:: لیست جدید ۲۱ خرداد :: اینجا ضربه بزنید

2 سنتسیمو

معرفی و مشخصات سکه 2 سنتسیمو ویکتور امانوئل سوم (Two Centesimi) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک سنتسیمو ایتالیا معادل یک صدم لیره می باشد. این سکه در 2 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 2 سنتسیمو - تاج برگ بو و بلوط 

سکه 2 سنتسیمو ویکتور امانوئل سوم - تاج برگ بو و بلوط

توضیحات

این سکه در تاریخ 1904 میلادی ضرب نشده است.

ویژگی ها

2 Centesimi Vittorio Emanuele III - Laurel and Oak Wreath
سکه 2 سنتسیمو ویکتور امانوئل سوم - تاج برگ بو و بلوط
VITTORIO EMANVELE III RE D' ITALIA - Vittorio Emanuele III face side view - S (Engraver)
ویکتور امانوئل سوم پادشاه ایتالیا - نیمرخ امانوئل سوم - مخفف اسپرانزا (طراح سکه)
Laurel and Oak Wreath - Star - 2 CENTESIMI - Date - Mint mark
تاج برگ بو و بلوط - ستاره - 2 سنتسیمو - تاریخ - نشان ضرابخانه
1903 To 1908
از 1903 تا 1908
Bronze
برنز
2 Grams
2 گرم
20 mm
20 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 2 سنتسیمو 1905
 • برنز
 • 2
 • 20
 • 3
 • 2 سنتسیمو 1906
 • برنز
 • 2
 • 20
لیست کامل

2) 2 سنتسیمو - پیکره زن 

سکه 2 سنتسیمو ویکتور امانوئل سوم - پیکره زن

توضیحات

این سکه در تاریخ 1913 میلادی ضرب نشده است.

ویژگی ها

2 Centesimi Vittorio Emanuele III - Female figure
سکه 2 سنتسیمو ویکتور امانوئل سوم - پیکره زن
VITTORIO EMANVELE III RE D' ITALIA - Vittorio Emanuele III face side view
ویکتور امانوئل سوم پادشاه ایتالیا - نیمرخ امانوئل سوم
A female figure representing Italy standing tall on a prow of a ship - CENT.2 - Date - Mint mark - P.C.M.-L.G.I. (Engraver)
پیکره زن نماد ایتالیا ایستاده بر روی عرشه کشتی - مخفف 2 سنتسیمو - تاریخ - نشان ضرابخانه - مخفف پیترو کانونیکا- لوئیجی جورجی(نام طراحان سکه)
1908 To 1917
از 1908 تا 1917
Bronze
برنز
2 Grams
2 گرم
20 mm
20 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 2 سنتسیمو 1909
 • برنز
 • 2
 • 20
 • 3
 • 2 سنتسیمو 1910
 • برنز
 • 2
 • 20
لیست کامل