1 دنگا

معرفی و مشخصات سکه 1 دِنگا الکساندر دوم (One Denga) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک دِنگا روسیه معادل 2 پولوشکا، یک دوم کوپک و یا دو صدم روبل می باشد. این سکه در 1 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 1 دنگا 

1 دنگا الکساندر دوم

توضیحات

این سکه دارای چهار تیپ می باشد. تیپ اول و دوم به ترتیب در ضرابخانه اکاترینبرگ و وارسا به قطر 18.1 و 18.3 بدون کنگره داخلی و تیپ سوم و چهارم به ترتیب در ضرابخانه اکاترینبرگ و وارسا با قطر 18.1 و 18.3 با کنگره داخلی دندانه دار به ضرب رسیده اند.

ویژگی ها

1 Denga Alexander II
1 دنگا الکساندر دوم
Crowned monogram of Alexander II
تاج با مونوگرام الکساندر 2
Crown - 1 ДЕНЬГА - Date - Mintmark
تاج - 1 دنگا - تاریخ - نشان اختصاری ضرابخانه
1855 To 1867
از 1855 تا 1867
Copper
مس
2.56 Grams
2.56 گرم
18.3 And 18.1 mm
18.3 و 18.1 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
  • 2
  • 1 دنگا 1855 ، تیپ دو
  • مس
  • 2.56
  • 18.3
  • 3
  • 1 دنگا 1856 ، تیپ دو
  • مس
  • 2.56
  • 18.3
لیست کامل