:: مزایده شماره ۹۴ :: اینجا ضربه بزنید

1 لیره

معرفی و مشخصات سکه 1 لیره ویکتور امانوئل سوم (One Lira) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک لیره ایتالیا معادل صد سنتسیمو می باشد. این سکه در 5 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 1 لیره - عقاب تاجدار 

سکه 1 لیره ویکتور امانوئل سوم - عقاب تاجدار

توضیحات

این سکه در سال های 1903 و 1904 م. ضرب نگردیده است. بر کنگره بیرونی این سکه عبارت FERT (شعار خاندان ساوی) بین نقش گره و گل سه بار تکرار شده است.

ویژگی ها

1 lira Vittorio Emanuele III - Crowned Eagle
سکه 1 لیره ویکتور امانوئل سوم - عقاب تاجدار
VITTORIO EMANUELE III - Emanuele III face side view - SPERANZA (Engraver)
ویکتور امانوئل سوم - نیمرخ امانوئل سوم - اسپرانزا (طراح سکه)
REGNO D'ITALIA - Crowned Eagle eagle with the Savoia shield on its chest - L.1 - Date - Mint mark
ایتالیا - عقاب تاجدار با سپر خاندان ساوی بر روی سینه - مخفف 1 لیره - تاریخ - نشان ضرابخانه
1901 To 1907
از 1901 تا 1907
Silver 835
نقره با عیار 835
5 Grams
5 گرم
23 mm
23 میلیمتر
Lettering between knots and rosettes
نوشته بین گره و گل
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 لیره 1902
 • نقره
 • 5
 • 23
 • 3
 • 1 لیره 1905
 • نقره
 • 5
 • 23
لیست کامل

2) 1 لیره - طرح ارابه-تیپ یک 

سکه 1 لیره ویکتور امانوئل سوم - طرح ارابه-تیپ یک

توضیحات

بر کنگره بیرونی این سکه عبارت FERT (کلمه ای لاتین) بین نقش گره و گل ، سه بار تکرار شده است. این سکه در سال 1911 م. ضرب نشده است. چهاریوغ یا کوآدریگا (به لاتین: Quadriga) ارابه ای با چهار اسب بود که در دوران امپراتوری روم، فاتحان را بر آن نشانده و به روم می آوردند. این ارابه چهار اسب پهلو به پهلو بسته شده به رنگ سپید داشت.

ویژگی ها

1 lira Vittorio Emanuele III - Quadriga-Type one
سکه 1 لیره ویکتور امانوئل سوم - طرح ارابه-تیپ یک
VITTORIO.EMANUELE.III.RE.D'ITALIA - Emanuele III face side view - D.CALANDRA M. (Engraver)
ویکتور امانوئل سوم پادشاه ایتالیا - نیمرخ امانوئل سوم - داوید کالاندرا (طراح سکه)
Italy standing on quadriga with a shield and an olive branch on her hands - FERT - L.1 - Date - Mint mark - D·CALANDRA M· - L·GIORGI INC· (Engraver)
نماد ایتالیا ایستاده بر روی ارابه با چهار اسب (چهار یوغ) با یک سپر و شاخه زیتون در دستش - عبارتی لاتین (شعار خاندان ساوی) - مخفف 1 لیره - تاریخ - نشان ضرابخانه - داوید کالاندرا-جورجی (طراحان سکه)
1908 To 1913
از 1908 تا 1913
Silver 835
نقره با عیار 835
5 Grams
5 گرم
23 mm
23 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 لیره 1909
 • نقره
 • 5
 • 23
 • 3
 • 1 لیره 1910
 • نقره
 • 5
 • 23
لیست کامل

3) 1 لیره - طرح ارابه-تیپ دو 

سکه 1 لیره ویکتور امانوئل سوم - طرح ارابه-تیپ دو

توضیحات

بر کنگره بیرونی این سکه عبارت FERT (کلمه ای لاتین) بین نقش گره و گل ، سه بار تکرار شده است. چهاریوغ یا کوآدریگا (به لاتین: Quadriga) ارابه ای با چهار اسب بود که در دوران امپراتوری روم، فاتحان را بر آن نشانده و به روم می آوردند. این ارابه چهار اسب پهلو به پهلو بسته شده به رنگ سپید داشت.

ویژگی ها

1 lira Vittorio Emanuele III - Quadriga-Type two
سکه 1 لیره ویکتور امانوئل سوم - طرح ارابه-تیپ دو
VITTORIO EMANUELE III RE D'ITALIA - Emanuele III face side view - D.CALANDRA M. (Engraver)
ویکتور امانوئل سوم پادشاه ایتالیا - نیمرخ امانوئل سوم - داوید کالاندرا (طراح سکه)
Italy standing on quadriga with a shield and an olive branch on her hands - FERT - L.1 - Date - Mint mark - D·CALANDRA M· - L·GIORGI INC· (Engraver)
نماد ایتالیا ایستاده بر روی ارابه با چهار اسب (چهار یوغ) با یک سپر و شاخه زیتون در دستش - عبارتی لاتین (شعار خاندان ساوی) - مخفف 1 لیره - تاریخ - نشان ضرابخانه - داوید کالاندرا-جورجی (طراحان سکه)
1915 To 1917
از 1915 تا 1917
Silver 835
نقره با عیار 835
5 Grams
5 گرم
23 mm
23 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 لیره 1916
 • نقره
 • 5
 • 23
 • 3
 • 1 لیره 1917
 • نقره
 • 5
 • 23
لیست کامل

4) 1 لیره - پیکره زن (نماد ایتالیا) 

سکه 1 لیره ویکتور امانوئل سوم - پیکره زن (نماد ایتالیا)

توضیحات

-

ویژگی ها

1 lira Vittorio Emanuele III - Female figure (representing Italy)
سکه 1 لیره ویکتور امانوئل سوم - پیکره زن (نماد ایتالیا)
ITALIA - Female figure with Olive branch and winged victory - Date - G.ROMAGNOLI-A.MOTTI.INC. (Engraver)
ایتالیا - پیکره زن (نماد ایتالیا) با ساخه زیتون و نماد پیروزی بالدار - تاریخ - رومگنولی -موتی (طراحان سکه)
Laurel Wreath - crowned Savoy Shield - BVONO DA L.1 - Mint mark
تاج برگ بو - سپر تاجدار خاندان ساوی - 1 لیره - نشان ضرابخانه
1922 To 1935
از 1922 تا 1935
Nickel
نیکل
8 Grams
8 گرم
27 mm
27 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 لیره 1923
 • نیکل
 • 8
 • 27
 • 3
 • 1 لیره 1924
 • نیکل
 • 8
 • 27
لیست کامل

5) 1 لیره - با طرح عقاب 

سکه 1 لیره ویکتور امانوئل سوم - با طرح عقاب

توضیحات

این سکه دارای سه تیپ است؛ تیپ اول از جنس نیکل و دو تیپ دیگر از جنس استیل ضد زنگ می باشند. تیپ دوم بدون خاصیت آهنربایی و تیپ سوم دارای خاصیت آهنربایی می باشد.

ویژگی ها

1 Lira Vittorio Emanuele III - Eagle
سکه 1 لیره ویکتور امانوئل سوم - با طرح عقاب
VITTORIO.EMANUELE.III.RE.E.IMP· - Emanuele III face side view - G.ROMAGNOLI (Engraver)
ویکتور امانوئل سوم پادشاه و امپراطور - نیمرخ امانوئل سوم - رومگنولی (طراح سکه)
ITALIA - Eagle with open wings - Fasces and axe - Savoy shield - L.1 - Roman numeral - Date - Mint mark
ایتالیا - عقابی با بال های گسترده - تبر دان و تبر - سپر خاندان ساوی - مخفف 1 لیره - اعداد رومی - تاریخ - نشان ضرابخانه
1936 To 1943
از 1936 تا 1943
Nickel - Stainless Steel
نیکل - استیل ضد زنگ
8 Grams
8 گرم
27 mm
27 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 لیره 1937
 • نیکل
 • 8
 • 27
 • 3
 • 1 لیره 1938
 • نیکل
 • 8
 • 27
لیست کامل

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
فروشگاه اینترنتی ایران آنتیک و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال یادبود ، اسکناس ایرانی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء قیمتی و کلکسیونی ، سکه قدیمی ، اسکناس قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.