1 کرون

معرفی و مشخصات سکه 1 کرون کارل شانزدهم گوستاف سوئد (One Krona) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یکصد اوره برابر با یک کرون می باشد. این سکه در 3 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)