یک لیره ایتالیا معادل صد سنتسیمو می باشد. این سکه در 2 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 1000 لیره - رم پایتخت 

سکه 1000 لیره جمهوری - رم پایتخت

توضیحات

کنکورد یا کنکوردیا به معنای هارمونی و هماهنگی و توازن است، در اساطیر روم و مذهب رومی، ایزدبانو یا الهه توافق، تفاهم، و تناسب و هماهنگی میان زن و شوهر بود. معبد کنکورد، در فوروم و در دامنه کاپیتول قرار داشت. بر کنگره بیرونی این سکه عبارت REPVBBLICA ITALIANA به معنی جمهوری ایتالیا نوشته شده است.

ویژگی ها

1000 Lire Republic - Capital Rome
سکه 1000 لیره جمهوری - رم پایتخت
CONCORDIA - Date - Goddess Concordia face side view - Monassi (Engraver)
کنکوردیا - تاریخ - نیمرخ الهه کنکوردیا - موناسی (نام طراح)
the pavement of Piazza del Campidoglio from Michelangelo - ROMA CAPITALE - 1000 LIRE - Mint mark
نمای سنگ فرش تپه کاپیتول اثر میکل آنژ - رم پایتخت - 1000 لیره - نشان ضرابخانه
No Date (1970)
بدون تاریخ (1970)
Silver 835
نقره با عیار 835
14.6 Grams
14.6 گرم
31.4 mm
31.4 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1000 لیره بدون تاریخ (1970) ، پروف
 • نقره
 • 14.6
 • 31.4

2) 1000 لیره - نقشه آلمان 

سکه 500 لیره جمهوری - نقشه آلمان

توضیحات

این سکه به مناسبت بزرگداشت اتحادیه اروپا به ضرب رسیده و دارای دو تیپ است ؛ در تیپ اول بر پشت سکه نقشه قدیمی آلمان غربی و در تیپ دوم نقشه اتحاد آلمان به تصویر درآمده است.

ویژگی ها

1000 Lire Republic - Germany Map
سکه 1000 لیره جمهوری - نقشه آلمان
REPUBBLICA ITALIANA - 12 Stars ( Stars of logo of European Parliament) - Italia turrita face side view - L.CRETARA (Engraver)
جمهوری ایتالیا - 12 ستاره (ستاره های لوگوی پارلمان اروپا) - نیمرخ شخصیت ملی ایتالیا - کرتارا (نام طراح)
Map of Europe including united Germany whereas showed the Federal Republic of Germany - 1000 LIRE - Date - Mint mark - Pernazza (Engraver)
نقشه اروپا از جمله آلمان متحد و جمهوری فدرال آلمان - 1000 لیره - تاریخ - نشان ضرابخانه - پرنازا (نام طراح)
1997 To 2001
از 1997 تا 2001
Bimetallic: Copper-Nickel center in Aluminium-Bronze ring
بای متالیک : تکه داخلی آلیاژی از مس و نیکل ، تکه بیرونی آلیاژی از آلومینیوم و برنز
8.8 Grams
8.8 گرم
27 mm
27 میلیمتر
Plain and Reeded segments
قسمتی صاف و قسمتی دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1000 لیره 1997 ، تیپ دو
 • تکه داخلی آلیاژی از مس و نیکل ، تکه بیرونی آلیاژی از آلومینیوم و برنز
 • 8.8
 • 27
 • 3
 • 1000 لیره 1997 ، تیپ دو ، پروف
 • تکه داخلی آلیاژی از مس و نیکل ، تکه بیرونی آلیاژی از آلومینیوم و برنز
 • 8.8
 • 27
لیست کامل