:: مزایده ماهانه :: مزایده آنلاین ماهانه ایران آنتیک (شماره 29) ، جمعه 1 بهمن 1400 راس ساعت 18:00 شروع خواهد شد. جهت اطلاع بیشتر و مشاهده محصولات مزایده ای «اینجا کلیک کنید»

100 پزتا

معرفی و مشخصات سکه 100 پزتا خوان کارلوس یکم (One Hundred Pesetas) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک پزتا اسپانیا معادل یک رئال و 24 کوارتو می باشد. این سکه در 13 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کتاب


1) 100 پزتا - نشان ملی با ستون و عقاب 

100 پزتا خوان کارلوس یکم - نشان ملی اسپانیا با ستون و عقاب

توضیحات

-

ویژگی ها

100 Pesetas Juan Carlos I - Plus ultra of Spain with eagle
سکه 100 پزتا خوان کارلوس یکم - نشان ملی اسپانیا با ستون و عقاب
JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA - Juan carlos face side view - Date
عبارت خوان کارلوس یکم پادشاه اسپانیا - نیمرخ خوان کارلوس یکم - تاریخ
2 Stars - 100 PTAS - UNA GRANDE LIBRE - Plus ultra of Spain with eagle
2 ستاره - 100 پزتا - یک آزادی بزرگ - نشان ملی اسپانیا با ستون و عقاب
1975
1975
Copper-Nickel
مس-نیکل
17.1 Grams
17.1 گرم
34 mm
34 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 100 پزتا 1989
 • مس-نیکل
 • 17.1
 • 34
 • 2
 • 100 پزتا 1989 ، پروف
 • مس-نیکل
 • 17.1
 • 34

2) 100 پزتا - جام جهانی فوتبال 

100 پزتا خوان کارلوس یکم - جام جهانی فوتبال

توضیحات

-

ویژگی ها

100 Pesetas Juan Carlos I - FIFA World Cup
سکه 100 پزتا خوان کارلوس یکم - جام جهانی فوتبال
JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA - Juan carlos face side view - Date
عبارت خوان کارلوس یکم پادشاه اسپانیا - نیمرخ خوان کارلوس یکم - تاریخ
Soccer ball - ESPAÑA '82 - 100 PTAS - Star - lion - castle - assorted emblems of Spain
توپ فوتبال - اسپانیا 82 - 100 پزتا - ستاره - شیر - قلعه - نشان های مخصوص اسپانیا
1980
1980
Copper-Nickel
مس-نیکل
17 Grams
17 گرم
34 mm
34 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 100 پزتا (80) 1980
 • مس-نیکل
 • 17
 • 34
 • 2
 • 100 پزتا (80) 1980 ، پروف
 • مس-نیکل
 • 17
 • 34

3) 100 پزتا - مبلغ به حروف 

100 پزتا خوان کارلوس یکم - صد پزتا به حروف

توضیحات

-

ویژگی ها

100 Pesetas Juan Carlos I - Cien pesetas
سکه 100 پزتا خوان کارلوس یکم - مبلغ به حروف
JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA - Juan carlos face side view - Date
عبارت خوان کارلوس یکم پادشاه اسپانیا - نیمرخ خوان کارلوس یکم - تاریخ
CIEN PESETAS - Plvs vltra of Spain with eagle - Mint Mark
100 پزتا - نشان ملی اسپانیا با ستون - نام اختصاری ضرابخانه
1982 To 1990
از 1982 تا 1990
Aluminium-bronze
آلومینیوم-برنز
9.25 Grams
9.25 گرم
24.5 mm
24.5 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 100 پزتا 1982
 • آلومینیوم-برنز
 • 9.25
 • 24.5
 • 2
 • 100 پزتا 1982 ، پروف
 • آلومینیوم-برنز
 • 9.25
 • 24.5
 • 3
 • 100 پزتا 1983
 • آلومینیوم-برنز
 • 9.25
 • 24.5
لیست کامل

4) 100 پزتا - تاج پادشاهی 

100 پزتا خوان کارلوس یکم - تاج پادشاهی

توضیحات

اولین سری از سکه هایی است که به مناسبت سالگرد پنجمین سده کشف آمریکا ضرب گردید.

ویژگی ها

100 Pesetas Commemorative Juan Carlos I - Crown
سکه 100 پزتا مناسبتی خوان کارلوس یکم - تاج پادشاهی
Crown - JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA - Date
تاج پادشاهی - خوان کارلوس یکم پادشاه اسپانیا - تاریخ
Palenque - QUINTO CENTENARIO - 100 PTAS - Mint Mark
پالنکه - پنجمین سده - 100 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه
1989
1989
Silver
نقره
1.68 Grams
1.68 گرم
15 mm
15 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 100 پزتا 1989
 • نقره
 • 1.68
 • 15
 • 2
 • 100 پزتا 1989 ، پروف
 • نقره
 • 1.68
 • 15

5) 100 پزتا - خونیبرو سِرا 

100 پزتا خوان کارلوس یکم - خونیبرو سِرا

توضیحات

دومین سری از سکه هایی است که به مناسبت سالگرد پنجمین سده کشف آمریکا ضرب گردید.

ویژگی ها

100 Pesetas Commemorative Juan Carlos I - Juniper Serra
سکه 100 پزتا مناسبتی خوان کارلوس یکم - خونیبرو سِرا
Juniper Serra's Bust - JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA - Date
نیم تنه خونیبرو سِرا - خوان کارلوس یکم پادشاه اسپانیا - تاریخ
Mission ruins - QUINTO CENTENARIO - 100 PTAS - Mint Mark
ساختمان ویران شده - پنجمین سده - 100 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه
1990
1990
Silver
نقره
1.68 Grams
1.68 گرم
15 mm
15 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 100 پزتا 1990
 • نقره
 • 1.68
 • 15
 • 2
 • 100 پزتا 1990 ، پروف
 • نقره
 • 1.68
 • 15

6) 100 پزتا - سِلِستینو موتیس 

100 پزتا خوان کارلوس یکم - سِلِستینو موتیس

توضیحات

سومین سری از سکه هایی است که به مناسبت سالگرد پنجمین سده کشف آمریکا ضرب گردید

ویژگی ها

100 Pesetas Commemorative Juan Carlos I - Celestino Mutis
سکه 100 پزتا مناسبتی خوان کارلوس یکم - سِلِستینو موتیس
Celestino Mutis's Bust - JVAN CARLOS I REY DE ESPAÑA - Date
نیم تنه سِلِستینو موتیس - خوان کارلوسیکم پادشاه اسپانیا - تاریخ
Flower - QVINTO CENTENARIO - 100 PTAS - Mint Mark
گل - پنجمین سده - 100 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه
1991
1991
Silver
نقره
1.68 Grams
1.68 گرم
15 mm
15 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 100 پزتا 1991
 • نقره
 • 1.68
 • 15
 • 2
 • 100 پزتا 1991 ، پروف
 • نقره
 • 1.68
 • 15

7) 100 پزتا - پل 

100 پزتا خوان کارلوس یکم - پل

توضیحات

چهارمین سری از سکه هایی است که به مناسبت سالگرد پنجمین سده کشف آمریکا ضرب گردید.

ویژگی ها

100 Pesetas Commemorative Juan Carlos I - Bridge
سکه 100 پزتا مناسبتی خوان کارلوس یکم - پل
Bridge - Juan Carlos I Rey De España - Date
پل - عبارت خوان کارلوس یکم پادشاه اسپانیا - تاریخ
Bridge - Expo '92 Sevilla - 92 - 100 PTAS - Mint Mark
پل - نمایشگاه جهانی سِویا 92 - 92 - 100 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه
1992
1992
Silver
نقره
1.68 Grams
1.68 گرم
15 mm
15 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 100 پزتا 1992
 • نقره
 • 1.68
 • 15
 • 2
 • 100 پزتا 1992 ، پروف
 • نقره
 • 1.68
 • 15

8) 100 پزتا - نشان ملی اسپانیا با ستون 

100 پزتا خوان کارلوس یکم - نشان ملی اسپانیا با ستون

توضیحات

این سکه دارای دو تیپ متفاوت است. سکه های مربوط به سال 1998 و 2000 دارای حاشیه ای متشکل از نقاط می باشند و سکه های مربوط به سال 1992 ساده و بدون این حاشیه می باشد. 

ویژگی ها

100 Pesetas Juan Carlos I - Plvs vltra
سکه 100 پزتا خوان کارلوس یکم - نشان ملی اسپانیا با ستون
JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA - Juan carlos face side view - Date
عبارت خوان کارلوس یکم پادشاه اسپانیا - نیمرخ خوان کارلوس یکم - تاریخ
100 PESETAS - Plvs vltra of Spain - Mint Mark
100 پزتا - نشان ملی اسپانیا با ستون - نام اختصاری ضرابخانه
1992 To 2000
از 1992 تا 2000
Aluminium-bronze
آلومینیوم-برنز
9.3 Grams
9.3 گرم
24.5 mm
24.5 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 100 پزتا 1992
 • آلومینیوم-برنز
 • 9.3
 • 24.5
 • 2
 • 100 پزتا 1998
 • آلومینیوم-برنز
 • 9.3
 • 24.5
 • 3
 • 100 پزتا 2000
 • آلومینیوم-برنز
 • 9.3
 • 24.5
لیست کامل

9) 100 پزتا - نقشه 

100 پزتا خوان کارلوس یکم - نقشه

توضیحات

-

ویژگی ها

100 Pesetas Juan Carlos I - Map
سکه 100 پزتا خوان کارلوس یکم - نقشه
CAMINO DE SANTIAGO - 100 PESETAS - Map of the Camino de Santiago- ESPAÑA
عبارت کامینو د سانتیاگو - 100 پزتا - نقشه کامینو د سانتیاگو - اسپانیا
CAMINO DE EUROPA - 12 Stars - Emblem of the Way of Saint James - Date
مسیر اروپا - 12 ستاره - نماد راه سنت جیمز - تاریخ
1993
1993
Nickel-Brass
نیکل-برنج
9.3 Grams
9.3 گرم
24.5 mm
24.5 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 100 پزتا 1993
 • نیکل-برنج
 • 9.3
 • 24.5

10) 100 پزتا - موزه پرادو 

100 پزتا خوان کارلوس یکم - موزه دل پرادو

توضیحات

-

ویژگی ها

100 Pesetas Juan Carlos I - Prado museum
سکه 100 پزتا خوان کارلوس یکم - موزه دل پرادو
JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA - Juan carlos face side view - Date
عبارت خوان کارلوس یکم پادشاه اسپانیا - نیمرخ خوان کارلوس یکم - تاریخ
100 PTAS - Mint Mark - Prado museum - statue of Velázquez
100 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه - موزه دل پرادو - مجسمه ولاسکوئز (نقاش اسپانیایی)
1994
1994
Nickel-Brass
نیکل-برنج
9.3 Grams
9.3 گرم
24.5 mm
24.5 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 100 پزتا 1994
 • نیکل-برنج
 • 9.3
 • 24.5

11) 100 پزتا - فائو 

100 پزتا خوان کارلوس یکم - فائو

توضیحات

-

ویژگی ها

100 Pesetas Juan Carlos I - FAO
سکه 100 پزتا خوان کارلوس یکم - فائو
JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA - Juan carlos face side view - Date
عبارت خوان کارلوس یکم پادشاه اسپانیا - نیمرخ خوان کارلوس یکم - تاریخ
Furrows in the earth - ear of wheat - 100 PTAS - FAO - Mint Mark
زمین خیش کشیده شده - خوشه گندم - 100 پزتا - فائو - نام اختصاری ضرابخانه
1995
1995
Copper-Nickel
مس-نیکل
9.3 Grams
9.3 گرم
24.5 mm
24.5 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 100 پزتا 1995
 • مس-نیکل
 • 9.3
 • 24.5

12) 100 پزتا - ساختمان کتابخانه ملی 

100 پزتا خوان کارلوس یکم - ساختمان کتابخانه ملی

توضیحات

-

ویژگی ها

100 Pesetas Juan Carlos I - National Library building
سکه 100 پزتا خوان کارلوس یکم - ساختمان کتابخانه ملی
JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA - Juan carlos face side view - Date
عبارت خوان کارلوس یکم پادشاه اسپانیا - نیمرخ خوان کارلوس یکم - تاریخ
National Library of Spain building - 100 PTAS - Mint Mark
ساختمان کتابخانه ملی اسپانیا - 100 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه
1996
1996
Copper-Zinc-Nickel
مس-روی-نیکل
9.3 Grams
9.3 گرم
24.5 mm
24.5 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 100 پزتا 1997
 • مس-روی-نیکل
 • 9.3
 • 24.5

13) 100 پزتا - نشان سازمان ملل متحد 

 100 پزتا خوان کارلوس یکم - نشان سازمان ملل متحد

توضیحات

-

ویژگی ها

100 Pesetas Juan Carlos I - Emblem of the United Nations
سکه 100 پزتا خوان کارلوس یکم - نشان سازمان ملل متحد
JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA - Juan carlos face side view - Date
عبارت خوان کارلوس یکم پادشاه اسپانیا - نیمرخ خوان کارلوس یکم - تاریخ
Emblem of the United Nations - 100 PTAS - Mint Mark
نشان سازمان ملل متحد - 100 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه
1999
1999
Aluminium-bronze
آلومینیوم-برنز
9.3 Grams
9.3 گرم
24.5 mm
24.5 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 100 پزتا 1999
 • آلومینیوم-برنز
 • 9.3
 • 24.5

14) 100 پزتا - بانوی لمیده 

100 پزتا خوان کارلوس یکم - بانوی لمیده اسپانیایی

توضیحات

این سکه به مناسبت صد و سی و دومین سالگرد روی کار آمدن واحد پولی پزتا به ضرب رسیده است. 

ویژگی ها

100 Pesetas Juan Carlos I - hispania matron prostrate
سکه 100 پزتا خوان کارلوس یکم - بانوی لمیده اسپانیایی
JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA - Juan carlos face side view - Date
عبارت خوان کارلوس یکم پادشاه اسپانیا - نیمرخ خوان کارلوس یکم - تاریخ
100 PESETAS - hispania matron prostrate - Mint mark - Date
100 پزتا - بانوی لمیده اسپانیایی - نماد ضرابخانه - تاریخ
2001
2001
Aluminum-Bronze
آلومینیوم-برنز
9.8 Grams
9.8 گرم
24.4 mm
24.4 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: خرداد 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 100 پزتا 2001
 • آلومینیوم-برنز
 • 9.8
 • 24.4
لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک تهیه مستقیم صنایع دستی مرغوب و دارای اصالت ایرانی از هنرمندان تولیدکننده و معرفی و فروش آنها در وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژیک در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیون یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ، مدال یادبود ، اسکناس ، تمبر و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش کرده ایم با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک در آینده نزدیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی ، اشیاء قدیمی ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و... می باشد.