:: لیست جدید ۲ مهر ::  اینجا ضربه بزنید

:: مزایده جدید شماره ۶۱ :: اینجا ضربه بزنید

1 روبل

معرفی و مشخصات سکه 1 روبل اتحادیه جماهیر شوروی (One Ruble) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک روبل روسیه معادل یکصد کوپک یا دو پولتینا می باشد. این سکه در 9 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 1 روبل - طرح ستاره 

1 روبل اتحاد جماهیر شوروی - طرح ستاره

توضیحات

بر کنگره بیرونی سکه عبارت ЧИСТОГО СЕРЕБРА 2 ЗОЛОТНИКА 10,5 ДОЛЕЙ (А.Г) برای سالهای 1921 و 1922 و عبارت ЧИСТОГО СЕРЕБРА 2 ЗОЛОТНИКА 10,5 ДОЛЕЙ (П.Л) برای فقط سال 1922 مشاهده می شود. کلمه زولوتنیک واحدی روسی در وزن بوده و به معنی 4.26 گرم می باشد.

ویژگی ها

1 Ruble Soviet union - Star design
1 روبل اتحاد جماهیر شوروی - طرح ستاره
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! - Coat of arms of soviet union - Р.С.Ф.С.Р.
کارگران جهان، متحد شوید! - نشان اتحاد جماهیر شوروی (داس و چکش) - نشان اختصاری اتحاد جماهیر شوروی
РУБЛЬ - Star - 1 - Date - Olive and oak leaves
روبل - ستاره - 1 - تاریخ - برگ زیتون و بلوط
1921 To 1922
از 1921 تا 1922
Silver 900
نقره با عیار 900
20 Grams
20 گرم
33.5 mm
33.5 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 روبل 1921 ، پروف
 • نقره
 • 20
 • 33.5
 • 3
 • 1 روبل 1922
 • نقره
 • 20
 • 33.5
لیست کامل

2) 1 روبل - کارگران 

1 روبل اتحاد جماهیر شوروی - کارگران

توضیحات

این سکه در 2 تیپ به ضرب رسیده است و اختلاف آنها در کنگره بیرونی آنهاست. بر کنگره بیرونی تیپ اول عبارت ЧИСТОГО СЕРЕБРА 18 ГРАММ (4 З. 21 Д.) П∙Л به چشم می خورد که به وزن سکه بر اساس گرم و معادل آن زولوتنیک و دولیاس (واحد های قدیمی وزن در روسیه) اشاره دارد. همچنین نشان اختصاری نام مدیر ضرابخانه نیز دیده می شود. اما در تیپ دوم فقط وزن سکه مشاهده می شود.

ویژگی ها

1 Ruble Soviet union - Workers
1 روبل اتحاد جماهیر شوروی - کارگران
Coat of arms of the Soviet Union - ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! - С.С.С.Р. - ОДИН РУБЛЬ
نشان اتحاد جماهیر شوروی ( داس و چکش ) - کارگران جهان، متحد شوید! - نشان اختصاری اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی - یک روبل
Two workers are walking - Radiant sun rising
2 کارگر در حال راه رفتن - تشعشع خورشید در حال طلوع
1924
1924
Silver 900
نقره با عیار 900
20 Grams
20 گرم
33.5 mm
33.5 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 روبل 1924 ، تیپ یک ، پروف
 • نقره
 • 20
 • 33.5
 • 3
 • 1 روبل 1924 ، تیپ دو ، کمیاب
 • نقره
 • 20
 • 33.5
لیست کامل

3) 1 روبل - نشان اتحاد جماهیر شوروی 

1 روبل اتحاد جماهیر شوروی - نشان اتحاد (داس و چکش)

توضیحات

این سکه در 2 تیپ به ضرب رسیده است و تفاوت آنها در کنگره بیرونی آنهاست. در تیپ اول که فقط سال 1961 ضرب شد کنگره بیرونی صاف، و در تیپ دوم که از سال 1964 تا سال 1991 ضرب شد، تاریخ بر آن درج شده است.

ویژگی ها

1 Ruble Soviet union - Coat of arms of the Soviet Union
1 روبل اتحاد جماهیر شوروی - نشان اتحاد جماهیر شوروی
Coat of arms of the Soviet Union - СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК - Star
نشان اتحاد جماهیر شوروی ( داس و چکش ) - اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی
Wheat and oak leaves - 1 РУБЛЬ - Date
گندم و برگ بلوط - 1 روبل - تاریخ
1961 To 1991
از 1961 تا 1991
Copper-Nickel-Zinc
آلیاژ مس-نیکل-روی
7.5 Grams
7.5 گرم
27 mm
27 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 روبل 1964 ، تیپ دو
 • نقره
 • 7.5
 • 27
 • 3
 • 1 روبل 1965 ، تیپ دو
 • نقره
 • 7.5
 • 27
لیست کامل

4) 1 روبل - تندیس سرباز 

1 روبل اتحاد جماهیر شوروی - تندیس سرباز

توضیحات

این سکه به مناسبت بیستمین سالگرد پیروزی اتحاد جماهیر شوروی در برابر آلمان در جنگ جهانی دوم به ضرب رسیده است. به همین علت بر پشت سکه تصویری از تندیس سرباز اتحاد جماهیر شوروی که در آرامگاه سربازان ارتش در برلین نصب شده، به چشم می خورد. بر کنگره بیرونی سکه نیز تاریخ و عبارت 1 روبل ضرب شده است.

ویژگی ها

1 Ruble Soviet union - Sculpture of soviet army soldier
1 روبل اتحاد جماهیر شوروی - تندیس سرباز
Coat of arms of the Soviet Union - С.С.С.С.Р - ОДИН РУБЛЬ
نشان اتحاد جماهیر شوروی ( داس و چکش ) - حروف اختصاری اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی - یک روبل
ПОБЕДА НАД ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ - XX ЛЕТ - Sculpture of soviet army soldier
پیروزی بر آلمان فاشیست - بیست سال - تصویر تندیس سرباز ارتش شوروی
1965
1965
Copper-Nickel-Zinc
آلیاژ مس-نیکل-روی
9.85 Grams
9.85 گرم
31 mm
31 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 روبل 1965 ، پروف
 • مس-نیکل-روی
 • 9.85
 • 31

5) 1 روبل - مجسمه لنین 

1 روبل اتحاد جماهیر شوروی - مجسمه لنین

توضیحات

این سکه به مناسبت پنجاهمین سالگرد پیروزی انقلاب اکتبر به ضرب رسید. پشت شکه تصویری از تندیس نصب شده ولادیمیر لنین در قرقیزستان دیده می شود. همچنین بر کنگره بیرونی سکه تاریخ و عبارت СЛАВА ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ به معنی شکوهِ اکتبرِ بزرگ به چشم می خورد.

ویژگی ها

1 Ruble Soviet union - Sculpture of lenin
1 روبل اتحاد جماهیر شوروی - مجسمه لنین
ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ - Coat of arms of the Soviet Union - ОДИН РУБЛЬ
پنجاه سال قدرت شوروی - نشان اتحاد جماهیر شوروی ( داس و چکش ) - یک روبل
Star - С.С.С.Р. - Sculpture of lenin
ستاره - حروف اختصاری اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی - مجسمه لنین
1967
1967
Copper-Nickel-Zinc
آلیاژ مس-نیکل-روی
11.25 Grams
11.25 گرم
31 mm
31 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 روبل 1967 ، پروف
 • مس-نیکل-روی
 • 11.25
 • 31

6) 1 روبل - نیمرخ لنین 

1 روبل اتحاد جماهیر شوروی - نیمرخ لنین

توضیحات

این سکه به مناسبت یکصدمین سالگرد تولد ولادیمیر لنین به ضرب رسید. بر کنگره بیرونی سکه ستاره ها و نقطه های فرو رفته دیده می شود. تاریخ درج شده بر سکه اشاره به تولد لنین دارد و تاریخ سکه نمی باشد.

ویژگی ها

1 Ruble Soviet union - Side view of vladimir lenin
1 روبل اتحاد جماهیر شوروی - نیمرخ ولادیمیر لنین
СТО ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.И.ЛЕНИНА - Coat of arms of the Soviet Union - С.С.С.Р. - ОДИН РУБЛЬ
گذشت یکصد سال از تولد ولادیمیر لنین - نشان اتحاد جماهیر شوروی ( داس و چکش ) - حروف اختصاری اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی - یک روبل
Side view of vladimir lenin - 1870-1970
نیمرخ ولادیمیر لنین - 1870-1970 - تاریخ
1970
1970
Copper-Nickel-Zinc
آلیاژ مس-نیکل-روی
12.8 Grams
12.8 گرم
31 mm
31 میلیمتر
Dotted and star
نقطه و ستاره
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 روبل 1970 ، پروف
 • مس-نیکل-روی
 • 12.8
 • 31

7) 1 روبل - یادبودی 

5 روبل با طرح یادبود یکصد و بیست و پنجمین سالگرد تولد جانیس رینیس

یادبود یکصد و بیست و پنجمین سالگرد تولد جانیس رینیس

1 روبل یادبود سی امین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم  1 روبل یادبود شصتمین سالگرد انقلاب بلشویک ها 1 روبل یادبود بیستمین سالگرد اولین پرواز فضایی سرنشین دار 1 روبل یادبود دوستی روسیه و بلغارستان 

1 روبل یادبود شصتمین سالگرد تاسیس اتحاد جماهیر شوروی 1 روبل یادبود صدمین سالگرد مرگ کارل مارکس 1 روبل یادبود بیستمین سالگرد ارسال اولین زن فضانورد 1 روبل یادبود چهارصدمین سالگرد مرگ ایوان فیودوروف 

1 روبل یادبود یکصد و پنجاهمین سالگرد تولد مندلیف 1 روبل یادبود یکصد و بیست و پنجمین سالگرد تولد الکساندر پوپوف 1 روبل یادبود یکصد و هشتاد و پنجمین سالگرد تولد الکساندر پوشکین 1 روبل یادبود یکصد و پانزدهمین سالگرد تولد ولادیمیر لنین

1 روبل یادبود چهلمین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم  1 روبل دوازدهمین جشنواره جهانی جوانان 1 روبل یادبود یکصد و شصت و پنجمین سالگرد تولد فردریش انگلس 1 روبل یادبود سالِ صلح جهانی 

1 روبل یادبود دویست و هفتاد و پنجمین سالگرد تولد میخائیل لومونوسوف 1 روبل یادبود یکصد و سی امین سالگرد تولد کنستانتین تسیولکوفسکی 1 روبل یادبود یکصد و هفتاد و پنجمین سالگرد جنگ بورودینو 1 روبل یادبود یکصد و هفتاد و پنجمین سالگرد جنگ بورودینو 

1 روبل یادبود هفتادمین سالگرد انقلاب بلشویک ها 1 روبل یادبود یکصد و شصتمین سالگرد تولد لئو تولستوی 1 روبل یادبود یکصد و بیستمین سالگرد تولد ماکسیم گورکی 1 روبل یادبود یکصد و پنجاهمین سالگرد تولد ماسورگسکی

1 روبل یادبود یکصد و هفتاد و پنجمین سالگرد تولد لرمانتوف  1 روبل یادبود یکصدمین سالگرد تولد حمزه حکیم زاده نیازی 1 روبل یادبود یکصدمین سالگرد مرگ میهای امینسکو 1 روبل یادبود یکصدمین سالگرد مرگ میهای امینسکو 

1 روبل یکصدمین سالگرد تولد چایکوفسکی 1 روبل یادبود مارشال ژوکوف 1 روبل یادبود یکصد و سی امین سالگرد تولد آنتون چخوف 1 روبل یادبود پانصدمین سالگرد تولد فرانسیس اسکورینا 

 1 روبل یادبود پانصد و پنجاهمین سالگرد تولد علی شیر نوایی 1 روبل یادبود یکصد و بیست و پنج سالگی تولد پیوتر لبدوف 1 روبل یادبود کنستانتین ایوانوف 1 روبل یادبود مخدوم قلی فراغی

 1 روبل یادبود هشتصد و پنجاهمین سالگرد تولد نظامی گنجوی 1 روبل یادبود یکصدمین سالگرد تولد سرگی پروکوفیف

 

توضیحات

این سکه ها به مناسبت های مختلف به ضرب رسیده اند، طرح روی آنها یکسان بوده اما طرح پشت آنها منقوش به یادبود مد نظر می باشد.

ویژگی ها

1 Ruble Soviet union - Commemorative
1 روبل اتحاد جماهیر شوروی - یادبودی
Coat of arms of the Soviet Union - С.С.С.Р. - 1 РУБЛЬ
نشان اتحاد جماهیر شوروی ( داس و چکش ) - حروف اختصاری اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی - 1 روبل
Image of commemorative or person
تصویری از مناسبت و یا شخص
1975 To 1991
از 1975 تا 1991
Copper-Nickel-Zinc and Copper-Nickel
آلیاژ مس-نیکل-روی یا آلیاژ مس-نیکل
12.8 Grams
12.8 گرم
31 mm
31 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 روبل 1975 ، یادبود سی امین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم ، پروف
 • مس-نیکل-روی
 • 12.8
 • 31
 • 3
 • 1 روبل 1977 ، یادبود شصتمین سالگرد انقلاب بلشویک ها بدون تاریخ
 • مس-نیکل-روی
 • 12.8
 • 31
لیست کامل

8) 1 روبل - یادبود المپیک 

1 روبل اتحاد جماهیر شوروی - یادبود المپیک مسکو

1 روبل لوگوی المپیک 1 روبل کاخ کرملین 1 روبل یادبود فاتحان فضا

1 روبل دانشگاه مسکو 1 روبل یادبود دالگوریکی 1 روبل مشعل المپیک

توضیحات

این سکه ها به مناسب المپیک تابستانی 1980 مسکو به ضرب رسیده اند. طرح روی سکه مشترک و طرح پشت آنها متفاوت بوده و نیز بر کنگره بیرونی سکه ها عبارت یک روبل به چشم می خورد. جنس تعدادی از آنها آلیاژی از مس-نیکل-روی و جنس تعدادی آلیاژی از مس-نیکل میباشد.

ویژگی ها

1 Ruble Soviet Union - Commemorative : 1980 Summer Olympics, Moscow
1 روبل اتحاد جماهیر شوروی - یادبود المپیک مسکو در تابستان 1980
Coat of arms of the Soviet Union - C.C.C.P. - Horizontal line - 1 РУБЛЬ
نشان اتحاد جماهیر شوروی (داس و چکش) - حروف اختصاری اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی - خط افقی - 1 روبل
ИГРЫ XXII ОЛИМПИАДЫ • МОСКВА • 1980 - Date - Olympic logo - Different designs
بیست و دومین بازی های المپیک در مسکو . 1980 . - تاریخ - لوگوی المپیک - طرحهای متفاوت
1978 To 1980
از 1978 تا 1980
Copper-Nickel-Zink And Copper-Nickel
آلیاژ مس-نیکل-روی یا آلیاژ مس-نیکل
12.8 Grams
12.8 گرم
31 mm
31 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 روبل 1977 ، لوگوی المپیک ، پروف
 • مس-نیکل-روی
 • 12.8
 • 31
 • 3
 • 1 روبل 1978 ، کاخ کرملین
 • مس-نیکل-روی
 • 12.8
 • 31
لیست کامل

9) 1 روبل - کاخ کرملین 

1 روبل اتحاد جماهیر شوروی - کاخ کرملین

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Ruble Soviet Union - Kremlin palace
1 روبل اتحاد جماهیر شوروی - کاخ کرملین
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК C.C.C.P. - Kremlin palace
بانک دولتی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی - کاخ کرملین
1 Ruble - Mintmark - Date - Wheat and oak leaves
1 روبل - نشان ضرابخانه - تاریخ - گندم و برگ بلوط
1991
1991
Copper-Nickel
آلیاژ مس-نیکل
3.7 Grams
3.7 گرم
21.2 mm
21.2 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

کالاهای فروشگاه


لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.