:: لیست جدید ۲۱ خرداد :: اینجا ضربه بزنید

1 پزتا

معرفی و مشخصات سکه 1 پزتا خوان کارلوس یکم (One Peseta) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک پزتا اسپانیا معادل یک رئال و 24 کوارتو می باشد. این سکه در 4 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 1 پزتا - نشان سلطنتی 

1 پزتا خوان کارلوس یکم - نشان سلطنتی

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Peseta Juan Carlos I - Crowned armes
سکه 1 پزتا خوان کارلوس یکم - نشان سلطنتی
JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA - Juan carlos face side view - 2 Stars - Date
عبارت خوان کارلوس یکم پادشاه اسپانیا - نیمرخ خوان کارلوس یکم - 2 ستاره - تاریخ
2 Stars - UNA PESETA - UNA GRANDE LIBRE - Plus ultra of Spain with eagle
2 ستاره - یک پزتا - یک آزادی بزرگ - عقاب - نشان سلطنتی اسپانیا با ستون و عقاب
1975
1975
Aluminium-Bronze
آلومینیوم-برنز
3.6 Grams
3.6 گرم
21 mm
21 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 پزتا (76) 1975 ، پروف
 • آلومینیوم-برنز
 • 3.6
 • 21
 • 3
 • 1 پزتا (77) 1975
 • آلومینیوم-برنز
 • 3.6
 • 21
لیست کامل

2) 1 پزتا - جام جهانی فوتبال 

1 پزتا خوان کارلوس یکم - جام جهانی فوتبال

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Peseta Juan Carlos I - FIFA World Cup
سکه 1 پزتا خوان کارلوس یکم - جام جهانی فوتبال
JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA - Juan carlos face side view - 2 Stars - Date
عبارت خوان کارلوس یکم پادشاه اسپانیا - نیمرخ خوان کارلوس یکم - 2 ستاره - تاریخ
Plus ultra of Spain with eagle - 1 PTA - ESPAÑA '82 - Star
نشان سلطنتی اسپانیا با ستون و عقاب - 1 پزتا - اسپانیا 82 - ستاره
1980
1980
Aluminium-Bronze
آلومینیوم-برنز
3.5 Grams
3.5 گرم
21 mm
21 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 پزتا (80) 1980 ، پروف
 • آلومینیوم-برنز
 • 3.5
 • 21
 • 3
 • 1 پزتا (81) 1980
 • آلومینیوم-برنز
 • 3.5
 • 21
لیست کامل

3) 1 پزتا - نشان سلطنتی کوچک 

1 پزتا خوان کارلوس یکم - نشان سلطنتی کوچک

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Peseta Juan Carlos I - Small Crowned arms
سکه 1 پزتا خوان کارلوس یکم - نشان سلطنتی کوچک
JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA - Juan carlos face side view - 2 Stars - Date
عبارت خوان کارلوس یکم پادشاه اسپانیا - نیمرخ خوان کارلوس یکم - 2 ستاره - تاریخ
Plus ultra of Spain with eagle - 1 PTA - Mint mark
نشان سلطنتی اسپانیا با ستون و عقاب - 1 پزتا - نماد ضرابخانه
1982 To 1989
از 1982 تا 1989
Aluminium
آلومینیوم
1.2 Grams
1.2 گرم
21 mm
21 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 پزتا 1983
 • آلومینیوم
 • 1.2
 • 21
 • 3
 • 1 پزتا 1984
 • آلومینیوم
 • 1.2
 • 21
لیست کامل

4) 1 پزتا - نیمرخ خوان کارلوس 

1 پزتا خوان کارلوس یکم - نیمرخ خوان کارلوس

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Peseta Juan Carlos I - Juan carlos face side view
سکه 1 پزتا خوان کارلوس یکم - نیمرخ خوان کارلوس
JUAN CARLOS I - Star - ESPAÑA - Juan carlos face side view - Peseta
عبارت خوان کارلوس - ستاره - اسپانیا - نیمرخ خوان کارلوس یکم - پزتا
Plus ultra of Spain - 2 Stars - Date - Mint mark
نشان سلطنتی اسپانیا با ستون - 2 ستاره - تاریخ - نماد ضرابخانه
1989 To 2000
از 1989 تا 2000
Aluminium
آلومینیوم
0.55 Grams
0.55 گرم
14 mm
14 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 پزتا 1990
 • آلومینیوم
 • 0.55
 • 14
 • 3
 • 1 پزتا 1991
 • آلومینیوم
 • 0.55
 • 14
لیست کامل

محصولات دسته: 1 پزتا


موجودی تعدادی سکه 1 پزتا (78)1975 خوان کارلوس یکم - MS61 - اسپانیا 029343
اتمام (فعلا موجود نیست)
موجودی تعدادی سکه 1 پزتا (79)1975 خوان کارلوس یکم - MS62 - اسپانیا 029344
اتمام (فعلا موجود نیست)
موجودی تعدادی سکه 1 پزتا (80)1975 خوان کارلوس یکم - MS61 - اسپانیا 029345
اتمام (فعلا موجود نیست)