:: لیست جدید ۲ مهر ::  اینجا ضربه بزنید

:: مزایده جدید شماره ۶۱ :: اینجا ضربه بزنید

2 کرون

معرفی و مشخصات سکه 2 کرون اسکار دوم (Two Kronor) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یکصد اوره برابر با یک کرون یا یک ریکسدالر ریکسمنت می باشد. این سکه در 6 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 2 کرون - تیپ یک 

2 کرون تیپ یک - اسکار دوم

توضيحات

 

ويژگي ها

2 Kronor type one - Oscar II
2 کرون تیپ یک - اسکار دوم
The phrase OSCAR II SVERIGES O. NORGES KONUNG - Side view of oscar II - L.A (Designer)
عبارت «اسکار دوم پادشاه سوئد و نروژ» - نیمرخ اسکار دوم - اختصار نام لیا آهیبورن (طراح)
2 Kronor - Royal coat of arms - The phrase BRÖDRAFOLKENS VÄL - Mintmark - AD date - E.B (Mintmaster)
2 کرون - نشان سلطنتی - عبارت «رفاه برادرانم، مردم» - نشان ضرابخانه - تاریخ میلادی - اختصار نام امیل بروس ویتز (مدیر ضرابخانه)
1876 And 1880
1876 و 1880
Silver 800
نقره با عیار 800
15.00 Grams
15.00 گرم
31 mm
31 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 کرون 1876 ، تاریخ پهن ، .E.B بزرگ
 • نقره
 • 15.00
 • 31
 • 3
 • 2 کرون 1876 ، تاریخ کوچک
 • نقره
 • 15.00
 • 31
لیست کامل

2) 2 کرون - تیپ دو 

2 کرون تیپ دو - اسکار دوم

توضيحات

 

ويژگي ها

2 Kronor type two - Oscar II
2 کرون تیپ دو - اسکار دوم
The phrase OSCAR II SVERIGES OCH NORGES KONUNG - Side view of oscar II - L.A (Designer)
عبارت «اسکار دوم پادشاه سوئد و نروژ» - نیمرخ اسکار دوم - اختصار نام لیا آهیبورن (طراح)
2 Kronor - Royal coat of arms - The phrase BRÖDRAFOLKENS VÄL - Mintmark - AD date - E.B (Mintmaster official)
2 کرون - نشان سلطنتی - عبارت «رفاه برادرانم، مردم» - نشان ضرابخانه - تاریخ میلادی - اختصار نام امیل بروس ویتز (مدیر ضرابخانه)
1878 And 1880
1878 و 1880
Silver 800
نقره با عیار 800
15.00 Grams
15.00 گرم
31 mm
31 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 کرون 1880
 • نقره
 • 15.00
 • 31

3) 2 کرون - تیپ سه 

2 کرون تیپ سه - اسکار دوم

توضيحات

 

ويژگي ها

2 Kronor type three - Oscar II
2 کرون تیپ سه - اسکار دوم
The phrase OSCAR II SVERIGES OCH NORGES KONUNG - Side view of oscar II - L.A (Designer)
عبارت «اسکار دوم پادشاه سوئد و نروژ» - نیمرخ اسکار دوم - اختصار نام لیا آهیبورن (طراح)
2 Kronor - Royal coat of arms - The phrase BRÖDRAFOLKENS VÄL - Mintmark - AD date - E.B (Mintmaster official)
2 کرون - نشان سلطنتی - عبارت «رفاه برادرانم، مردم» - نشان ضرابخانه - تاریخ میلادی - اختصار نام امیل بروس ویتز (مدیر ضرابخانه)
1890 To 1904
از 1890 تا 1904
Silver 800
نقره با عیار 800
15.00 Grams
15.00 گرم
31 mm
31 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 کرون 1892
 • نقره
 • 15.00
 • 31
 • 3
 • 2 کرون 1893
 • نقره
 • 15.00
 • 31
لیست کامل

4) 2 کرون - تیپ چهار 

2 کرون تیپ چهار - اسکار دوم

توضيحات

 

ويژگي ها

2 Kronor type four - Oscar II
2 کرون تیپ چهار - اسکار دوم
Side view of oscar II - The phrase OSCAR II SVERIGES KONUNG - A.L (Designer)
نیمرخ اسکار دوم - عبارت «اسکار دوم پادشاه سوئد» - اختصار نام آدولف لیندبرگ (طراح)
2 Kronor - Royal coat of arms - SVERIGES VÄL - Mintmark - AD date - E.B (Mintmaster official)
2 کرون - نشان سلطنتی - عبارت «رفاه سوئد» - نشان ضرابخانه - تاریخ میلادی - اختصار نام امیل بروس ویتز (مدیر ضرابخانه)
1906 And 1907
1906 و 1907
Silver 800
نقره با عیار 800
15.00 Grams
15.00 گرم
31 mm
31 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 کرون 1907
 • نقره
 • 15.00
 • 31

5) 2 کرون - بیست و پنجمین سالگرد 

2 کرون بیست و پنجمین سالگرد - اسکار دوم

توضيحات

این سکه به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد سلطنت اسکار دوم به ضرب رسیده است. بر روی سکه عبارت «اسکار دوم پادشاه سوئد و نروژ از گات ها و وِند ها» به چشم می خورد که اشاره به اقوام گات (گوت) و وند دارد. گات ها یکی از قبایل آلمان شرقی در سده سوم و چهارم و وند ها مردم اسلاوی شامل بخشی از بالکان، اروپای مرکزی، آسیای میانه و سراسر سیبری بودند.

ويژگي ها

2 Kronor 25th Anniversary - Oscar II
2 کرون بیست و پنجمین سالگرد - اسکار دوم
The phrase OSCAR·II·SVERIGES·NORGES·G·O·V·KONUNG - Side view of oscar II with crown and royal robe and royal scepter - Royal sphere
عبارت «اسکار دوم پادشاه سوئد و نروژ از گات ها و وند ها» - نیمرخ اسکار دوم همراه با تاج، لباس و عصای سلطنتی - گوی سلطنتی
The phrase MINNE·AF·TJUGUFEMÅRIG·REGERING - Royal coat of arms - TVÅ KR - 1872-1897 - E.B (Mintmaster official)
عبارت «به یاد دولت بیست و پنج ساله» - نشان سلطنتی - دو کرون - 1872-1897 - اختصار نام امیل بروس ویتز (مدیر ضرابخانه)
1897
1897
Silver
نقره
15.00 Grams
15.00 گرم
31 mm
31 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

6) 2 کرون - سالگرد عروسی طلایی 

2 کرون سالگرد عروسی طلایی - اسکار دوم

توضيحات

این سکه به مناسبت پنجاهمین سالگرد ازدواج اسکار دوم با ملکه سوفیا به ضرب رسیده است.

ويژگي ها

2 Kronor golden wedding anniversary - Oscar II
2 کرون سالگرد عروسی طلایی - اسکار دوم
Side view of oscar II and queen sofia - The phrase KONUNG OSCAR II DROTTNING SOFIA - 2 Branches of ornament flower
نیمرخ اسکار دوم و ملکه سوفیا - عبارت «پادشاه اسکار دوم و ملکه سوفیا» - دو شاخه گل زینتی
DEN 6 JUNI - Royal coat of arms - 1857-1907 - Mintmark - 2 K.r - E.B (Mintmaster official)
6 ژوئن - نشان سلطنتی - 1857-1907 - نشان ضرابخانه - 2 کرون به اختصار - اختصار نام امیل بروس ویتز (مدیر ضرابخانه)
1907
1907
Silver 800
نقره با عیار 800
15.00 Grams
15.00 گرم
31 mm
31 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.